Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Sulje

2 minuutin lukuaika

Myynnin ja markkinoinnin rakkautta rakentaa yhteiset tavoitteet ja yhteiset teot asiakkaan hyväksi

Featured Image

Tiistaina 15.2. vietettiin Aava & Bangin historian ensimmäisiä työelämän unelmatreffejä, kun pöytään istui työelämän todellinen unelmapari; myynti ja markkinointi. Tavoitteenamme oli webinaarin aikana selvittää mistä myynnin ja markkinoinnin välinen rakkaus roihahtaa, mikä on toimivan suhteen salaisuus ja riidelläänkö tässä suhteessa rahasta.

Markkinoinnin näkökulmaa keskusteluun toi Aava & Bangin asiakkuusjohtaja, modernin B2B-markkinoinnin pitkän linjan asiantuntija, Seija Hyppönen. Myynnin tuoliin istahti pitkän uran myynnin parissa rakentanut, asiakaslähtöiseen asiantuntijamyyntiin erikoistunut Juho Vuohelainen, joka kehittää asioita faktojen valossa ja kuvailee itseään prosessiorientoituneeksi myynnin ja markkinoinnin kehittäjäksi.

Unelmatreffit on Aava & Bangin uusi webinaarisarja, jossa treffeillä kohtaavat työelämän parivaljakot, joilta kasvun rakentaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä, systemaattista johtamista sekä toimivia arjen käytänteitä. Treffipöydässä keskusteluun nostetaan onnistuneen yhteistyön salaisuudet, arjen haasteet ja roihuavan rakkauden sytykkeet.

Unelmapareilla on tapana herättää kiinnostusta ja näin kävi myös tällä kertaa, kun linjoille ilmoittautui lähes 370 myynnin ja markkinoinnin välisestä suhteesta kiinnostunutta. Nyt kerromme myös sinulle, mistä treffipöydässä puhuttiin! 

unelmatilanteessa hyödynsaajana on asiakas

Kun myynnin ja markkinoinnin yhteistyölle maalataan unelmakuvaa, on selvää, että unelmatilanteessa hyödynsaajana on asiakas. Voidaan puhua liitosta, joka yhteisten tavoitteiden ja tekojen kautta rakentaa yrityksen kasvua ja lisäarvoa sille tärkeimmälle, eli asiakkaalle.

Onnistuminen edellyttää yhteistä kieltä myynnin ja markkinoinnin välille, avointa ja suoraa vuorovaikutusta, turvallisuuden tunnetta sekä ymmärrystä osapuolten kompetensseista ja odotuksista toisiaan kohtaan. Arjessa tämä tarkoittaa selkeää roolijakoa ja jatkuvaa yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensiarvoisen tärkeässä roolissa on myös strategisella tasolla modernia kasvumarkkinointia ja myyntiä ymmärtävä johto. 

Juho muistuttaa, että yhteistyössä myynnin tehtävänä on jakaa tietoa asiakasrajapinnasta sekä parhaista käytänteistä asiakkuuksien voittamiseksi, kun taas markkinointi varmistaa, että asiakasta lähestytään oikealla viestillä, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Maailman parhaita organisaatioita tarkastellen kiteyttää Seija unelmatilanteen OneTeam-ajatteluun, jossa myynti, markkinointi ja asiakassuhteet nivoutuvat yhdeksi, yhteisistä tavoitteista motivoituvaksi tiimiksi: "Ideaalitilanteessa organisaatiossa olisi Chief Growth Officer tai vastaava, joka omistaisi sekä myynnin että markkinoinnin strategisen tason ja hänen työpareinaan toimisivat operatiiviset markkinointi- ja myyntijohtajat."

rakkaus roihahtaa yhteisen ymmärryksen ja säännöllisten kohtaamisten kautta

Mitä tavoittelemme ja miten voimme auttaa toisiamme onnistumaan? Kysymys, joka saattaa olla myynnin ja markkinoinnin suhteelle käänteen tekevä. Unelmatreffeille istahtanut parivaljakko näki, että rakkaus roihuaa palveluasenteesta, yhteisestä ymmärryksestä, kunnioituksesta, yhteisten tavoitteiden ja toimintamallien määrittelystä sekä säännöllisistä kohtaamisista. Tärkeintä on oivaltaa miten kumpikin voi auttaa toisiaan ja miten tekeminen linkittyy yhteisiin tavoitteisiin. Yhteisille kohtaamisille toimiva malli tulee kuin apteekin hyllyltä:

