Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Sulje

2 minuutin lukuaika

Yrityksen markkinointiosaamisen kehittäminen – milloin, miksi ja miten?

Featured Image

Usein tarve markkinointiosaamisen kasvattamiseen huomataan, kun jotain on tehtävä toisin kuin ennen. Kun tavoitellaan tuloksia, joihin olemassa olevat keinot eivät enää yletä.

Kuvitellaanpa eräs tyypillinen tilanne: Markkinoinnin toimenpiteet ja vastuu ovat jakautuneet usean eri ihmisen työpöydälle. Kokonaisuus on hajallaan, jolloin markkinointi jää kiireen keskellä helposti muun tekemisen jalkoihin. Haasteena voi olla myös markkinoinnin johtamisen puute tai sen roolin ja merkityksen hahmottaminen liiketoiminnassa.

Tällöin tarvitaan selkeyttä markkinoinnin tavoitteisiin, ryhtiliikettä toimenpiteisiin ja mahdollisesti lisäkäsiä toteuttamaan niitä. Yrityksen markkinointiosaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta kilpailukyky sekä edellytykset kasvun rakentamiseen säilyvät. 

5 SYYTÄ PANOSTAA MARKKINOINTIOSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

✅ Tavoitehakuinen kasvumarkkinointi elää ja hengittää systemaattisesta tekemisestä, toimenpiteiden jatkuvasta kehittämisestä sekä organisaation ja asiakkaiden osallistamisesta. Muutoksen aallonharjalla pysyminen vaatii kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen.

✅ Mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen auttaa sitouttamaan yrityksen markkinoinnin avainhenkilöt. Tutkimuksen mukaan 85 % asiantuntijoista sitoutuu vahvemmin työnantajaan, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen.

✅ Markkinoinnin osaamiseen satsaaminen on investointi, joka tuo tuloksia myös pitkällä aikajänteellä. Työntekijöiden osaamisen kehittämiseen panostavat yritykset tekevät keskimäärin jopa neljänneksen kovempaa tulosta kuin muut.

✅ Uudistettu brändikonsepti tai uusi asiakkuuslähtöinen palvelumalli ei tuo toivottuja tuloksia, jos yrityksen henkilökunta ei osaa toimia uuden mallin mukaisesti. Kun henkilöstö osallistetaan muutokseen mukaan, koko yrityksen markkinointikyvykkyys kasvaa.

✅ Alan koulutukset ja ammattilaisverkostoissa mukana oleminen kehittävät markkinoijien osaamista, tarjoavat ammattilaisille uutta energiaa sekä sitouttavat alaan ja sen kehittämiseen myös omassa yrityksessä.

Mikäli kaipaat työkaluja markkinoinnin resursointiin, pelaa erä markkinoijan jätkänshakkia, jonka pelisäännöt jaoimme blogissamme!

Ota harkittuja kehitysaskeleita

Markkinointiosaamisen kehittämiseen löytyy lukuisia eri tapoja. On tutkintoja, kursseja, koulutuksia, ohjelmia, mentorointia, luentoja, webinaareja, seminaareja – lista on loputon! Sen sijaan, että lähdet oikopäätä varaamaan ensimmäistä kurssia, pysähdy ja tunnista tärkeimmät kehityskohteet.

Kun kehityksen suunta on valittu, varmista, että myös nämä seikat ovat kunnossa: 

🛠 Kehittämistoimenpiteet on valittu tavoitteiden pohjalta. Edellyttääkö osaamisen haltuunotto pidemmän koulutuksen vai riittäisikö lyhyempi kurssi?

🛠 Työporukastanne löytyy tehtäviin sopiva henkilö, jolta löytyy sisäistä motivaatiota ja kiinnostusta uuden osaamisen haltuunottoon. Muussa tapauksessa kehittämistoimenpiteet eivät pitkällä tähtäimellä hyödytä yritystä tai työntekijää.

🛠 Työntekijän nykyistä työnkuvaa on mahdollista muokata. Mikäli työntekijän toimenkuvaa ollaan selkeästi rakentamassa seuraavalle tasolle, muutoksen täytyy näkyä myös toiminnassa. On tärkeää määritellä, mitä tekemistä vähennetään uusien osa-alueiden myötä.

🛠 Oppimisprosessille on määritelty selkeä rakenne, jolle annetaan aikaa ja tilaa. Uusi tieto täytyy soveltaa käytäntöön, jonka myötä reflektoidaan onnistumista ja tulosten pohjalta jatkokehitetään osaamista.

Lopulta yksilön tai tiimin tieto muotoutuu arvokkaaksi kokemukseksi, joka tulee osaksi koko yrityksen osaamista

Mikäli yrityksestäsi ei löydy uusiin tehtäviin tekijää eikä rekrytointi ole juuri nyt ajankohtaista, olisiko osaamisen täydentäminen mahdollista ulkoisen kumppanin tuella? Voit käyttää apunasi ulkoistamisen nelikenttää, joka auttaa hahmottamaan eri markkinoinnin toimintojen ulkoistamisen kannattavuutta sekä raamittamaan päätöksentekoa.

PIDÄ MArkkinointiosaamisen kehittämisen ohjat käsissäsi

Markkinointi on taiteenlaji, joka elää ja muuttuu jatkuvasti. Etenkin digitaalinen markkinointi on muovannut toimintakenttää merkittävästi. Onkin ensisijaisen tärkeää, että osaamista pidetään aktiivisesti yllä, ettei talon sisällä oleva markkinointiosaaminen pääse vanhentumaan. Vaikka ulkoistaisit ison osan markkinoinnin toimenpiteistä, auttaa alan mukana pysyminen myös ostamaan markkinointia järkevämmin. Kun langat ovat tiukasti yrityksen käsissä, markkinointia pystytään johtamaan johdonmukaisesti ja tuloksekkaasti

Kaipaatko lisää tietoa sekä työkaluja yrityksesi markkinoinnin osaamistarpeiden tunnistamiseen sekä henkilöstön markkinointiosaamisen kehittämiseen? Tätä varten koostimme sinulle kokonaisen oppaan – antoisia lukuhetkiä!

Drupal 7:n elinkaari päättyy pian

2 min read

Drupal 7:n elinkaari päättyy pian – on aika toimia

Onko verkkosivustonne alustana Drupal 7? Suosittelemme korvaajaksi helppokäyttöistä WordPressiä tai HubSpotia, jotka molemmat taipuvat monipuolisesti...

Read More
Myynnin ja markkinoinnin koulutus

1 min read

Uusi maksuton markkinoinnin, myynnin ja digitaalisen asiakaskokemuksen koulutusohjelma on täällä!

Haluatko kehittää monikanavaista, odotukset ylittävää asiakaskokemusta? Onko sinulla osaamista ottaa markkinoinnin uusimmat keinot sekä työkalut...

Read More
Google Tag Manager

4 min read

Näin teet verkkosivuistasi tehokkaammat ja nopeammat – onko Google Tag Manager tuttu?

Kuinka saada asiakkaat pysymään verkkosivustolla? Datan keräämisen ja tulosten saavuttamiseksi verkkosivuston toimivuudella ja tagien oikeanlaisella...

Read More