NÄKEMYSTÄ, PÄÄTÖKSIÄ JA ESIMIESTAITOJA.

Markkinoinnin johtaminen

OSAATKO JOHTAA MARKKINOINTIASI?

Markkinoinnin vaikuttavuus syntyy viime kädessä ihmisistä. Siitä, että henkilöstö toteuttaa markkinointia systemaattisesti ja palvelee asiakasta sitoutuneesti oikealla tavalla ja siitä, että asiakkaat kokevat yrityksen ja sen palvelun sellaisena kuin on haluttu ja löytävät ratkaisun ongelmaansa. Markkinoinnin johtamisessa onnistuminen vaatii näkemystä ja tietoa jämäköiden markkinointipäätösten tekemiseksi sekä esimiestaitoja, joilla toimintaa johdetaan kohti kasvutavoitteita. Lyhyellä aikavälillä markkinointiin investoiminen ja sen hyvä johtaminen kasvattavat liikevaihtoa. Jo muutaman vuoden aikavälillä panostukset markkinointiin parantavat merkittävästi myös tulosta. 

Markkinointiosaaminen on keskeisesti auttamassa hallitusta ja johtoryhmää tekemään liiketoiminnan strategisia päätöksiä esimerkiksi kilpailuedun, markkinaposition, tarjooman ja kasvuinvestointien suhteen. Markkinoinnin johtamisen kehittämisen aloitamme tyypillisesti ketterällä nykytila- ja kehittämistarveanalyysillä, jossa hyödynnämme Kasvumarkkinointi-matriisiamme.

Analyysin pohjalta laadimme tarpeitanne vastaavan ratkaisuehdotuksen.  Suunnittelun ja johtamisen työkaluna käytämme Kasvumarkkinoinnin tuloskorttia, jonka avulla luomme sillan liiketoimintatavoitteista aina markkinoinnin toteutuksen johtamiseen. 

MIKSI MARKKINOINNIN JOHTAMISEEN KANNATTAA PANOSTAA?

Lyhyellä aikavälillä markkinointiin investoiminen ja sen hyvä johtaminen kasvattavat liikevaihtoa. Jo muutaman vuoden aikavälillä panostukset markkinointiin parantavat merkittävästi myös tulosta. Kehittäessämme markkinoinnin johtamista autamme asiakkaitamme kohti seuraavia toiminnallisia tavoitteita:

1. Markkinointitoiminto on järjestetty kustannustehokkaasti ja resursoitu realistisesti suhteessa kasvu- ja tulostavoitteisiin.

2. Markkinamahdollisuudet ja halutun asiakaskokemuksen rakentaminen ohjaavat yrityksen tuote- ja palvelukehitystä.

3. Henkilöstö on sisäistänyt yrityksen kilpailuedun, toteuttaa markkinointia systemaattisesti ja palvelee asiakasta sitoutuneesti.

4. Markkinoinnin toteutuksen johtamisessa autetaan ensisijaisesti ihmisiä onnistumaan.

5. Yrityksen johdolla on ymmärrys digitalisaation ja uusien teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista markkinoinnissa ja se investoi niihin järkevästi.

6. Markkinoinnille on määritelty liiketoiminnan tavoitteista käsin selkeä mittaristo, jonka toteutumista ohjataan johtoryhmästä käsin ja raportoidaan hallitukselle. Myös pienemmille markkinoinnin toimenpiteille on asetettu tavoitteet ja mittarit.

Näiden tavoitteiden täyttyessä tiedätte, että markkinointinne on ammattimaisesti johdettua ja sillä on erinomaiset edellytykset tuottaa sekä liikevaihdon että tuloksen kasvua.


NÄIN ME SEN TEEMME

Markkinoinnin johtamisen kehittämisen aloitamme tyypillisesti ketterällä nykytila- ja kehittämistarveanalyysillä, jossa hyödynnämme Kasvumarkkinointi-matriisiamme. Analyysin pohjalta laadimme tarpeitanne vastaavan ratkaisuehdotuksen. Suunnittelun ja johtamisen työkaluna käytämme Kasvumarkkinoinnin tuloskorttia, jonka avulla luomme sillan liiketoimintatavoitteista aina markkinoinnin toteutuksen johtamiseen.

Mitoitamme ratkaisumme keston ja laajuuden täysin tarpeenne mukaan. Tyypillisiä projektejamme ovat muun muassa seuraavat:


KIINNOSTUITKO NÄISTÄ PALVELUISTAMME VAI ONKO HAASTEESI TOISENLAINEN? KYSY, NIIN KERROMME LISÄÄ.

Satu Vainio

Kaupallinen johtaja, valmennusohjelmat

Päivi Nieminen

Asiakkuusjohtaja

Kasvuohjelmat

Kasva kanssamme huipulle erilaisten valmennusten, hankkeiden, verkostojen ja Kasvu Openin avulla.

MarketingPeople-verkosto

Kokoamme yhteen markkinointiosaamista rekrytoivat yritykset, markkinoinnin asiantuntijat ja uutta uraa hakevat markkinoinnin tekijät ympäri Suomen.

Puhujakeikat

Meiltä innostavat ja inspiroivat puhujat erilaisiin tapahtumiin ja yrityskohtaisiin valmennuksiin.