Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Sulje
 • Aava & Bang
 • Blogi
 • Aava bang toteuttamassa valtakunnallista ja yrityksille maksutonta valmennusta työnantajamielikuvan kehittämisestä

1 minuutin lukuaika

Aava & Bang toteuttamassa valtakunnallista maksutonta valmennusta työnantajamielikuvan kehittämisestä

Featured Image

Miten johtaa työntekijäkokemusta, houkutella oikeat osaajat ja erottua työmarkkinoilla? Kilpailu osaavasta työvoimasta käy koko ajan kuumempana ympäri Suomea. On osattava hakea oikeat osaajat kasvun tueksi ja vakuuttaa heidät vahvalla työnantajamielikuvalla. On huolehdittava, että tulevaisuuden onnistumisen kannalta riittävä monimuotoisuus säilyy yrityksessä ja erilaisia osaajia osataan johtaa oikein. Myös laadukas perehdytys on osaajien houkuttelussa ja sitouttamisessa avainasemassa.

Meillä on ilo kertoa, että Aava & Bang on vuonna 2022 mukana toteuttamassa yrityksille maksutonta valtakunnallista IMAGO-valmennuskokonaisuutta, jossa keskitymme sisältä vahvan työnantajamielikuvan rakentamiseen. Oletteko te matkassa mukana? 

MAKSUTON  VALMENNUS, JOSSA KESKITYTÄÄN TYÖNANTAJAMIELIKUVAN RAKENTAMISEEN

Toivotamme yritykset eri puolilta Suomea tervetulleeksi valmennukseen, jossa syvennytään vahvan työnantajamielikuvan rakentamiseen sisältä ulospäin. Valmennus koostuu kahden kuukauden aikana toteutettavista kolmesta erillisestä valmennusiltapäivästä, joissa pureudutaan 

 • vahvan työnantajamielikuvan ja yrityskulttuurin perusteisiin, 
 • osaajien löytämiseen ja houkutteluun vaikuttavan markkinoinnin keinoin sekä 
 • onnistuneen rekrytointiprosessin kulmakiviin. 

Valmennukset vahvistavat osaamista ja ymmärrystä työnantajabrändin, yrityskulttuurin sekä työnantajamielikuvan kehittämisen merkityksestä liiketoiminnalle sekä auttavat yritystä tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet työnantajana.

KENELLE IMAGO-valmennukset on suunnattu?

Valmennukset ovat suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten johdolle, HR:lle sekä muille avainhenkilöille. Valmennukset ovat ryhmämuotoisia verkostovalmennuksia, joihin voi osallistua 10–20 yritystä ja korkeintaan kaksi avainhenkilöä kustakin yrityksestä.

Valmennukset toteutetaan etäyhteydellä, joten niihin osallistuminen onnistuu joustavasti omalta työpisteeltä tai kotitoimistolta käsin.

IMAGON valmennuksissa ei ole toimialarajoituksia ja valmennus sopii myös julkisen sektorin työnantajille. 

IMAGO-VALMENNUSTEN PÄÄTAVOITTEENA ON

 • Kehittää työnantajamielikuvaa, joka kattaa paitsi yrityksen ulkoisen brändin myös kyvyn vastata työnhakijoiden ja työntekijöiden kasvaviin odotuksiin.

 • Kehittää monimuotoista rekrytointi- ja perehdytysosaamista.

 • Antaa käytännön vinkkejä ja konkreettisia työkaluja oman yrityksen johtamisen ja työnantajamielikuvan kehittämiseen.

 • Kehittää osallistuvien yritysten sisäistä kansainvälistymishalukkuutta sekä monimuotoisuusosaamista ja näin helpottaa rekrytointien onnistumista.

 • Ennen kaikkea sytyttää yrityksissä positiivinen kipinä, jonka avulla yritysten rohkeus ja kyky vastaanottaa osaajia kehittyy.

IMAGO on Pirkanmaan TE-toimiston koordinoima valtakunnallinen hanke, jota rahoittaa Työelämän monimuotoisuusohjelma, ja se toteuttaa osaltaan Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Valmennus on sinulle osallistujana maksuton. 

Oletteko matkassa mukana?

Valmennukset toteutetaan tämän vuoden aikana 15 ryhmässä, eri puolilla Suomea. Kurkkaa teille sopiva ryhmä ja lähde matkaan mukaan täältä.

Asiakaslähtöisen B2B-brändin rakentaminen, osa 3: Kilpailuedun ja asiakasarvon löytäminen

Mikä on kilpailukyvyn ja kilpailuedun ero? Mitä asiakasarvo tarkoittaa? Asikakaslähtöisen B2B-brändin rakentamiseen keskittyvän blogisarjan...

Read More

1 min read

Asiakaslähtöisen B2B-brändin rakentaminen, osa 2: Visio ja missio

“Yrityksemme visiona on olla toimialan suurin, johtavin ja innovatiivisin!” Kun yritys lähtee viestinnällistämään uudistunutta strategiaansa tai...

Read More