ALM Partners

Sisäisen viestinnän ja kulttuurin kehittäminen kasvun tukipilarina

 • Taustatyö ja työyhteisöviestinnän nykytilan kartoitus
 • Työpajat esihenkilöille
 • Johdon ja esihenkilöiden viestinnän tukeminen
 • Palaute- ja kuulemiskäytänteiden kehittäminen
 • Kohtaamisten ja henkilöstön osallistamisen vahvistaminen
 • Viestinnällisiä valintoja ohjaava työyhteisöviestinnän malli
 • Arkea rytmittävä ja markkinointiviestinnän vuosikelloa tukeva sisäisen viestinnän vuosikello
ALM Partners - Sisäisen viestinnän ja kulttuurin kehittäminen kasvun tukipilarina
 

Sisäisen viestinnän ja kulttuurin kehittäminen kasvun tukipilarina

ALM Partners on kokenut finanssialan palveluiden ja ratkaisujen kehittäjä. Suomalaisen ja pääosin henkilöstöomisteisen yhtiön keskeisintä osaamista ovat tase- ja pääoman hallinta, korko- ja likviditeettiriskien sekä viranomaisraportoinnin palvelut sekä tietojenkäsittely. Palveluihin kuuluvat myös pankkitoiminnan liiketoiminta- ja riskiraportointi, datan laadunvarmistus sekä tietovarastointi.

ALM Partners toimii Suomessa, Ruotsissa ja kasvavissa määrin myös muualla Pohjois-Euroopassa. Vuonna 2022 ALM Partners työllistää yli 100 finanssialan ammattilaista ja vuoden 2021 liikevaihto oli yli 8 miljoonaa. ALM Partnersin tehtävänä on auttaa asiakkaita saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa korkeatasoisten asiantuntijoiden, yksilöllisesti suunniteltujen palveluiden sekä nykyaikaisten teknisten ratkaisujen avulla.

Tutustu ALM Partnersiin
Saimme Aava & Bangilta vahvan arvolupauksen projektiin ja luotimme, että kaikki sujuu ammattilaisten tuella. Vaikka itse teimme ja toteutimme, oli projekti erittäin hyvin johdettu ja suunniteltu Aava & Bangin päästä.

Mikko Sipakko
henkilöstöpäällikkö
ALM Partners Oy


 

Työyhteisöviestintä on tärkeää kasvuorientoituneessa PK-yrityksessä

Kasvuhakuisella ALM Partnersilla sisäisen viestinnän kehittämisen tarve oli tiedostettu jo jonkin aikaa, ja Aava & Bangin tarjoaman palvelun myötä aiheeseen päästiin tarttumaan sujuvasti ja oikeasta kulmasta.

– Minusta on tärkeää, että kasvuun tähtäävässä pk-yrityksessä pyritään kiinnittämään työyhteisöviestintään erityistä huomiota, vaikka onkin inhimillistä, että välillä asiakas- ja myyntityöt ajavat edelle. Työrooliinikin peilaten oli todella tärkeää, että projektin kautta pääsimme puhumaan syvällisesti meidän ihmisten huomioimisesta ja sisäisen viestinnän kehittämisestä heidän tarpeistaan lähtien. Meillä jokainen pysähtyi teeman äärelle ja antoi sille aikaa, kertoo ALM Partnersin henkilöstöpäällikkö Mikko Sipakko.

Ulkoistettu asiantuntijatuki johdatti ALM Partnersin viestintäkäytänteet varmasti ja päämäärätietoisesti uusille urille.

– Saimme Aava & Bangilta vahvan arvolupauksen projektiin ja luotimme, että kaikki sujuu ammattilaisten tuella. Vaikka itse teimme ja toteutimme, oli projekti erittäin hyvin johdettu ja suunniteltu Aava & Bangin päästä, Sipakko jatkaa.
Saimme Aava & Bangilta vahvan arvolupauksen projektiin ja luotimme, että kaikki sujuu ammattilaisten tuella. Vaikka itse teimme ja toteutimme, oli projekti erittäin hyvin johdettu ja suunniteltu Aava & Bangin päästä.

Mikko Sipakko
henkilöstöpäällikkö
ALM Partners Oy


ALM Partners
 

Muutoksen keskiössä johdon ja esihenkilöiden viestintä sekä kuulluksi tuleminen

Sisäisen viestinnän ja kulttuurin muutosajureiksi määriteltiin johdon ja esihenkilöiden viestintä, palaute- ja kuulemiskäytänteet sekä henkilöstön osallistamisen vahvistaminen. Kehittämistyötä vietiin eteenpäin muun muassa taustakartoituksen ja työpajojen avulla.

– Kävimme tiiviimpää keskustelua kehittämistyön ydintiimillä, mutta osallistimme projektiin säännöllisesti myös koko muuta henkilöstöä. Saimmekin heitä innostettua ja ottamaan kantaa. Jotta pystyimme saavuttamaan parhaimman mahdollisen lopputuloksen, oli tärkeää, että projektissa oli mukana koko henkilöstö eikä esimerkiksi vain johdon edustajat, sanoo Sipakko.

