Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Sulje

2 minuutin lukuaika

Kestävää kasvua vuonna 2022? Johtoryhmä, katseet tänne!

Featured Image

Yritysten toiminnan kestävyyden määrittely ei ole yksiselitteinen tehtävä. Kulttuurista, liiketoiminta-alueesta ja myös johdon käytänteistä riippuen kestävyys voi tarkoittaa eri asioita. Vuonna 2022 kestävän kasvun teemat kytkeytyvät mitattavan arvon tuottamiseen, kuten merkityksellisyyteen, vastuullisuuteen sekä dataan ja mittaamiseen.

Julkisuudessa pinnalla on etenkin kestävyyteen liittyvän vastuullisuuden määrittäminen. Yrityksen johdon onkin tärkeää pohtia kriittisesti, miten vastuullisuus yrityksessä määritellään. Perinteisesti yritys voi jakaa vastuullisuuden otsikkotasolla ympäristöön, sosiaaliseen ja hallinnolliseen vastuullisuuteen, mutta mikäli vastuullisuus on tärkeässä osassa liiketoimintaa, vaatii se laajempaa tarkastelua ja määrittelyä. Keskeiseksi kysymykseksi nousee se, mikä osa vastuullisuuden kaikista kulmista on meidän yritykselle tärkeämpi kuin toinen.

Kestävä kasvu ja vastuullisuus ovat strategisia valintoja ja vain valintojen selkeys mahdollistaa niiden toteutumisen arjessa. Valintojen toteutumisen ja uskottavuuden vuoksi on myös tärkeää, että valinnat kumpuavat yrityksen arvopohjasta ja näin ollen ohjaavat toimintaa tekoina arjessa.

Haastoin yrityksiä vuosi sitten blogissa Kukapa ei haluaisi olla hyvien puolella? vastuullisuuden merkityksestä. Näkökulmana oli, että vastuullisuus tarjoaa yritykselle uudenlaisen mahdollisuuden merkityksen määrittämiseen kestävän kasvun tiellä. Täytyy muistaa, että talouselämän uudistuva ja vastuullisuutta painottava suunta vaikuttaa myös pk-yrityksiin, ei vain suuryrityksiin, joita tarkastellaan kriittisemmin ja usein myös sijoittajien toimesta. Vastuullisuus ei tarkoita pk-yrityksissä massiivisia raportteja, vaan helpoimmillaan käytännön toimia arjessa yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Tärkeänä osana tätä on tulevaisuuden kestävän kasvun skenaarioiden rakentaminen osana hallitus -ja johtoryhmätyötä. Johdon pitää pystyä ennakoimaan ja johtamaan vastuullisuutta arjessa.

Mitä kestävä kasvu ylipäätään on? Kestävä kasvu tuottaa hyvinvointia ja merkityksellisyyttä niin työntekijöiden ja asiakkaiden kuin yhteiskunnan tasolla. Kestävän kasvun strategialla rakennat myös:

  • Tulevaisuuden innovaatioita ja tuotteita asiakkaille
  • Taloudellisesti kannattavaa ja ennustettavaa liiketoimintaa
  • Vastuullista ja merkityksellistä yritystoimintaa
  • Laajasti arvoa tuottavan brändin, joka kestää markkinaheilahtelut

KUKA MÄÄRITTÄÄ KESTÄVYYDEN?

Jokainen yritys tarkastelee mahdollisuuksiaan markkinaan eri sidosryhmien kautta. Täältä pyritään tunnistamaan ne asiat, joita lähteä johtamaan ja laajentamaan menestyväksi liiketoiminnaksi. Kestävän toiminnan mittaaminen todeksi on myös asia, jota johtoryhmissä pohditaan. Johtoryhmän agendalle nousevat muun muassa seuraavat kysymykset:

  • Miten henkilöstömme ja asiakkaamme ajattelevat kestävyydestä tulevaisuudessa?
  • Kuinka kehitämme ja johdamme liiketoimintaamme vastuullisuus, läpinäkyvyys ja merkityksellisyys huomioiden?
  • Mitkä ovat meidän kestävän kasvun mittarit?
  • Kuinka varmistamme valintojen jalkautumisen jokaiseen liiketoiminnan osa-alueeseen? 

