Siirry suoraan sisältöön
Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Kiva, kun kiinnostuit!

Yhdistämme syvän asiakas- ja työntekijäymmärryksen luovaan suunnitteluun, vaikuttavaan viestintään ja vahvaan digiosaamiseen.

Jätä tarjouspyyntö

Blogi ja asiantuntijamateriaalit

Kasvata osaamistasi markkinoinnista, viestinnästä, myynnistä ja johtamisesta blogimme ja maksuttomien asiantuntijamateriaalien avulla. Mukavia oppimishetkiä! 

Aava & Bang

Autamme rakentamaan yrityksiä, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat haluavat sitoutua.

Ollaanko yhteyksissä?

Oli asiasi pieni tai suuri, olemme täällä. Jätä viestisi tästä, niin otamme yhteyttä pikimmiten. Ollaan kuulolla!

Ota yhteyttä

 

3 minuutin lukuaika

SEO: kaikki, mitä sinun on ostajana ymmärrettävä

Featured Image

Kun ostat SEO-palvelua eli hakukoneoptimointia, sinun ei tarvitse tietää kaikkea itse optimoinnin yksityiskohdista. Sen sijaan sinun on tärkeää ymmärtää, mitä ostat, jotta saat rahoillesi oikeasti vastinetta. Tämän blogin lukemalla saat hyvän käsityksen siitä.

1. SEO-projekti alkaa auditoinnista

SEO-auditointi on verkkosivuston hakukonenäkyvyyden tarkastelua useasta eri näkökulmasta. Auditointi on tärkeä vaihe, joka auttaa tunnistamaan ongelmat hakukonenäkyvyydessä ja jonka perusteella voidaan antaa parannusehdotukset paremman näkyvyyden saavuttamiseksi. 

Kattava SEO-auditointi sisältää 

  • perehtymisen yrityksen liiketoimintaan ja toimintaympäristöön
  • nykytila- ja hakusana-analyysin eli tutkimuksen siitä, millä avainsanoilla näytään nyt ja millä tulisi näkyä paremmin
  • sivuston teknisen SEOn tarkastelun – mm. sivuston rakenne, urlit, latautumisnopeus ja mobiiliystävällisyys
  • sisällön tarkastelun – mm. otsikot, metakuvaukset, kuvat ja tekstisisällön laatu
  • sivuston linkkirakenteen tarkastelun
  • sivuston analytiikkaan tutustumisen
  • käyttäjäkokemuksen tarkastelun.

Auditoinnin lopputuloksena syntyy hakukoneoptimointisuunnitelma, jonka avulla konkreettiset toimenpiteet on helppo toteuttaa. Suunnitelmassa määritetään kriittisimmät toimenpiteet, jotka kannattaa tehdä ensimmäisenä. Toimenpiteiden lisäksi suunnitelmassa esitetään mittarit, joilla kehitystä voidaan seurata.

2. SEO jakautuu tekniseen ja sisällölliseen optimointiin

Kun hakukonenäkyvyyttä halutaan saada hiottua kohdalleen, on huomioitava koko verkkosivun kokonaisuus. Pelkkä hyvien sisältöjen luominen ei auta, jos sivun tekniset ominaisuudet eivät ole kunnossa.

Tekninen hakukoneoptimointi käsittää verkkosivuston rakenteellisen ja teknisen kehittämisen. Se sisältää muun muassa sivuston nopeuden optimoinnin, selkeän URL-rakenteen luomisen, rikkinäisten linkkien korjaamisen sekä sisäisten linkkien tehokkaan hyödyntämisen, mikä parantaa sivuston käyttäjäkokemusta ja hakukoneiden indeksointia.

Sisältöjen SEO-optimointi kattaa niin nykyisten kuin uusienkin sisältöjen optimoinnin. Se voi olla esimerkiksi nykyisen sisällön muokkaamista relevantimmaksi, sisäisten linkitysten tekemistä eri sisältöjen välillä tai metakuvausten kirjoittamista, jotta hakukone ja käyttäjä löytävät oikean sisällön pariin. Uusien ja ajankohtaisten sisältöjen tuottaminen verkkosivuille on tärkeää SEO-näkökulmasta – hakukone ymmärtää, että verkkosivultasi löytyy se ajankohtaisin tieto. Sisällöissä on hyvä huomioida, että ne tukevat kokonaisuutena toisiaan ja koko verkkosivun tarkoitusta.

Lue myös: Hakukoneystävällinen vai käyttäjäystävällinen sisältö – näin kirjoitat hakukoneoptimoidun tekstin 

3. SEO on eri asia kuin SEM tai SEA

SEO on lyhenne sanoista search engine optimization, suomeksi hakukoneoptimointi. Se sisältää käytännössä kaikki toimenpiteet, joita hakukonelöydettävyyden hyväksi voidaan tehdä lukuunottamatta maksettua hakusanamainontaa.

SEA eli search engine advertising taas on juuri tätä maksettua hakusanamainontaa. Sen avulla sivustoa voidaan nostaa hakutulosten kärkeen mainosten muodossa. Se, kuinka hyvin mainokset menestyvät, riippuu kuitenkin myös sivuston sisällön laadusta. SEO ja SEA vaikuttavat siis toisiinsa ja tukevat toistensa tehoa.

SEM eli search engine marketing, suomennettuna hakukonemarkkinointi, on laajempi termi, joka sisältää sekä hakukoneoptimoinnin että hakusanamainonnan. Joskus sitä käytetään myös hakusanamainonnan synonyyminä.

