Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Sulje

Ambientia

Yrityskulttuurin ja sisäisen viestinnän mallin rakentaminen työyhteisön arkeen

  • Kulttuurin ja sisäisen viestinnän kehittäminen ja juurruttaminen
  • Taustatyö ja nykytilatutkimus
  • Johtoryhmien työpajat
  • Esihenkilöiden valmennukset
  • Sisäisen viestinnän mallin ja vuosikellon rakentaminen
  • Viestinnän ja kulttuurin pelikirja
  • Johdon strategiaviestinnän tukeminen
  • Kohtaamisten ja henkilöstön osallistamisen vahvistaminen
ambientia group oy export-0231_websize (1)-4
 

Yrityskulttuurin ja sisäisen viestinnän mallin rakentaminen työyhteisön arkeen

Ambientia Oy on liiketoiminnan muotoilun ja teknologian asiantuntijayritys. Ambientia modernisoi sovelluskokonaisuuksia, tuo prosesseihin älyä ja automaatiota sekä auttaa tuottamaan datavetoisesti hyviä asiakaskokemuksia. Palveluihin kuuluu muun muassa sovelluskehitys, palvelumuotoilu, verkkokauppa- ja palvelut sekä data ja analytiikka. 

Ambientian asiakkaat toimivat erityisesti julkisella sektorilla tai kaupan, palveluiden ja teollisuuden aloilla. Palvelut sopivat kuitenkin kaikille organisaatioille, jotka haluavat valjastaa digitalisaation paremman huomisen luomiseen. Tällä hetkellä Ambientia työllistää yli 200 alansa ammattilaista.

Tutustu Ambientiaan
Yrityksen ulkopuolinen taho tuo lisäarvoa, silloin syntyy helpommin uusia oivalluksia ja tulee sopivasti haastettua myös omia näkökulmia.

Niina Halminen
viestintäpäällikkö ja palvelumuotoilija
Ambientia


 

Strategia ja arvot osaksi ambientialaisten päivittäistä työtä

Ennen sisäisen viestinnän kehitystyötä Ambientialla oltiin työstetty yrityskulttuurin tavoitetilaa ja muotoiltu arvoja. Tahtotilana oli saada arvotyöskentely näkymään konkreettisesti arjen työssä. Henkilöstökyselyssä oli myös noussut esiin työntekijöiden kaipaavan johdolta selkeämpää strategiaviestintää.

- Halusimme lähteä juurruttamaan arvoja ja strategiaa, etteivät ne jäisi vain intran sivuille sanahelinäksi. Henkilöstömme kaipasi enemmän tietoa yhteisistä tavoitteista: miten se oma tai tiimin rooli näyttäytyy osana koko kokonaiskuvaa, summaa Ambientian viestintäpäällikkö ja palvelumuotoilija Niina Halminen tilannetta yhteistyön alkaessa.
Näiden asioiden merkityksen tärkeys on tunnistettu yritystasolla ja johto on sitoutunut tekemään töitä sisäisen viestinnän ja kulttuurin eteen.

Niina Halminen
viestintäpäällikkö ja palvelumuotoilija
Ambientia


 

Sisäistä viestintää kehittäessä johtoryhmän sitoutuminen on tärkeää

Yhteistä päämäärää kohti lähdettiin koko henkilöstöä osallistamalla henkilöstökyselyn avulla, jolla selvitettiin sisäisen viestinnän nykytilaa. Tuloksia käsiteltiin johtoryhmän ja esihenkilöiden kanssa yhteisissä työpajoissa, joiden pohjalta lähdettiin rakentamaan yrityskulttuurin ja sisäisen viestinnän tavoitteita ja toimenpiteitä. 

- Kyselystä nousi esiin, että näiden asioiden merkityksen tärkeys on tunnistettu yritystasolla ja johto on sitoutunut tekemään töitä sisäisen viestinnän ja kulttuurin eteen, Halminen iloitsee.

