Siirry suoraan sisältöön
Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Kiva, kun kiinnostuit!

Yhdistämme syvän asiakas- ja työntekijäymmärryksen luovaan suunnitteluun, vaikuttavaan viestintään ja vahvaan digiosaamiseen.

Jätä tarjouspyyntö

Blogi ja asiantuntijamateriaalit

Kasvata osaamistasi markkinoinnista, viestinnästä, myynnistä ja johtamisesta blogimme ja maksuttomien asiantuntijamateriaalien avulla. Mukavia oppimishetkiä! 

Aava & Bang

Autamme rakentamaan yrityksiä, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat haluavat sitoutua.

Ollaanko yhteyksissä?

Oli asiasi pieni tai suuri, olemme täällä. Jätä viestisi tästä, niin otamme yhteyttä pikimmiten. Ollaan kuulolla!

Ota yhteyttä

 

4 minuutin lukuaika

Kestävä kasvu rakennetaan yhdessä

Featured Image

Elokuu käynnistyi Aava & Bangilla uuden tilikauden ja yhteisen kickoffin merkeissä. Käytimme kickoff-tapahtumaan noin 2 376 000 sekuntia. Ajallisesti panostus jakaantui kolmelle puolikkaalle valmennuspäivälle sekä noin 55 työntekijälle. Yksittäisenä ajallisena investointina kickoff menee Aava & Bangilla vuoden kolmen suurimman joukkoon, minkä vuoksi se oli meille monella tavalla tärkeä. Haluatko kuulla, miten onnistuimme?

Asiantuntijalähtöisen organisaation voimavarat ovat pitkälti työntekijöissä sekä niissä johtamis- ja toimintamalleissa, joilla organisaation arkea – asiakastyötä, hallintoa ja sisäistä viestintää – pyöritetään. Kun yritykseen on onnistuttu palkkaamaan alansa parhaita osaajia, on keskeisenä kysymyksenä se, miten näiden osaajien yhteistyötä johdetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ajattelen itse, että johtaminen on viestintää. Kestävän kasvun taustalla voi yrityksestä riippuen olla poikkeuksellisen hioutuneita prosesseja, kekseliäitä innovaatioita tai vakautta rakentavaa investointikykyä. Mikään näistä ei yksin rakenna kasvua, jos ihmiset yrityksen arjessa eivät kulje samaan suuntaan.

Aava & Bangin toimintaa ohjaa strategia, joka on laadittu yhdessä työntekijöiden kanssa vuosille 2021–2024. Strategiakauden ensimmäinen tilikausi päättyi kesäkuussa 2022, joten kickoff oli hyvä paikka reflektoida nykytilannetta ja suunnata katsetta tulevaan. Pelkän strategiakatsauksen sijaan halusimme kuitenkin painottaa yhteisessä aloituksessa niitä arjen tekoja ja toimintamalleja, joiden avulla takaamme kestävän kasvun.

Paras strategia herää eloon arjessa

Aava & Bangilla on neljä strategista tavoitetta, jotka ohjaavat talouden, asiakaskokemuksen, työntekijäkokemuksen sekä kestävän kasvumarkkinoinnin vaikuttavuuden johtamista. Pääsimme tilikauden 2021–2022 tavoitteissa hienosti maaliin: teimme noin 20 % kasvun ja nostimme liikevaihtotason noin 3,65 M€. Tuoreen asiakaskokemustutkimuksen mukaan NPS-tasomme on 83, mikä osoittaa vahvaa sitoutumista. Työntekijäkokemuspuolella eNPS-tasomme on 81, ja sijoitumme toiseksi vuoden 2022 Great Place to Work -vertailussa. Vaikka on tärkeää iloita onnistumisista, haluamme jatkossa olla näillä mittareilla mitattuna entistäkin parempia. 

Nykyinen strategia on rakennettu yhdessä työntekijöiden kanssa, ja pyrimme myös viestimään siitä koko työyhteisön kesken säännöllisesti ja läpinäkyvästi. Uskon itse siihen, että paras strategia herää eloon arjen kohtaamisissa: siinä, miten olemme vuorovaikutuksessa toistemme ja asiakkaidemme kanssa. Osana elokuun kickoffia kokosimme työntekijöiltä palautetta paitsi itse tilaisuudesta, myös esimerkiksi työntekijäkokemukseen ja yhteisöohjautuvuuteen liittyvistä teemoista. Näissä kommenteissa nousi esiin myös strategian merkitys:

“Tunnen ylpeyttä myös siitä, että toimintamme on arvopohjaista ja teemme aktiivisesti töitä sen eteen. Emme pysähdy, koska "kaikki on ihan hyvin" vaan pohdimme, miten voimme olla vielä enemmän, pidemmällä ja vaikuttavampia. Olen ylpeä myös siitä kasvusta, jonka olemme yrityksenä tehneet ja toisaalta tunnen jatkuvasti ylpeyttä siitä, että yrityksen perustajat ja yrittäjät ovat mukana päivittäisessä työssämme – tämä osoittaa melkoista kykyä muuntautua, luopua ja luovia eteenpäin haastavissakin hetkissä. “

“Meillä on psykologisesti turvallinen ilmapiiri, joka on totta ja jota myös aktiivisesti viestitään meillä sisäisesti. Olen myös tosi ylpeä siitä, että strategiaa ja arvoja todellakin eletään meillä arjessa ja niiden eteen tehdään töitä.”

Yhteinen tilikauden kickoff auttaa vahvistamaan yhteistä suuntaa ja merkityksen tunnetta arjessa. Olemme jo vuosia puhuneet psykologisen turvallisuuden merkityksestä, ja uskomme siihen, että sen rakentumisessa ei ole oikotietä onneen. Se vaatii aikaa, yhteisiä kohtaamisia, toiminnan läpinäkyvyyttä ja moniäänisyyttä sekä tahtoa rakentaa kestävää liiketoimintaa. Tämän huomioiden myös kickoffissa varattiin paljon aikaa vuorovaikutukselle, läsnäololle ja reflektiolle. Sillä vaikka strategiasta kuinka tiedotettaisiin, se muuttuu toiminnaksi vasta kun yksilö kokee sen omakseen. Siksi yrityksissä olisi tärkeää puhua ennemmin jatkuvasta, vuorovaikutteisesta ja merkityksellisestä strategiatyöstä, kuin ylhäältä alaspäin jalkautettavasta strategiasta.

Kestävää kasvua sisältä ulospäin

Keskityimme toisena kickoff-päivänä asiakaskokemukseen. Päivän avasi Aava & Bangin luova johtaja Mikko Kalliola, joka kiteytti asiakaskohtaamisissa tärkeät toimintaperiaatteet meidän arvoihimme. Niitä ovat välitetään toisistamme, haastetaan itsemme, ajatellaan isosti ja onnistutaan yhdessä. Lähtökohtana on, että toimimme samoilla periaatteilla vuorovaikutuksessa työkavereiden ja asiakkaidemme kanssa. Olemme onnistuneet työssämme, kun asiakkaamme saavat pitkän aikavälin vaikuttavuutta ja lyhyen aikavälin tuloksia. Moni Aava & Bangin työntekijä kirjoitti kickoffin palautteessa, että kiinnostavat asiakkuudet ja asiakkaan tarpeiden ratkaiseminen tiimin tuella ovat oman työn tärkeimpiä asioita: 

“Olen ylpeä siitä, että uskon, että meillä kaikilla on hyvä ja turvallinen olla töissä. Uskon täysin siihen, että kaikki haluavat toisilleen pelkkää hyvää ja haluavat kannustaa toisia onnistumaan tehtävissä. Sen lisäksi koen, että se sama mentaliteetti ulottuu myös asiakkaille asti, eli haluamme aidosti auttaa heitä emmekä myydä omaa napaa tuijotellen.” 

Aava & Bangin missiona on auttaa rakentamaan yrityksiä, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat haluavat sitoutua. Yksi viime vuoden nousevista asiakastarpeista on kiinnittynyt työnantajamielikuvan vahvistamiseen. Tämä on hyvä esimerkki tarpeesta, johon lähdetään yhdessä asiakkaan kanssa rakentamaan ratkaisua sisältä ulospäin: työnantajamielikuvaa kehitetään aidon työntekijäkokemuksen pohjalta. Näin esimerkiksi sisäinen viestintä ja työntekijäkokemus ovat linjassa osaajamarkkinoinnin ja työnhakijakokemuksen kanssa.

Kestävä kasvumarkkinointi auttaa johtamaan systemaattisesti työntekijä- ja asiakaskokemusta. Tällä hetkellä markkinoilla ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa siitä, miten kestävän kasvumarkkinoinnin osa-alueita johdetaan ja toteutetaan yritysten arjessa. Siksi käynnistämme elokuussa 2022 kansallisen tutkimushankkeen, jonka avulla kartoitetaan kestävän kasvumarkkinoinnin nykytilaa systemaattisesti ensimmäistä kertaa Suomessa. Tästä saat lisätietoa lähiaikoina!