Lue myös: 
SEO, SEA, SEM… ja mitä niistä pitää tietää?
Hakukoneoptimoinnin vaikutus hakusanamainontaan

4. SEO-asioiden pohja on helpointa laittaa kuntoon osana verkkosivuprojektia

SEO-näkökulma on viisasta huomioida jo verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Verkkosivuprojektin yhteydessä hakukonelöydettävyyteen panostaminen onnistuu kustannustehokkaimmin, kun tekninen ja sisällöllinen puoli tulevat tehdyksi kerralla fiksusti. Samalla varmistetaan, että sivusto saavuttaa korkeat sijoitukset hakukoneissa heti julkaisusta lähtien.

Teknistä hakukoneoptimointia ajatellen verkkosivuston mobiiliystävällisyys, selkeä URL-rakenne, hyvä indeksoitavuus ja nopeat latausajat ovat paljon helpommin toteutettavissa, kun ne on huomioitu alusta asti. Jälkeenpäin teknisten SEO-puutteiden tunnistaminen ja korjaaminen voi olla aikaa vievää ja kallista sekä vaatia kompromisseja jonkin osa-alueen suhteen.

Myös sisällölliset tekijät voidaan huomioida kattavimmin, kun ne otetaan mukaan verkkosivuston suunnitteluprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä tarkoittaa, että sivuston rakenne suunnitellaan tukemaan kohderyhmiä ja käyttäjäpolkuja, sisällön metatiedot määritellään huolellisesti, avainsanoja käytetään tehokkaasti mutta luontevasti ja käyttäjille tarjotaan arvokasta, relevanttia tietoa. Laadukas sisältö, joka on kohdennettu ja rikastettu avainsanoilla sekä metatiedoilla, ei ainoastaan paranna sivuston sijoitusta hakukonetuloksissa, vaan myös puhuttelee kohdeyleisöä ja pitää heidät kiinnostuneina.

Lisäksi hakukoneystävällisen verkkosivuston suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon käyttäjäkokemus. Selkeä navigointi, intuitiivinen käyttöliittymä ja esteettisesti miellyttävä ulkoasu parantavat käyttäjäkokemusta, mikä puolestaan lisää sivustolla vietettyä aikaa ja vähentää poistumisprosenttia.

5. SEO on jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä

Vaikka SEO-asiat olisikin laitettu hyvälle mallille osana verkkosivujen uudistamista tai erillisenä projektina, se ei tarkoita, ettei SEOlle seuraavina vuosina tarvitsisi uhrata ajatustakaan. Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, Googlen algoritmit päivittyvät ja kilpailijat tekevät myös toimenpiteitä kiriäkseen edelle. Hakukonenäkyvyyden ylläpitäminen vaatii siis aina johdonmukaista työtä, seurantaa ja toimenpiteitä.

SEO on tärkeää huomioida suunnitelmallisesti kaikessa sisällöntuotannossa. Osana SEO-auditointia tehty hakusana-analyysi on sisällön tuottamiseen hyvä työkalu, johon listattuja avainsanoja kannattaa käyttää suunnitelmallisesti sisältöaiheiden miettimisen apuna ja itse teksteissä.

SEO-kuukausipalvelu varmistaa systemaattisuuden 

Kuten sanottua, SEO ei ole projekti, jonka voisi hoitaa kerralla loppuun. Ratkaisevaa on, että SEO otetaan systemaattisesti mukaan markkinointiin.  

Kun SEO-auditoinnin tuloksena syntyneen hakukoneoptimointisuunnitelman toimenpiteet sidotaan osaksi kuukausittaista tekemistä, hakukonenäkyvyys paranee tasaisesti askel askeleelta. Tekeminen voi sisältää esimerkiksi nykyisten sisältöjen muokkaamista, sisäisten linkitysten ja meta-kuvausten tekemistä sekä uusien sisältöjen tuottamista.

Tarjoamme hakukoneoptimointia kuukausipalveluna, jossa kehitämme asiakkaan sivuston näkyvyyttä ja toimivuutta auditoinnin kautta esille nousseiden kehityskohteiden mukaisesti sekä raportoimme säännöllisesti tuloksista. Myös muut markkinoinnin palvelut, kuten sisällöntuotanto ja hakusanamainonta, on helppo yhdistää mukaan kokonaisuuteen.

Ota yhteyttä! Keskustellaan yhdessä, miten SEO-kehityksessä olisi yrityksesi kohdalla järkevintä lähteä liikkeelle.

Kirjoittaja: Sampo Soininen

Katso kaikki blogikirjoitukset

Kansainvälinen markkinointi – kun Suomi ei riitä?

Kansainvälinen markkinointi – kun Suomi ei riitä?

Mietitäänpä – jos ei-suomalaisella ystävälläsi tai tuttavallasi olisi yritys ja hän pohtisi laajentamista Suomeen, miten itse suomalaisena,...

Read More
Kuinka tukea työntekijöiden motivaatiota valmentavan johtamisen avulla?

Kuinka tukea työntekijöiden motivaatiota valmentavan johtamisen avulla?

Kirjoitin edellisessä blogissani valmentavasta johtamisesta ja valmentavan johtamisen työkaluista. Tämä blogi jatkaa valmentavan johtamisen teemasta,...

Read More
Ideoinnista apua vaikuttavampaan markkinointiin

Ideoinnista apua vaikuttavampaan markkinointiin

Usein luullaan, että parhaat ideat syntyvät itsestään. Kun vähän mietiskelee ja odottelee, pulpahtavat ideat päähän. Harvoin ideointiprosessi...

Read More