- Jo työpajoissa tuli isoja ahaa-elämyksiä, ne olivat todella hedelmällisiä. Yrityksen ulkopuolinen taho tuo lisäarvoa, silloin syntyy helpommin uusia oivalluksia ja tulee sopivasti haastettua myös omia näkökulmia, Halminen jatkaa.
Enää tekeminen ei perustu mutuiluun, vaan suunnitelmallisuuteen ja systemaattisuuteen. Tiedämme, mitä eri viestinnän tasoilla täytyy tapahtua missäkin vaiheessa.

Niina Halminen
viestintäpäällikkö ja palvelumuotoilija
Ambientia


 

Uudet sisäisen viestinnän mallit ja käytänteet toimivat arjen työkaluina

Yhteistyön myötä rakentui Ambientian sisäisen viestinnän vuosikello. Luotiin viestinnän ja kulttuurin pelikirja, johon kirkastettiin sisäisen viestinnän mallit ja jo aikaisemmin tehdyn strategiatyön pohjalta kiteytetyt arvot ja tavoitekulttuuri. Nämä toimivat tärkeinä työkaluina selkeän ja johdonmukaisen sisäisen viestinnän tukena.

- Teen itse sisäistä viestintää puolikkaalla työajalla, joten selkeä suunnitelma on kriittisen tärkeä työkalu arjen työssä. Enää tekeminen ei perustu mutuiluun, vaan suunnitelmallisuuteen ja systemaattisuuteen. Tiedämme, mitä eri viestinnän tasoilla täytyy tapahtua missäkin vaiheessa.

Ambientian ja Aava & Bangin yhteistyö on ollut alusta alkaen sujuvaa, innostavaa ja koko Ambientian tiimi on lähtenyt ihailtavalla rohkeudella kehittämistyöhön.

- Alusta lähtien syntyi luottamus ja tuli tunne, että puhutaan samaa kieltä ja täydennetään toistemme lauseita. Aava & Bangin osallistava ote saa kaikkien äänen kuuluviin, ei pelkästään johtoryhmän. Myös vahva asiantuntijuus vakuutti ja tietynlainen realistinen, mutta samalla optimistinen asenne. Päästiin sinne konkretiaan, eikä jääty ylätasolle pyörimään. Kaiken kaikkiaan, oli tosi kivaa tehdä töitä yhdessä, Halminen kiittelee.
Alusta lähtien syntyi luottamus ja tuli tunne, että puhutaan samaa kieltä ja täydennetään toistemme lauseita. Aava & Bangin osallistava ote saa kaikkien äänen kuuluviin, ei pelkästään johtoryhmän.

Niina Halminen
viestintäpäällikkö ja palvelumuotoilija
Ambientia


ambientia-fc-logo-red (2)

Tutustu asiakkaaseen

Käy tutustumassa Ambientian toimintaan heidän nettisivuillaan.

Tutustu Ambientiaan 

Sisäisen viestinnän ja kulttuurin kehittäminen palveluna

Me Aava & Bangilla uskomme, että kaikista tärkein markkinointi tehdään yrityksen sisällä, ja haluamme rakentaa yrityksiä, johon sekä henkilöstö että asiakkaat sitoutuvat: laadukas työntekijäkokemus vahvistaa työnantajakuvaa ja näkyy ulospäin.

Sisäisen viestinnän ja kulttuurin kehittämisen avulla rakennamme asiakasyritystemme tarpeisiin sopivan viestinnän mallin ja varmistamme uuden konseptin juurruttamisen arkeen. Kirkastamme yritysten vahvuustekijöitä, arvoja ja tekemisen ydintä sparraavalla otteella. Aloittaen sisäisen viestinnän kehittämisen johtotasolta varmistumme siitä, että muutos saa johdon tuen ja esimerkin, joka viestitään oikein myös muulle henkilöstölle.

Lue lisää palvelustaPete Okkonen

Pete Okkonen

Partner, uudet asiakkaat

Soita +358 50 346 7002
pete.okkonen@bang.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.