Siirry suoraan sisältöön
Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Kiva, kun kiinnostuit!

Yhdistämme syvän asiakas- ja työntekijäymmärryksen luovaan suunnitteluun, vaikuttavaan viestintään ja vahvaan digiosaamiseen.

Jätä tarjouspyyntö

Blogi ja asiantuntijamateriaalit

Kasvata osaamistasi markkinoinnista, viestinnästä, myynnistä ja johtamisesta blogimme ja maksuttomien asiantuntijamateriaalien avulla. Mukavia oppimishetkiä! 

Aava & Bang

Autamme rakentamaan yrityksiä, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat haluavat sitoutua.

Ollaanko yhteyksissä?

Oli asiasi pieni tai suuri, olemme täällä. Jätä viestisi tästä, niin otamme yhteyttä pikimmiten. Ollaan kuulolla!

Ota yhteyttä

 

2 minuutin lukuaika

Tuloksia IMAGO-valmennuksesta: Työnantajakuvan rakentaminen alkaa yrityksen sisältä

Featured Image

Työvoimapula ja kilpailu osaajista ovat tällä hetkellä ajankohtaisia haasteita yrityksille. Tähän kysymykseen on tartuttu myös valtakunnallisessa IMAGO-hankkeessa, jossa pyritään vahvistamaan yritysten osaamista vahvan ja monimuotoisen työnantajamielikuvan rakentamisessa. Pirkanmaan TE-toimiston koordinoima IMAGO on osa Työ- ja elinkeinoministeriön työelämän monimuotoisuusohjelman (2021–2023) toimeenpanoa ja Talent Boost -toimenpideohjelmaa.

– Käytännössä jokainen yritys joutuu miettimään, miten houkutella osaajia ja kuinka pitää heistä kiinni. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan 75 % työnantajista kohtaa ongelmia työvoiman saatavuudessa. IMAGO syntyi tästä tarpeesta: halusimme helposti saavutettavan palvelun, joka tukee yrityksen veto- ja pitovoimatyön käynnistämisessä, kertoo IMAGO-valmennusten koordinaattori Marjo-Riikka Utriainen Pirkanmaan TE-toimistosta

Aava & Bang on toiminut IMAGO-valmennuksen toteuttajana jo kahdella toimintakaudella. Kaiken kaikkiaan IMAGO-valmennuksessa on käynyt yli 400 yritystä, joiden kokemuksia on kartoitettu säännöllisesti valmennuksen aikana. Yksi osa tätä valmennuksen arviointia on vaikuttavuustutkimus, jossa selvitettiin IMAGO-valmennuksen vaikutuksia yritysten työnantajabrändin kehittämiseen noin puoli vuotta valmennuksen jälkeen. Tutkimuksen aineisto on kerätty digitaalisella kyselyllä sekä yksilö- ja fokusryhmähaastatteluilla keväällä 2023 (N = 76). 

Uutta osaamista työnantajakuvan kehittämiseen

IMAGO-valmennuksen vaikuttavuustutkimus osoitti, että valmennus on tehokas tapa tuoda uutta osaamista työnantajamielikuvan kehittämiseen. Koko valmennuksen eNPS arvo oli +76, ja esimerkiksi valmennuksen sisällöt, pätevät asiantuntijavalmentajat sekä hyvin ohjatut pienryhmäkeskustelut keräsivät paljon kiitosta osallistujilta.

Valmennukseen osallistuneissa yrityksissä oli tehty puolen vuoden aikana monipuolista kehitystyötä, kuten strategian päivittämistä, sisäisen viestinnän kehittämistä, yrityksen arvojen kirkastamista sekä aloitettu keräämään säännöllisesti työntekijäkokemuskyselyitä. Vaikka kaikki vastanneet olivat saaneet vietyä valmennuksesta joitain konkreettisia toimenpiteitä arkeen, korostui seuraavat kaksi teemaa vastauksissa:

  • 84 % vastanneista sai uusia ideoita ja osaamista työnantajamielikuvan kirkastamiseen ja sen viestimiseen. 
  • 67 % vastanneista sai uusia ideoita ja osaamista sisältä vahvan työnantajamielikuvan rakentamiseen

IMAGO-valmennus toi yrityskohtaisten oppien lisäksi myös uutta osaamista henkilökohtaisella tasolla. Tulosten perusteella valmennus lisäsi osallistujien ymmärrystä esimerkiksi siitä, miten lisätä jokaisen työntekijän viihtyvyyttä ja suoriutumista työssä, panostaa rekrytointiin,ja edistää yhdenvertaista työskentelyä ja viestintää.

