2 minuutin lukuaika

Mitä on markkinointi?

Featured Image

Siinäpä vasta kysymys. Kuten luova johtajamme Mikko Kalliola videoillaan toteaa: se ei ole päälle liimattua ja teennäistä tekemistä, vaan aitoa asiaa ja vilpitöntä halua auttaa asiakasta. Taidetta, tunnetta ja tarinoita. Istuin alas toimitusjohtajamme Pete Okkosen kanssa ja lähdin selvittämään, mitä markkinointi Aava & Bangilla tarkoittaa.

Moni yritys pohtii sitä, kuinka asiakkaita saadaan ja kuinka ne pidetään? Markkinointi on itse asiassa vastaus näihin molempiin. Vaikka markkinointi ei rakettitiedettä olekaan, ei sen tekeminen ole aina helppoa. On tärkeää ymmärtää, että markkinoinnissa ei ole kyse vain yksittäisestä videosta, esitteestä tai sloganista. Markkinointi on kokonaisvaltaista toimintaa, joka kytkeytyy tiukasti yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Se on avain kasvuun ja kehitykseen, ja parhaimmillaan taitavasti toteutettu markkinointi on yrityksen tärkein kilpailuetu.

Nainen pitää markkinoinnin luentoa

Kokosimme alle kolme ajatusta markkinoinnista.

1. MARKKINOINNISSA ON KYSE IHMISISTÄ

Markkinoinnin tehtävä on tuottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua. Kasvu syntyy kuitenkin viime kädessä ihmisistä eli asiakkaista, joilla on ongelma, yritysten työntekijöistä, jotka heitä palvelevat ja heille markkinoivat, sekä johtajista, jotka tekevät liiketoiminnan ja markkinoinnin päätöksiä tulospaineen alla vaikuttaen sekä henkilöstöön että asiakkaisiin. Vielä nykyisessä digitaalisessa maailmassakin markkinoinnin tulisi keskittyä ensisijaisesti ihmiseen, jonka älylle tekoäly on ihmisten onnistumisen mahdollistava erinomainen apuväline.

Markkinoinnissa on kyse ihmisten vuorovaikutuksesta eli johdon, henkilöstön ja asiakkaiden yhteispelistä. Jos he kaikki kokevat sen itselleen merkitykselliseksi, markkinointi on huomioimaan, yhdistämään ja toteuttamaan eri näkökulmat ja odotukset käytännössä.

2. KASVUMARKKINOINTI - KASVUA SYNTYY KUN KOKONAISUUS TOIMII

Kasvumarkkinointi on Aava & Bangin kehittämä markkinoinnin ja myynnin johtamisen ja toteuttamisen malli. Se ohjaa kasvua hakevia, markkinallaan haastaja-asemassa olevia yrityksiä löytämään kilpailuetunsa, ja hyödyntämään markkinoinnin sekä myynnin koko potentiaalin. Kasvumarkkinointi tarjoaa pohjan vanhojen, toimimattomien mallien ravistelulle ja tavoitteelliselle kasvun ja osaamisen rakentamiselle aina strategiasta arjen pieniin ratkaisuihin.

Yrityksissä syntyy vaikuttavuutta ja kestävää kasvua, kun johtajat osaavat tehdä oikeita markkinointipäätöksiä ja johtaa niiden toteutusta kohti kasvutavoitteita. Henkilöstö osaa toteuttaa markkinointia systemaattisesti hyödyntäen uusimpia teknologioita ja palvelee asiakkaita sitoutuneesti. Kasvua syntyy, kun asiakkaat kokevat yrityksen ja sen tuotteen tai palvelun sellaisena kuin on haluttu, saavat siitä aidosti lisäarvoa ja löytävät ratkaisun ongelmaansa. Markkinointi on siis aina asiakkaan auttamista ja ongelman ratkaisemista koko organisaation yhtenäisellä voimalla. Ei kliseisiä korulauseita ja turhia lupauksia.

3. MARKKINOINTI TÄHTÄÄ VIIME KÄDESSÄ TULOKSEN KASVATTAMISEEN

Markkinointi ei ole vain markkinointipäällikön tehtävä. Se on koko yrityksen yhteinen asia ja parhaimmillaan yrityksen kasvun avaintekijä. Kauppalehden analyytikon Ari Rajalan tekemästä selvityksestä ilmeneekin, että markkinointiin investoiminen näkyy nopeallakin aikataululla liikevaihdossa positiivisesti ja tuo pitkällä aikavälillä merkittävää parannusta kannattavuuteen. Tämä on mahdollista, kun yritys osaa valita itselleen sopivat asiakkaat, joille sillä on paras mahdollinen ratkaisu ja palvelumalli, ja tyytyväiset asiakkaat ovat alkaneet suositella palvelua muillekin. Silloin tehdään oikeita asioista oikealla tavalla ja asiakas on valmis maksamaan oikean hinnan ratkaisuista, joista tietää aidosti hyötyvänsä. Tästä syntyy kannattavuutta.

Johto, henkilöstö ja asiakkaat. Markkinoinnissa on kyse heidän yhteispelistään. Kykymme auttaa asiakkaitamme tuottamaan kestävää kasvua ja tulosta perustuu siihen, että vastaamme kaikkien kolmen tärkeimpiin kysymyksiin muodostaen vastauksista ehjän kokonaisuuden, jota voi johtaa ja toteuttaa systemaattisesti. Markkinointi on siis sitä miten uusia asiakkaita saadaan ja miten ne pidetään. Kun tämä osataan erinomaisesti, tehdään paljon hyvää. Aava & Bangin visio on tehdä suomalaisista maailman paras markkinointikansa, yritys ja ihminen kerrallaan, auttamalla heitä tekemään laadukkaita markkinointipäätöksiä, toteuttamaan ja viestimään päätöksensä, kehittämään markkinointiosaamistaan, rekrytoimalla markkinointiosaamista ja tarjoamalla huipputason markkinointiviestinnän palvelut ja teknologiat. Tiivistäen: autamme asiakkaitamme tekemään ammattimaista markkinointia kestävin tuloksin.

Asiakaslähtöisen B2B-brändin rakentaminen, osa 3: Kilpailuedun ja asiakasarvon löytäminen

Mikä on kilpailukyvyn ja kilpailuedun ero? Mitä asiakasarvo tarkoittaa? Asikakaslähtöisen B2B-brändin rakentamiseen keskittyvän blogisarjan...

Read More

1 min read

Asiakaslähtöisen B2B-brändin rakentaminen, osa 2: Visio ja missio

“Yrityksemme visiona on olla toimialan suurin, johtavin ja innovatiivisin!” Kun yritys lähtee viestinnällistämään uudistunutta strategiaansa tai...

Read More