Iskussa Maailmalle

Iskussa Maailmalle on Aava & Bangin rakentama kasvuohjelma, jonka tavoitteena on antaa oikeita edellytyksiä ja rohkeutta suomalaisille elintarvikealan yrityksille strategisen viennin kasvattamiseksi. Suomalainen ruoka on meistä suomalaisista maailman parasta niin maun, puhtauden, runsauden kuin ulkonäön perusteella. Seuraavaksi suomalainen ruoka valloittaa vientimarkkinat, jotta muutkin saavat nauttia herkuista yhtä suurella sydämellä. Jotta siinä onnistutaan, tulee yrityksien valmistautua strategiseen vientiin kokonaisvaltaisesti – yhdessä kumppaneiden kanssa. Kasvuohjelmaa toteutetaan yhdessä MTK:n sekä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Tutustu Iskussa Maailmalle- kasvuohjelmaan!

Näitä olemme tehneet:
+ Pedagogisen valmennusohjelman kehitys
+ Markkinointistrategia
+ Digimarkkinointisuunnitelma
+ Palvelupolut eri asiakasryhmille
+ Visuaalinen ilme
+ Videotuotannot
+ Verkkosivut

ISKUSSA MAAILMALLE – IDEASTA TOIMIVAKSI KOKONAISUUDEKSI

Iskussa maailmalle pähkinänkuoressa:

LÄHTÖKOHDAT

Yhdessä eri elintarvikealan ja kansainvälistymisen asiantuntijoiden kanssa tunnistimme tarpeen elintarvikekentän hellävaraiseen ravisteluun, innostuksen levittämiseen sekä rohkeuden kasvattamiseen. Elintarvikealalla toimivista pk-yrityksistä vain noin 14% toimii kansainvälisillä markkinoilla. Pk-yritysten keskuudessa on merkittävää kasvupotentiaalia, jota ei vielä hyödynnetä kansainvälistymisen näkökulmasta. Meillä on loistavia tuotteita, miksi emme veisi niitä iskussa maailmalle?

KÄYTÄNNÖSSÄ

Kasvuohjelma rakentuu vahvasti asiakaslupauksen ympärille; haluamme tuoda elintarvikealan yrityskentälle uudenlaisen kasvuohjelman, joka auttaa heitä konkretisoimaan strategisen viennin askelmerkkejään innovatiivisella ja toimialaa herättelevällä tavalla – yhdessä. Kun loistavat tuotteet ja kasvustrategia on viimeisteltyjä, kaikki on mahdollista.

Kasvuohjelman rakentamisessa ja jatkuvassa kehittämisessä hyödynnetään Aava & Bangin osaamista kokonaisvaltaisesti niin valmennusliiketoiminnan kuin markkinointiviestinnän puolelta; pedagoginen valmennusohjelma, johon pääsimme itse luomaan esimerkiksi markkinointistretagian, digimarkkinointisuunnitelman, palvelupolut eri asiakasryhmille, visuaalisen ilmeen, videotuotannon ja verkkosivut. Kun kotipesä Iskussa maailmalle -kasvuohjelman tiimoilta oli kunnossa, meidän oli hyvä lanseerata kokonaisuus yrityskentälle. Yhdessä Aava & Bangin eri tiimien kanssa pystymme myös varmistamaan ajantasaisen osaamisen jalkauttamisen mukana oleville elintarvikealan yrityksille. 

Yritykset kulkevat kasvuohjelman aikana yhteensä 18 eri tapahtumapäivässä ja eri osaamisen kasvattamisen vaiheita hyödyntäen rakentavat itselleen kansainvälisesti kestävän liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelman. Yksin ei kenenkään tarvitse puurtaa ja siksi kasvuohjelman aikana yritykset pääsevät kasvattamaan verkostoja yli 100 elintarvike- ja kansainvälistymisen asiantuntijan kanssa sekä muodostamaan vientiyhteistyömalleja toisten elintarvikealan yritysten kanssa. 

“Iskussa maailmalle -kasvuohjelma on minun lempilapsi siinäkin mielessä, kuinka siinä pyritään oikeasti katsomaan asioita of the box. Iskussa maailmalle -kasvuohjelma on erinomainen foorumi yrittäjille saada yhteistyötä alkuun strategisen viennin käynnistämisessä yhdessä muiden elintarvikealan osaajien kesken.” 
– Thimjos Ninios, Vientijohtaja, MTK.

Iskussa maailmalle 1 -kasvuohjelma on käynnissä 1/2019-8/2020.