  • Vuosisuunnittelussa luodaan yhteinen suunta
  • Kvartaaleittain tarkistetaan, että suunta on oikea
  • Kuukausittain määritellään ja sitoudutaan arjessa tehtäviin toimenpiteisiin, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista

Näihin kohtaamisiin markkinointi tuo datan haluttujen asiakkaiden liikkeistä ja oikea-aikaisuudesta, martechin mahdollisuudet sekä luovat ideat ja toteutukset haluttujen asiakkaiden tavoittamiseen. Markkinointi on hereillä ja tietoinen siitä, miten asiakas haluaa tulla kohdatuksi ja vaikutetuksi ja sen tehtävänä on johtaa puhetta kohderyhmän asiakkaille.

Kysyttäessä markkinoinnin odotuksia myynnille, on vastaus selkeä: "Markkinoinnilla on jatkuva nälkä tietoon ja kokemuspohjaan, jota myynti kerää asiakasrajapinnasta. Mitä siellä tapahtuu? Mistä keskustelette? Mitkä ovat asiakkaiden ongelmat juuri nyt? Mikä heitä kiinnostaa?", täsmentää Seija.

Myyntiä Juho ohjeistaa valmistautumaan yhteisiin kohtaamisiin täydentämällä seuraavia lauseita:

  • Asiakkaan haasteita on…
  • Asiakas innostuu, kun me jutellaan…
  • Eri rooleissa toimivien asiakkaiden motiiveja on…
  • Kilpailijat puhuvat koko ajan näistä…

Yksi asia on varmaa – myynnin ja markkinoinnin liitossa suurinta roolia ei suinkaan näyttele myynti tai markkinointi, vaan se paikka sydämestä on varattu asiakkaalle. 

Kutsutko myynnin ja markkinoinnin treffit koolle myös omassa organisaatiossasi?

Mikäli aihe innoitti kutsumaan myynnin ja markkinoinnin unelmatreffit koolle myös omassa organisaatiossasi, kannattaa seurata asiantuntijoidemme kaavaa täydellisten treffien ohjelmaksi: 

1. Varmistakaa yhteinen ymmärrys nykytilasta. Missä olette? Miten teette asioita? Minkälaisia haasteita tunnistatte?
2. Määrittäkää tekemiselle yhteinen tavoite. Tavoitetta määritellessä ottakaa talteen Juhon vinkki siitä, että liikkeelle kannattaa lähteä tavoitteella, jossa suurin liiketoimintavaikutus on saavutettavissa helpoiten.
3. Tehkää suunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi. Mitä pitää ratkaista, jotta tavoite täyttyy? Tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen onnistuu vasta tämän jälkeen.
4. Muistakaa mittaaminen! Millä mittareilla seuraatte tavoitteen saavuttamista?

Heräsikö tunteita? Mikäli tunteet myyntiä ja markkinointia kohtaan heräsivät, pääset treffipöytään myös jälkikäteen katsomalla tallenteen täältä. Mukavia treffejä! 💛

Drupal 7:n elinkaari päättyy pian

2 min read

Drupal 7:n elinkaari päättyy pian – on aika toimia

Onko verkkosivustonne alustana Drupal 7? Suosittelemme korvaajaksi helppokäyttöistä WordPressiä tai HubSpotia, jotka molemmat taipuvat monipuolisesti...

Read More
Myynnin ja markkinoinnin koulutus

1 min read

Uusi maksuton markkinoinnin, myynnin ja digitaalisen asiakaskokemuksen koulutusohjelma on täällä!

Haluatko kehittää monikanavaista, odotukset ylittävää asiakaskokemusta? Onko sinulla osaamista ottaa markkinoinnin uusimmat keinot sekä työkalut...

Read More
Google Tag Manager

4 min read

Näin teet verkkosivuistasi tehokkaammat ja nopeammat – onko Google Tag Manager tuttu?

Kuinka saada asiakkaat pysymään verkkosivustolla? Datan keräämisen ja tulosten saavuttamiseksi verkkosivuston toimivuudella ja tagien oikeanlaisella...

Read More