Monella toimialalla jo markkina vaatii, että vastuullisuus ja ekologisuus löytyy kärkenä strategiassa. On kuitenkin tärkeää, että yritys ei puolihuolimattomasti “viherpese” markkinointiviestinnässään toimintaa esimerkiksi sijoittajilta  tai työntekijöiltä tulevan paineen takia, vaan rakentaa aidosti kestävää liiketoimintaa. Viherpesulla en tarkoita pelkästään tärkeitä ekologisia valintoja, vaan myös henkilöstöön ja asiakkaisiin kytkeytyvää yrityksen toimintaa ja kokemusta. 

Kestävä kasvu edellyttääkin korkeaa tasoa sekä työntekijä- että asiakaskokemukselta. Kulttuurin ja brändin tulee olla tasapainossa keskenään, jotta aitoa vaikuttavuutta syntyy. Aiheesta voit käydä lukemassa lisää Rakenna kestävää työntekijäkokemusta blogista.

KUNNIANHIMOISIA JA INNOSTAVIA TAVOITTEITA, KIITOS!

Kestävän kasvun tavoitteiden määrittäminen sekä niiden mittaaminen ja todentaminen on entistäkin tärkeämmässä roolissa johtoryhmätyöskentelyssä. Yritysten toimintaa arvioidaan tässä aikakaudessa hyvinkin kriittisesti asiakkaiden, kumppaneiden ja sijoittajien toimesta. Jotta kestävän kasvun rakentaminen ja mittaaminen on mahdollista, tarvitaan tarpeeksi konkreettisia ja kunnianhimoisia tavoitteita. Tästä syystä myös yritysten missioiden ja visioiden tulee puhutella jotain yritystä isompaa, jos kyse on kaikkien yrityksen prosessien läpi virtaavista valinnoista. Tämän kaltainen kunnianhimon taso vaatii yrityksien johtoryhmiltä ja strategioilta enemmän, mutta ennen kaikkea strategian todeksi eläminen vaatii kriittistä tarkastelua ja systemaattista seurantaa. Datasta puhutaan kuninkaana, mutta kaikki tietävät, ettei dataa noin vain taiota ohjaamaan päätöksiä. Ensin pitää tietää, mitä mittaat. Vain näin voit johtaa ihmisiä ja tuloksia systemaattisesti, läpinäkyvästi ja vastuullisesti.

🌱 Kiinnostaako kestävä kasvu? Kannattaa tutustua aiheesta kertovaan maksuttomaan webinaaritallenteeseemme täällä. 

📚 Haluatko lukea lisää arvon tuottamisesta? Harward Budiness Review on julkaissut useita artikkeleita jaetun arvon tuottamisen käsitteellä. Voit käydä tutustumassa aiheeseen tarkemmin esimerkiksi hakusanalla "Shared Value Creation" tai "Michael E. Porter" ja "Mark. R. Kramer". Tutustu ainakin näihin: 

Drupal 7:n elinkaari päättyy pian

2 min read

Drupal 7:n elinkaari päättyy pian – on aika toimia

Onko verkkosivustonne alustana Drupal 7? Suosittelemme korvaajaksi helppokäyttöistä WordPressiä tai HubSpotia, jotka molemmat taipuvat monipuolisesti...

Read More
Myynnin ja markkinoinnin koulutus

1 min read

Uusi maksuton markkinoinnin, myynnin ja digitaalisen asiakaskokemuksen koulutusohjelma on täällä!

Haluatko kehittää monikanavaista, odotukset ylittävää asiakaskokemusta? Onko sinulla osaamista ottaa markkinoinnin uusimmat keinot sekä työkalut...

Read More
Google Tag Manager

4 min read

Näin teet verkkosivuistasi tehokkaammat ja nopeammat – onko Google Tag Manager tuttu?

Kuinka saada asiakkaat pysymään verkkosivustolla? Datan keräämisen ja tulosten saavuttamiseksi verkkosivuston toimivuudella ja tagien oikeanlaisella...

Read More