Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Sulje

2 minuutin lukuaika

Google Ads avainsanojen vastaavuusvaihtoehdot – mitä ne ovat?

Featured Image

Avainsanat ovat hakusanamainonnassa käytettyjä sanoja tai lausekkeita, joilla kohdennetaan hakusanamainontaa eri hakutermeille. Hakutermit tarkoittavat käyttäjien hakukoneeseen syöttämiä sanoja tai sanayhdistelmiä. Avainsanojen vastaavuusvaihtoehdot määrittelevät sen millä hakutermeillä mainos voi osallistua huutokauppaan, joka taas määrittää sen, mitkä mainokset päätyvät Googlen hakutulossivulle ja missä järjestyksessä. 

Avainsanojen vastaavuustyypit ovat laaja vastaavuus, lausekevastaavuus ja tarkka vastaavuus. Nimensä mukaisesti laaja vastaavuus voi näkyä laajasti eri hakutermeillä, kun taas tarkka vastaavuus näkyy  huomattavasti suppeammin. Esimerkiksi, jos avainsanaa “vähähiilihydraattinen ruokavalio” käytetään laajan vastaavuuden avainsanana, mainos saattaa päätyä näkymään hauille: “matalahiilihydraattinen dieetti” tai “välimeren ruokavalio”, jos Google tunnistaa näiden hakujen käsittelevän samankaltaisia aiheita. Jos vastaava avainsana olisi valittu tarkan avainsanan vastaavuutena, mainos ei voisi näkyä yhtä laajasti, vaan esimerkiksi hauilla “vähähiilihydraattinen ruokavalio” ja “ruokavalio vähän hiilihydraatteja”. Seuraavaksi käyn läpi kaikki kolme vastaavuusvaihtoehtoa tarkemmin.

Laaja vastaavuus

Laaja vastaavuus voi nimensä mukaisesti vastata hyvin laajasti eri hakutermeihin ja hakutermin ei tarvitse sisältää käytettyä avainsanaa. Hakutermin linkittyminen avainsanan teemaan riittää. . Esimerkiksi avainsana “naisten hame” saattaa näkyä hakutermeille “hame naisille” ja  “naisten vaatteet”. Laajoja hakutermejä käyttäessä onkin syytä tarkastella hakutermiraporttia tarkasti ja sulkea negatiivisilla avainsanoilla tarpeettomat  hakutermit pois.

Google suosittelee laajojen hakutermien yhteydessä käytettäväksi Smart Bidding -hinnoittelustrategioita, joissa Googlen koneäly saa määrittää avainsanojen hintatarjoukset. Google pyrkii optimoimaan hintatarjoukset niin, että oletettavasti parhaiten toimivat haut saavat korkeimmat hintatarjoukset käyttöönsä. Laajaa vastaavuutta käyttäessäsi  ei ole myöskään suositeltua käyttää keskenään samankaltaisia avainsanoja kuten “naisten huivi” tai “huivi naisille”, koska Google tunnistaa sanojen tarkoittavan samaa asiaa. Näissä tilanteissa Google käyttää vain tehokkaammin toimivaa sanaa. Varsinaista haittaa tästä ei ole, mutta esimerkiksi vastaavat sanojen järjestyksen muutokset tunnistetaan automaattisesti, eikä näin ollen ole tarvetta käyttää molempia avainsanoja. Laajan vastaavuuden sanoilla Google pyrkii myös lukemaan mainosryhmän sisällä olevat muut avainsanat ja muodostamaan kokonaiskuvan siitä, mihin aiheeseen avainsanat viittaavat.

Laaja vastaavuus

Lausekevastaavuus

Lausekevastaavuus ei ole yhtä laaja kuin laaja vastaavuus ja käytetyn avainsanan tulee aina sisältyä hakutermiin. Esimerkiksi avainsana “auton renkaat” pystyy näyttämään mainoksen hakutermeille “renkaat autoon”, mutta ei hakutermeille “auton vanteet”. Lausekevastaavuudessa avainsana tulee sijoittaa lainausmerkkien sisään, kuten yllä olevassa esimerkissä “auton renkaat”. Aiemmin lausekevastaavuutta käyttäessä oli tärkeää huomioida  sanajärjestys, sillä lausekevastaavuus ei ottanut huomioon hakutermejä, jossa sanajärjestys poikkesi avainsanasta. Google ilmoitti kuitenkin laajentavansa lausekevastaavuutta vuoden 2021 aikana. Muutoksesta voit lukea lisää täältä. Muutoksen myötä myös käänteinen sanajärjestys otetaan huomioon lausekevastaavuuden avainsanoissa.