Ihmisen kokoinen arki kulttuurin kulmakivenä

Kickoffin kolmas päivä oli omistettu työyhteisölle. Aava & Bangin tavoitteena on rakentaa parasta mahdollista työpaikkaa meidän porukalle. Arjessa se tarkoittaa sitä, että johto on sitoutunut ja esihenkilöt pystyvät tukemaan tiimien ja yksilöiden onnistumista. Työnohjaus ja lähijohtaminen nousivat esiin myös monissa kickoffin yhteydessä kerätyissä palautteissa:

“Työnohjaus on mielestäni meillä Suomen parhaimmistoa. Moni ajattelee, että GPTW tulee Espanjan reissuista, mutta kyllä se on se työpäiväkokemus, joka hyvän työpaikan ja fiiliksen luo. Mielestäni tätä pitäisi tuoda esille ihan jo Suomenkin mittakaavassa, jotta muutkin yritykset ymmärtäisivät, että vahvaa yrityskulttuuria ei luoda bilispöydillä ja kesäpäivillä vaan arjen teoilla.” 

“Olen ylpeä meidän johtoryhmästä ja omistajista. He ovat isossa roolissa upean työkulttuurin ja avoimuuden rakentamisessa.“

Ihmisen kokoinen, merkityksellinen ja hyvinvoiva arki ei kuitenkaan rakennu pelkästään lähijohtamisen varaan. Arjen työpäiväkokemus rakentuu siitä, miten työkaveri tervehtii aamulla kahvihuoneessa tai chatissa, miten palaverissa annetaan rakentavaa palautetta ja miten arjen haasteita ratkotaan yhdessä. Siksi myös kickoffin tärkeimmät keskusteluteemat kiinnittyivät esimerkiksi työpäivän joustavaan rytmittämiseen, yhteisöohjautuvuuteen ja tiimityön kehittämiseen.

Kun kysyimme kickoffin palautteessa kolmen valmennuspäivän parasta antia, oli päällimmäinen vastaus kirkas: ihmiset, oivallukset ja yhteiset keskustelut. Asteikolla 0–10 arvioituna kickoff sai kiitettävän keskiarvon 8,7. Palautteiden perusteella myös ajallinen investointi kannatti, ja yhteiset keskustelut toivat innostusta ja suuntaa arkeen:

“Tämä oli erinomainen alku syksyyn! Ehdottomasti jatkoon :-)”

“Päällimmäisenä jäi mieleen se, että arjessa pitää erikseen pysähtyä perusasioiden äärelle, jotta emme toimi vain automaatiolla päivistä ja kuukausista seuraaviin.”

Jokainen yhteinen kohtaaminen vahvistaa ajatuksia siitä, missä voisimme olla parempia. Yksi kickoffin tärkeimmistä spontaaneista puheenvuoroista käsitteli joustavaa työaikaa ja työpäivän jaksottamista. Vaikka meillä on jo pitkään ollut käytössä joustava työaika, koki osa, ettei ole hyödyntänyt tätä mahdollisuutta riittävästi. Tämä on oleellinen muistutus siitä, että omannäköisen työarjen mahdollistamisen lisäksi on tärkeää aidosti rohkaista siihen. Nämä ja muut kehittämismietteet koottuna on hienoa lähteä kohti uutta tilikautta. 

P.s. Lopuksi haaste sekä meille sisäisesti että muille haasteesta innostuville yrityksille. Jaetaan omissa digikanavissa omakohtaisia vinkkejä työpäivän jaksottamiseen! Seuraavan kerran, kun käyt klo 8–16 välillä lenkillä, kampaajalla tai touhuat jotain muuta palauttavaa, niin laita rohkeasti kuvaterkut kollegoille. Ei ole erikseen hyvinvointia töissä ja työn ulkopuolella – on vain yksi arki, joten tehdään siitä mahdollisimman hyvää meille kaikille.

Kirjoittaja: Vilja Laaksonen

Katso kaikki blogikirjoitukset

LinkedIn

Kansainvälinen markkinointi – kun Suomi ei riitä?

Kansainvälinen markkinointi – kun Suomi ei riitä?

Mietitäänpä – jos ei-suomalaisella ystävälläsi tai tuttavallasi olisi yritys ja hän pohtisi laajentamista Suomeen, miten itse suomalaisena,...

Read More
Kuinka tukea työntekijöiden motivaatiota valmentavan johtamisen avulla?

Kuinka tukea työntekijöiden motivaatiota valmentavan johtamisen avulla?

Kirjoitin edellisessä blogissani valmentavasta johtamisesta ja valmentavan johtamisen työkaluista. Tämä blogi jatkaa valmentavan johtamisen teemasta,...

Read More
Ideoinnista apua vaikuttavampaan markkinointiin

Ideoinnista apua vaikuttavampaan markkinointiin

Usein luullaan, että parhaat ideat syntyvät itsestään. Kun vähän mietiskelee ja odottelee, pulpahtavat ideat päähän. Harvoin ideointiprosessi...

Read More