Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Sulje

2 minuutin lukuaika

8+1 vinkkiä kansainväliseen digimarkkinointiin

Featured Image

Erilaiset digitaaliset ohjelmistot madaltavat kynnystä toteuttaa digimarkkinointia kansainvälisesti. Silti ei ole sama tehdä markkinointia Suomessa kuin ulkomailla. Maailma on muuttumassa koko ajan globaalimmaksi, mutta samalla tulisi ymmärtää kuinka suuri merkitys on asiakaskokemuksella. Kilpailun kiristyessä keskinkertainen asiakaskokemus ei riitä. Parhaimmillaan digimarkkinointi kasvattaa asiakaskokemusta verkossa, millä palvellaan potentiaalista asiakasta jokaisessa ostopolun eri vaiheissa. 

Kansainvälisyydessä suurimpina haasteina verkossa ovat liian alhaiset kävijämäärät verkkosivustolla, heikko näkyvyys eri digimarkkinoinnin kanavissa, eri kielet sekä erilaiset tavat kulttuureissa. Kansainvälinen digimarkkinointi vaatii aina onnistuakseen kartoitusta ja tutkimusta tavoiteltavista kohdemaista.

Tässä artikkelissa jaan 8+1 vinkkiä kansainvälisen digimarkkinoinnin aloittamiseen.

8+1 vinkkiä kansainvälisen digimarkkinoinnin aloittamiseen

1. Käytä samaa kieltä mainoksessa sekä laskeutumissivulla

Englanninkielisiä kampanjoita voi harkita maihin, joissa englannin kielen osaamisaste on korkea tai jos englanninkielen käyttö on toimialalle tyypillistä. Jos verkkosivustolla on eri käännösversioita, kannattaa verkkosivun domainin vastata ko. kieliä, mikä nostaa potentiaalisten asiakkaiden luottamusta yritystäsi kohtaan. Esimerkiksi tyypillinen suomalainen domain bang.fi, jolle saksalainen domain olisi bang.de.

2.  varmista hakukonenäkyvyys yhtenäisellä kielellä

Mikään ei ole epäilyttävämpää kuin hakutulos, jossa eri kielet ovat sekaisin keskenään. Muista tarkistaa myös käännetyn sivun metakuvaus sekä kategorisointi, jotka jäävät helposti alkuperäiselle kielelle. Automaattinen sivun kääntäminen kannattaa unohtaa kokonaan. Eri kielet pitää ottaa huomioon yrityksen viestinnässä kokonaisvaltaisesti eli pelkät verkkosivuston käännösversiot eivät riitä.

3. Tee havaintoja kohdemaan markkinoista

Mikä on markkinoinnissa suosittua ja mikä ei? Minkä tyylisiä kuvia tai huomiovärejä käytetään? Entä millaiset call-to-actionit ovat suosittuja? Kaikissa maissa ei olla yhtä suoria call-to-actioneissa kuin Suomessa.

Jo ennen digimarkkinoinnin aloittamista täytyy verkkosivuston UI/UX -suunnittelussa sekä teknisissä ratkaisuissa ottaa huomioon kohdemarkkinan tarpeet. Näitä tarpeita ovat mm. kulttuurilliset tavat, lakiasiat, toimitus- ja maksutavat. Globaalissa digitaalisessa kaupankäynnissä yrityksen on erityisen tärkeää osoittaa verkkoläsnäolollaan (= online presence) luottamusta ja asiantuntijuutta.

4. Tee kattava hakusana-analyysi

Käytettävät hakusanat sekä niiden hakuvolyymit vaihtelevat maittain. Erilliset kampanjat eri kielille selkeyttävät kampanjoiden tehon seuraamista. Seuraa hakusanamainonnan tuloksia tarkasti ja kehitä säännöllisesti. Käytä mainosteksteissä samankaltaista sanastoa kuin hakusanamainonnassa sekä itse sivustolla. 

5. Huomioi juhlapäivät sekä erilaiset myyntitapahtumat

Pahimmassa tapauksessa saatat valita kampanjalle väärän ajankohdan, minkä vuoksi kampanjasi ei tuota tuloksia. Esimerkiksi Suomessa itsenäisyyspäivän vietto on hyvin erilaista kuin vaikkapa Pohjois-Amerikassa.

6. Määritä kohderyhmäsi

Suuremman tai aivan uuden kohderyhmän tavoittaminen vaatii suurempaa panostusta myös rahallisesti. Hyvin tarkalla kohdentamisella varmistat mainoksesi näkyvyyden potentiaalisille asiakkaille.

7. Aloita markkinointi maltillisesti

Pilotoi, testaa, optimoi ja kehitä. Suurempien markkinointipanostusten tekeminen ja investointien perustelu on helpompaa, kun sinulla on enemmän käytännön kokemusta uudesta markkinasta.

8. Asenna Hotjar-sivustollesi

Seuraa ja analysoi kuinka verkkosivuston käyttäjät käyttäytyvät sivustolla. Paranna käyttäjien asiakaskokemusta kehittämällä verkkosivustoa jatkuvasti. Saat arvokasta tietoa jos vertaat eri käännösversioiden sivustojen käyttäytymistä keskenään. 

+1 Analysoi ja kehitä

Digimarkkinointi toimii parhaiten paikallisesti sekä kansainvälisesti jatkuvalla kehittämisellä. Digimarkkinoinnin kampanjoista saadaan arvokasta dataa, mitä hyödynnetään tulevissa kampanjoissa.

 

Haluaisitko saada lisää vinkkejä digimarkkinoinnin suunnitelmalliseen toteutukseen? Käy lukemassa, kuinka voimme auttaa sinua onnistumaan! 

Lisää vinkkejä löydät mm. täältä:

International SEO: How to Optimize Your Website for Other Countries

13 Businesses With Brilliant Global Marketing Strategies

Asiakaslähtöisen B2B-brändin rakentaminen, osa 3: Kilpailuedun ja asiakasarvon löytäminen

Mikä on kilpailukyvyn ja kilpailuedun ero? Mitä asiakasarvo tarkoittaa? Asikakaslähtöisen B2B-brändin rakentamiseen keskittyvän blogisarjan...

Read More

1 min read

Asiakaslähtöisen B2B-brändin rakentaminen, osa 2: Visio ja missio

“Yrityksemme visiona on olla toimialan suurin, johtavin ja innovatiivisin!” Kun yritys lähtee viestinnällistämään uudistunutta strategiaansa tai...

Read More