Lausekevastaavuus

Tarkka vastaavuus

Tarkka vastaavuus on nimensä mukaisesti vastaavuustyypeistä tarkin ja hakutermien tulee vastata avainsanaa tarkasti. Käytännössä tarkka vastaavuus ottaa huomioon sanajärjestyksen muutokset ja monikko- ja yksikkömuodot. Esimerkiksi avainsana [miesten kengät] voi näkyä esimerkiksi hakutermeillä “miesten kengät”, “kengät miehille” ja “kengät mies”, mutta ei esimerkiksi hakutermeille “miesten vaelluskengät”. Tarkka vastaavuus saadaan valittua yllä olevan esimerkin mukaan hakasulkeilla.

Tarkka vastaavuus

Minkä vastaavuusvaihtoehdon valitsen?

On mahdotonta sanoa yhtä ainutta ja oikeaa tapaa hyödyntää eri vastaavuusvaihtoehtoja. Käyttötapa tulisikin miettiä aina tapauskohtaisesti ja monesti voi olla perusteltua  yhdistellä eri vastaavuusvaihtoehtoja keskenään. Laajaa vastaavuutta käytettäessä riskinä on, että mainokset näkyvät turhilla hakutermeillä ja kuluttavat näin ollen budjettia tarpeettomiin klikkauksiin. Toisaalta pelkästään tarkkaa vastaavuutta käytettäessä tärkeät hakutermit voivat jäädä huomiotta ja tuolloin riskinä on se, että tärkeät klikkaukset valuvat kilpailijoiden sivuille. Nyrkkisääntönä voisikin sanoa, että laajan kattavuuden halutessasi kannattaa käyttää laajaa vastaavuutta ja asiakkaidesi tarkat hakutermit tunnistaessasi voit keskittyä tarkkaan vastaavuuteen tai lausekevastaavuuteen. 

Yksi toimivaksi todettu keino on lähteä liikkeelle laajemmista hakusanoista, jonka jälkeen hakutermiraporttia tarkastellaan aktiivisesti. Tämän jälkeen suljetaan turhat haut pois negatiivisina avainsanoina tai jos laajat sanat tuovat paljon turhia klikkauksia, voidaan laajan vastaavuuden sanat keskeyttää ja korvata ne lauseke- tai tarkan vastaavuuden sanoilla. Tällä keinolla pystytään monesti löytämään uusia hakutermejä, joita ei löydetty hakusana-analyysia tehdessä ja mainontaa pystytään tehostamaan pikkuhiljaa.

Drupal 7:n elinkaari päättyy pian

2 min read

Drupal 7:n elinkaari päättyy pian – on aika toimia

Onko verkkosivustonne alustana Drupal 7? Suosittelemme korvaajaksi helppokäyttöistä WordPressiä tai HubSpotia, jotka molemmat taipuvat monipuolisesti...

Read More
Myynnin ja markkinoinnin koulutus

1 min read

Uusi maksuton markkinoinnin, myynnin ja digitaalisen asiakaskokemuksen koulutusohjelma on täällä!

Haluatko kehittää monikanavaista, odotukset ylittävää asiakaskokemusta? Onko sinulla osaamista ottaa markkinoinnin uusimmat keinot sekä työkalut...

Read More
Google Tag Manager

4 min read

Näin teet verkkosivuistasi tehokkaammat ja nopeammat – onko Google Tag Manager tuttu?

Kuinka saada asiakkaat pysymään verkkosivustolla? Datan keräämisen ja tulosten saavuttamiseksi verkkosivuston toimivuudella ja tagien oikeanlaisella...

Read More