Lisää selkeyttä, tehokkuutta ja mitattavia tuloksia liiketoimintaan

Myyntiä ja markkinointia digitaalisesti

TAVOITTEENA TOIMIVA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN MALLI

Maailma on muuttunut ja niin on myös asiakashankinta. Ennen potentiaalisia asiakkaita tavattiin messuilla ja heidät oli helppoa tavoittaa, mutta digiajassa tilanne on toinen. Monikanavainen, digitaalinen liiketoiminta vaatii toimivan myynnin ja markkinoinnin mallin. Siksi tässä kohtaa olennaisin kysymys kuuluukin: pelaavatko myynti ja markkinointi teillä samassa tiimissä ja samaan malliin?

Usein yrityksiltä löytyy halua ja kykyä uudistaa markkinointia sekä myyntiä, mutta ei tietoa tai taitoja miten se onnistuu. ESR-hankkeena toteutettava Myyntiä ja markkinointia digitaalisesti -hanke tarjoaa valmennuskokonaisuuden, joka auttaa yrityksiä rakentamaan myynnin ja markkinoinnin mallin digitaalisen ympäristön erityispiirteet huomioiden. Kahdeksan kuukauden aikana rakennatte selkeän suunnitelman myynnin ja markkinoinnin yhteisestä mallista, apunanne Aava & Bangin piinkovat asiantuntijat. Hanke on kehitetty kasvunhaluisten B2B-yritysten tarpeista käsin ja toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa ESR-rahoituksella.

Lue asiakkaidemme kokemuksia yhteistyöstä meidän kanssamme!

Miksi lähteä mukaan valmennukseen?

+ Uusasiakashankinta helpottuu huomattavasti
+ Selkeyttä, tehokkuutta ja mitattavia tuloksia toimintaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
+ Tulevaisuudessa tavoitat oikeat asiakkaat, oikeissa paikoissa, oikeaan aikaan
+ Myyntiprosessin kirkastamisen myötä tulosten ennakoiminen helpottuu
+ Markkinointi tuottaa oikeanlaisia liidejä suoraan myynnin käsiteltäväksi
+ Varmistat, että resurssit, vastuut ja toimenpiteet jakautuvat parhaalla mahdollisella tavalla
+ Rakentamalla modernin myynnin ja markkinoinnin mallin luot selvää kilpailuetua
+ Saat asiantuntijat tueksesi koko valmennuksen ajalle
+ Vertaistuki ja verkostoituminen muiden mukana olevien yritysten kanssa

Mistä on kyse?

Myyntiä ja markkinointia digitaalisesti hanke tarjoaa tarjoaa valmennuskokonaisuuden, joka on 8 kuukautta kestävä kolmivaiheinen valmennusohjelma, virittämään yrityksesi myynnin ja markkinoinnin mallin huippuunsa. Voit valita kahdesta valmennuskokonaisuudesta teille sopivamman tarpeenne ja tahtotilanne mukaan. Kahdeksan kuukauden aikana käymme perinpohjin läpi teidän yrityksenne matkan kohti toimivaa myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä, alkaen nykytilan analysoinnista ja tavoitteiden määrittelystä, jatkuen eri osa-alueiden tarkempaan käsittelyyn, määrittelyyn sekä suunnitteluun. Loppusuoralla varmistamme työn jalkautumisen teidän arkeenne nyt ja tulevaisuudessa sekä kasaamme teille myynnin ja markkinoinnin pelikirjan, joka varmistaa kaikille selkeän yhteisen vision löytymisen.

POHJOIS-SAVON MYYNTIÄ JA MARKKINOINTIA DIGITAALISESTI KÄYNNISTYI MAALISKUUSSA 2022

Mukaan pääsi rajattu määrä yrityksiä, joilla on tahtotila luoda kasvua tuloksekkaan markkinoinnin ja myynnin yhteistyön avulla. Myynnin ja markkinoinnin yhteisten prosessien luominen vie aikaa ja työssä pitää osata ottaa monta muuttujaa huomioon. Asiantuntijoidemme johdolla pääsee hankkeessa rakentamaan selkeän mallin toimivalle yhteistyölle. Hanke toteutetaan EU-osarahoituksella Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimiessa kansallisena rahoittajana.

Haluatko mukaan? Kysy lisätietoja! 🔎

NÄIN VALMENNUS ETENEE

Vaihe 1: READY? Yrityskohtaiset analyysit ja suunnitelmat (1kk)
– Jotta tiedetään mitä kehittää, täytyy tuntea nykytilanne. Valmennuksen ensimmäisessä vaiheessa käymme läpi mm. yrityksenne nykytilan ja määrittelemme myynnin ja markkinoinnin yhteispelin sekä kasvun tavoitteet.

Vaihe 2: Set! Markkinoinnin timanttinen yhteispeli (6kk)
– Sitten viedään opit käytäntöön! Puoli vuotta kestävän valmennusjakson aikana perehdymme tarkemmin asiakkaisiinne, heidän ostoprosessiinsa ja siihen vaikuttamiseen eri vaiheissa. Samalla varmistamme, että suunnitelmat siirtyvät käytäntöön ja juurtuvat arkeenne siten, että tulokset näkyvät ja niitä voidaan mitata.

Vaihe 3: GO! Varmistetaan myös tulevaisuuden muutoskyky (1kk)
– Viimeisessä vaiheessa varmistamme, että uudet opit kantavat myös jatkossa, eli luodaan toimivat suunnitelmat tuleville vuosille ja kehitysaskeleille. Lisäksi varmistamme, että sisäinen viestintä tukee ja vahvistaa muutoskykyä myös tulevaisuudessa.

Lopputuloksena teillä on selkeä suunnitelma ja pelikirja toimivan myynnin ja markkinoinnin mallin rakentamisesta yhteistyössä sitoutuneen henkilöstön kanssa. 

 

Myynnin ja markkinoinnin malli

KYSY, NIIN KERROMME LISÄÄ.

Petteri Vuorenmaa

Projektikoordinaattori, valmennusohjelmat

Pete Okkonen

Markkinointi- ja myyntijohtaja, partner