1 minuutin lukuaika

Hyödynnä markkinointimateriaaleja monipuolisesti

Featured Image
Kukapa ei haluaisi säästää aikaa ja rahaa markkinointimateriaaleja toteuttaessa?

Mitä, jos varmistaisit markkinointimateriaalien monikäyttöisyyden jo suunnitteluvaiheessa? Valtaosa markkinoijista painii arjessa markkinointimateriaalien riittävyyden kanssa. Onko markkinointimateriaaleja tarpeeksi? Onko niillä enää uutuusarvoa vai onko ne jo nähty? Soveltuuko tiettyyn käyttötarkoitukseen tehdyt materiaalit käytettäväksi myös muualla?

Markkinointimateriaaleihin uppoaa paljon rahaa ja aikaa, jos aivan kaiken suunnittelee ja toteuttaa aina alusta alkaen. Markkinointimateriaaleja on totuttu hyödyntämään monipuolisesti isoissa kampanjoissa kuten brändin tai tuotteen lanseerauksessa, mutta mitä jos hyödyntäisit niitä monipuolisesti myös muulloin? Esimerkiksi digimarkkinoinnissa moni on jo oppinut hyödyntämään mainostekstejä ketterästi eri kanavissa, hyödyntäen samaa sisältöä verkkosivuilla, digimarkkinoinnin kampanjoiden mainosteksteissä sekä uutiskirjeissä. Hyödynnä samaa ketteryyttä myös muita materiaaleja suunnitellessasi. 

Markkinointimateriaalien suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa huomioon materiaalien monikäyttöisyys sekä erilaiset kanavavalinnat.

Kuva- ja videosisällön muokkaaminen jälkeenpäin on haastavaa, joten kuva- ja videotuotannon suunnitteluvaiheessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota käytettäviin markkinointikanaviin sekä harkita tarkkaan, halutaanko sisältö sitoa esimerkiksi tiettyyn aikaan tai paikkaan. Tiettyyn vuoteen, lukuun tai paikkaan sidottu materiaali on aina käyttömahdollisuuksiltaan sekä käyttöiältään kapeampi, joskin joissain tilanteissa täysin perusteltu valinta. 


Opi, kuinka voit hyödyntää erilaisia
markkinointimateriaaleja monipuolisemmin:


Tekstit
Markkinointisuunnitelmasta tai -oppaasta voi hyödyntää tuote- tai palveluvalikoimaa sekä
yritystoimintaa kuvaavia tekstejä myös verkkosivuilla, digimarkkinoinnin kampanjoiden mainosteksteissä, some-postauksissa ja erilaisissa esittely-oppaissa. Erilaisia mainostekstejä voidaan hyödyntää ristiin digimarkkinoinnin kampanjoiden mainosteksteissä, lehti-ilmoituksissa, blogiartikkelin pohjana, videon sisällössä, radiomainoksissa sekä uutiskirjeissä.

Äänitteet
Erilaisia äänitiedostoja voidaan hyödyntää ainakin osittain keskenään radio- tai, Spotify-mainoksissa sekä videoissa että animaatioissa. Lisäksi äänitteiden pohjalta voidaan kehittää mainostekstejä eri markkinointikanaviin.

Kuvat ja kuvitukset
Esitteissä tai oppaissa käytettyjä kuvia voidaan hyödyntää myös verkkosivuilla, uutiskirjeissä, lehti-ilmoituksissa, julisteissa, digimarkkinoinnin kampanjoiden kuvamainoksissa tai PowerPoint-esityksissä.

Videot ja animaatiot
Video- tai animaatiomateriaaleja voidaan soveltaa verkkosivujen hero-videoissa, tuote- tai palveluvalikoiman esittelyvideoissa, digimarkkinoinnin kampanjoissa kuten YouTube- tai Instagram Stories-mainonnassa tai erilaisissa esittelytilaisuuksissa kuten seminaareissa. Videoissa olevia ääniä voidaan jatkokehittää radio- tai Spotify-mainonnassa kts. tarkemmin “Äänitteet” kohdasta äänitteiden hyödyntämisestä.

Markkinointimateriaaleissa ketteryys on valttia.

Muista ainakin nämä, kun suunnittelet uusia monikanavaisia sisältöjä:

  • Sisältöjä suunnitellessasi pidä aina mielessäsi kohderyhmä sekä kuinka sisällöillä tuetaan yrityksen visiota.
  • Kysy rohkeasti neuvoja eri alan asiantuntijoilta, kun olet ostamassa sisällöntuotantoa. 
  • Valitse käytettävät markkinointikanavat kohderyhmän mukaan ja huomioi suunnittelussa eri kanavien vaatimukset. Pohdi esimerkiksi sitä, edellyttääkö kanava vaaka- sekä pystykuvia?
  • Kuvista sekä videoista kannattaa pyytää erilaisia rajauksia sekä leikkauksia huomioiden käytettävien kanavien vaatimukset. Näin saat käytettyä yhtä kuvaa tai videota monipuolisemmin. 
  • Harkitse tarkoin, onko tekstissä tai puheessa tarpeen käyttää vuosilukuja. Erityisesti puhetta on haastavaa käsitellä jälkeenpäin.
  • Esiintyykö materiaaleissa vain yksi työntekijöistänne vai edustaako materiaalit isompaa joukkoa? Materiaalia ei kannata sitoa vain yksiin kasvoihin, ellei se ole perusteltua esimerkiksi henkilöbrändäyksen näkökulmasta.

Tuleeko sinulle mieleen jo olemassa oleva markkinointimateriaali, jonka pohjalta voitaisiin kehittää uusi materiaali markkinointiin tekstin, äänitteen, kuvan tai videon muodossa? Ota yhteyttä markkinointiviestinnän liiketoimintajohtajaan Katja Asikaiseen puhelimitse 040 095 3385 tai sähköpostitse katja.asikainen@bang.fi.
Miten tapahtuu ideaaliasiakkaan valinta?

2 min read

Liidien määrästä liidien laatuun – näin määrittelet ideaaliasiakkaan

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä käsittelevän blogisarjan ensimmäisessä osassa kävimme läpi yhteisten tavoitteiden määrittämistä – yhteispeli...

Read More
nainen tuotteistamassa, tuotteistustyöpaja

2 min read

Tuotteista tai kuole – varmista paikkasi asiakkaan digitaalisella ostopolulla

Asiakkaiden ostoprosessi on digitalisoitunut pysyvästi. Gartnerin tutkimuksen mukaan 77 % B2B-ostajista kokee ostoprosessin vaikeaksi ja...

Read More
työyhteisöviestintä

3 min read

Kaikki, mitä sinun täytyy tietää evästeistä (cookies)

Evästebannerit ovat olleet tiiviin keskustelun aiheena erityisesti keväästä 2020 asti, jolloin apulaistietosuojavaltuutettu määräsi yritysten...

Read More