Sipakon mukaan työpajat olivat erityisesti esihenkilöille tärkeä kohtaamisen muoto. Sen kautta heillä oli mahdollisuus pysähtyä keskustelemaan sisäisen viestinnän ja esihenkilöviestinnän kehittämisestä sekä omasta roolista ja vastuusta.

– Minusta on hienoa, että nykyisissä työkulttuureissa voidaan rohkeasti ja avoimesti tuoda asioita esille, ja työpajoissa sen hyödyt erityisesti korostuivat.
Minusta on hienoa, että nykyisissä työkulttuureissa voidaan rohkeasti ja avoimesti tuoda asioita esille. Työpajoissa sen hyödyt erityisesti korostuivat.

 
Mikko Sipakko
henkilöstöpäällikkö
ALM Partners Oy


ALM Partners
 

Uusi sisäisen viestinnän malli tukee tehokkaasti ALM Partnersin markkinointiviestintää

Kehittämistyön tuotoksena ALM Partnersille luotiin oma sisäisen viestinnän malli ja pelisäännöt sekä sisäisen viestinnän vuosikello, joka myös tukee kiinteästi yrityksessä jo käytössä olevaa markkinointiviestinnän vuosikelloa. Lisäksi suunniteltiin selkeät tavoitteet ja alustavat toimenpiteet esihenkilöviestinnän osalta, joita yrityksessä lähdetään nyt keväällä toteuttamaan.

Sipakon mukaan sisäisen viestinnän pelisääntöjä nostetaan esille säännöllisesti almilaisten arjen kohtaamisissa ikään kuin muistutuksena siitä, miten tärkeänä aihetta työyhteisössä pidetään nyt ja jatkossa.

– Kehittämistyön lisäarvo meille oli ja on jo itsessään se, että sisäisen viestinnän malli ja vuosikello ovat olemassa ja perustus on tehty. Nyt on helpompaa ja konkreettisempaa tarttua teeman aiheisiin myös itse. Monelle sisäinen viestintä saattaa olla hieman abstrakti asia ja se mielletään usein kauaksi omasta työarjesta, vaikka se kuuluu kiinteästi meidän kaikkien työhön. Projekti lisäsi meillä ymmärrystä sisäisen viestinnän tärkeydestä, iloitsee Sipakko.
Kehittämistyön lisäarvo meille oli ja on jo itsessään se, että sisäisen viestinnän malli ja vuosikello ovat olemassa ja perustus on tehty. Nyt on helpompaa ja konkreettisempaa tarttua teeman aiheisiin myös itse.

 
Mikko Sipakko
henkilöstöpäällikkö
ALM Partners Oy


ALM Partners
Logo_png

Tutustu asiakkaaseen

Käy tutustumassa ALM Partnersin toimintaan tarkemmin heidän verkkosivuillaan.

Tutustu ALM Partnersiin
Monelle sisäinen viestintä saattaa olla hieman abstrakti asia ja se mielletään usein kauaksi omasta työarjesta, vaikka se kuuluu kiinteästi meidän kaikkien työhön. Projekti lisäsi meillä ymmärrystä sisäisen viestinnän tärkeydestä.

 
Mikko Sipakko
henkilöstöpäällikkö
ALM Partners Oy


 

Mitä teimme?

 • Johdon ja esihenkilöiden viestinnän tukeminen
 • Palaute- ja kuulemiskäytänteiden kehittäminen
 • Kohtaamisten ja henkilöstön osallistamisen vahvistaminen
 • Viestinnällisiä valintoja ohjaava työyhteisöviestinnän malli
 • Arkea rytmittävä ja markkinointiviestinnän vuosikelloa tukeva sisäisen viestinnän vuosikello
 

Miten teimme?

 • Taustatyö ja työyhteisöviestinnän nykytilan kartoitus
 • Työpajat esihenkilöille
 • Tiivis työskentely projektin ydintiimillä
 • Koko henkilöstön vahva, säännöllinen osallistaminen
 

Sisäisen viestinnän ja kulttuurin kehittäminen palveluna

Me Aava & Bangilla uskomme, että kaikista tärkein markkinointi tehdään yrityksen sisällä, ja haluamme rakentaa yrityksiä, johon sekä henkilöstö että asiakkaat sitoutuvat: laadukas työntekijäkokemus vahvistaa työnantajakuvaa ja näkyy ulospäin. Sisäisen viestinnän ja kulttuurin kehittämisen avulla rakennamme asiakasyritystemme tarpeisiin sopivan viestinnän mallin ja varmistamme uuden konseptin juurruttamisen arkeen. Kirkastamme yritysten vahvuustekijöitä, arvoja ja tekemisen ydintä sparraavalla otteella. Aloittaen sisäisen viestinnän kehittämisen johtotasolta varmistumme siitä, että muutos saa johdon tuen ja esimerkin, joka viestitään oikein myös muulle henkilöstölle.

Lue lisää palvelusta

aavabang-henkilosto-500kt-20211015-33

Timo Koponen

Partner, uudet asiakkaat

Soita +358 40 0542 778
timo.koponen@bang.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.