Konkreettisia kasvulukuja rekrytoinneissa

Valmennuksen jälkeen noin 93 % vastanneista yrityksistä oli rekrytoinut uuden työntekijän. Kaikista rekrytoinneista noin 70 % lisäsi organisaation monimuotoisuutta esimerkiksi kulttuurisen taustan osalta. Tulosten perusteella valmennus toi osallistujille uutta osaamista esimerkiksi kansainväliseen ja kulttuurisesti monimuotoiseen rekrytointiin ja perehdytykseen. Toisaalta monimuotoisuuden vahvistaminen nousi esiin teemana, jossa osallistujat haluaisivat vielä tulevaisuudessa kehittyä. 

– Työnhakijoita puoleensa vetävä työnantajakuva linkittyy vahvasti yrityksen monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Ihmiset haluavat työskennellä siellä, missä jokainen hyväksytään omana itsenään ja missä monenlaiset tarpeet ja elämäntilanteet halutaan ottaa huomioon, toteaa IMAGO-valmennusten asiantuntija Katja Keisala Pirkanmaan TE-toimistosta.

Yritykset voivat kokea vaikeana johtaa ja kehittää systemaattisesti sisäistä ja ulkoista työnantajamielikuvaa. Riskinä on, että tehdyt toimenpiteet jäävät irrallisiksi eikä niistä saada maksimaalista hyötyä. Yhtenä valmennuksen tuloksena nousi esiin työntekijäkokemuksen koko elinkaaren huomioiminen:

Valmennus kirkasti paljon, miten sellainen punainen lanka yrityksen läpi on erittäin tärkeä. Miten tärkeä näistä asioista on jo viestittää sisäisesti. Se on ehdottomasti parantanut työntekijäkokemuksen koko elinkaarta.” – IMAGO-valmennuksen osallistuja

Parhaimmillaan työnantajabrändi rakentuu vahvana sisältä ulos. Arjessa se vaatii hyvää yhteispeliä myös yrityksen avainhenkilöiden kesken sekä toimivaa sisäistä viestintää.

Esimerkkejä arjen toimenpiteistä

Vaikuttavuustutkimus auttoi nostamaan esiin monia arjen toimenpiteitä, joita yritykset olivat vieneet eteenpäin valmennuksen jälkeen. Kaiken kaikkiaan yrityksissä oli viety monia hyviä konkreettisia asioita eteenpäin, kuten alla olevista esimerkeistä voi havaita:

  • Uusi strategia on luotu, jossa on huomioitu valitun kohderyhmän osaajat strategian ja arvojen tasolla.
  • Henkilökunnan kanssa on mietitty tapoja vastata eri elämäntilanteisiin ja muotoilla työtehtäviä vastaamaan kunkin yksilöllistä tilannetta.
  • Työntekijöille on annettu ohjeita rakentavan palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta.
  • Tavoitteena on helpottaa osaajapulaa rekrytoimalla rohkeammin uusia kohderyhmiä kuten kansainvälisiä osaajia ja osatyökykyisiä. 

Valmentajan roolissa haluan sanoa ison kiitoksen kaikille IMAGO-valmennuksessa kulkeneille yrityksille, yhteistyökumppaneille sekä meidän Aava & Bangin valmennustiimille. Näen, että jokainen yksittäinen toimenpide – oli se iso tai pieni – vie meitä yhteiskuntana kohti kestävämpää työelämää. Vaikka toimenpiteet tapahtuisivat ensisijaisesti yrityksen sisällä, heijastuvat ne myös ulospäin parempana asiakaskokemuksena. Paremman ja monimuotoisemman työelämän rakentaminen alkaa yksi yritys kerrallaan – ja tämän tavoitteen eteen me teemme aidosti yhdessä töitä.

Miten johtaa työntekijäkokemusta, rakentaa monimuotoista työyhteisöä, houkutella oikeat osaajat ja erottua työmarkkinoilla? Ilmoittautuminen kevään 2024 IMAGO-valmennuksiin on nyt käynnissä! Kurkkaa lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan täällä.

  

Kirjoittaja: Vilja Laaksonen

Katso kaikki blogikirjoitukset

LinkedIn

Kansainvälinen markkinointi – kun Suomi ei riitä?

Kansainvälinen markkinointi – kun Suomi ei riitä?

Mietitäänpä – jos ei-suomalaisella ystävälläsi tai tuttavallasi olisi yritys ja hän pohtisi laajentamista Suomeen, miten itse suomalaisena,...

Read More
Kuinka tukea työntekijöiden motivaatiota valmentavan johtamisen avulla?

Kuinka tukea työntekijöiden motivaatiota valmentavan johtamisen avulla?

Kirjoitin edellisessä blogissani valmentavasta johtamisesta ja valmentavan johtamisen työkaluista. Tämä blogi jatkaa valmentavan johtamisen teemasta,...

Read More
Ideoinnista apua vaikuttavampaan markkinointiin

Ideoinnista apua vaikuttavampaan markkinointiin

Usein luullaan, että parhaat ideat syntyvät itsestään. Kun vähän mietiskelee ja odottelee, pulpahtavat ideat päähän. Harvoin ideointiprosessi...

Read More