Stemma

Kokonaisvaltainen brändiuudistus

  • Brändiuudistus
  • Strategian, ydinviestin ja vision kirkastaminen
  • Henkilöstö- ja asiakastutkimukset
  • Visuaalinen ilme
  • Myymäläkonsepti
  • Verkkokaupan visuaalinen suunnittelu
  • Graafiset materiaalit
  • Valokuvaus ja videotuotannot
  • Sisältömarkkinointi
  • Digimarkkinointi
Stemma brändiuudistus
 

Kokonaisvaltainen brändiuudistus

Stemma on vuonna 1978 perustettu huonekalualan yritys, jonka liiketoiminnan ytimessä ovat kotimaisuus, rehellisyys ja ammattilaisuus. Stemmalla on 35 kauppiasvetoista liikettä ympäri Suomea, joissa työntekijät viihtyvät töissä vuosia. Stemma tekee täydellä sydämellä työtä sen eteen, että suomalaiset kodit löytäisivät pitkäaikaisia suosikkikalusteita, jotka kestäisivät elämää ja joista luopuminen olisi vaikeaa, sillä niin hyvin ne ovat kasvaneet osaksi kotia. Stemman juuret ovat kietoutuneet jämäkästi kotimaiseen maaperään ja valtaosa heidän tuotteistaan on kotimaista työtä.

Tutustu Stemmaan 

”Jotta mahdollistetaan kasvu, on erottauduttava joukosta”

Vuoden 2019 alussa Stemma ryhtyi tekemään verkkokauppauudistusta ja samalla heräsi ajatus, että  nyt  olisi hyvä ajankohta uudistaa myös brändiä ja yrityksen strategiaa. Brändiä ei oltu kirkastettu pitkään aikaan ja koettiin, että pitkän historian aikana Stemman ydin oli päässyt hieman pölyttymään, eikä se näyttäytynyt asiakkaalle sellaisena kuin se Stemmassa koettiin. “Olimme vuosi vuodelta menettäneet markkinaosuuksia ja myynti oli ollut jo pitkään laskussa. Siksi päätimme, että on aika päästä takaisin peliin mukaan ja saada myyntiä kasvamaan niin kivijalassa, kuin verkossakin, sillä siellähän tulevaisuus on. Ja jotta mahdollistetaan kasvu, on erottauduttava joukosta. Sen sijaan, että ollaan mitäänsanomattomia, kaivetaan esiin se, millä juuri me erottaudumme. Toisin sanoen, tärkeintä projektissa oli nimenomaan kilpailuedun kirkastaminen”, Stemman toimitusjohtaja Sari Kankkunen tiivistää brändiuudistuksen tarpeet.

“Haimme kumppania jatkuvaan yhteistyöhön, mutta erityisesti brändityöhön. Bangin kanssa yhteistyö alkoi kampanjasuunnittelulla ja -tuotannolla jo ennen brändityötä, mutta molempia tehtiin lopulta limittäin. Olemme sen verran pieni toimija, että on iso etu saada kaikki palvelut samasta paikasta. Mitä enemmän pystymme keskittämään yhdelle toimistolle, sitä helpompaa se on myös meille. On kaikkien etu, että kumppani tuntee meidät hyvin ”, Sari kertoo.

Yhteistyölle oli selkeät lähtökohdat ja tavoitteet heti alussa. Uudistuksen ja kirkastuksen kohteina olivat erityisesti Stemman strategia ja  kilpailuetu sekä positiointi markkinoilla. Ennen kaikkea haluttiin selvittää Stemman olemuksen ydin, tarina ja merkityksellisyys, sekä kuinka niitä voisi hyödyntää kilpailuedun ja position kirkastamisessa. Tavoitteena oli erottua joukosta ja vahvistaa asemaa hyvin kilpaillulla alalla. Uudistuksen taustalla oli myös ajatus kuluttajien valintojen helpottamisesta ja siitä, kuinka uusien huonekalujen ostamisesta voisi tehdä mahdollisimman yksinkertaista. Brädityön pohjalta uudistettiinkin myös tuote- ja palveluvalikoimaa sekä myymäläkonseptia.

 
Tottakai sitä aina odottaa uudelta yhteistyöltä paljon, mutta tämä matka on ollut kyllä sellainen, että ei tätä kaikkea ole osannut odottaakaan! Oli todella huojentavaa, että sai itse keskittyä olennaiseen ja luottaa siihen, että projekti etenee suunnitellusti ja johdetusti. Myös toimintatapa, jossa Aava & Bangilla on yksi yhteyshenkilö, jonka kanssa kommunikoidaan, on kyllä hyvin miellyttävä tapa asiakkaan näkökulmasta. Koko ajan on saanut positiivisesti yllättyä myös työn laadusta ja siitä, kuinka monipuolinen talo A&B:llä onkaan! Ihan laidasta laitaan löytyy osaamista, eihän meidän tarvitse ostaa muualta mitään.

 
Susanna Oksman
markkinointikoordinaattori
Stemma Oy


Aava & Bang brändiuudistus
 

Laaja taustatyö ja tutkimus brändityön pohjana

Brändityöprosessi alkoi laajalla taustatutkimuksella, jossa hankittiin tietoa sekä asiakkaiden että henkilökunnan ajatuksista. Brändin kirkastuksessa oli ensiarvoisen tärkeää osallistaa henkilökuntaa, jotta Stemman ydin löytyisi sen sydämestä: kauppiasvetoisista kivijalkaliikkeistä. Pohjatyönä tehtiin myös asiakastutkimus sekä hyödynnettiin jo olemassa olevaa tutkimustietoa. Jotta brändiuudistus vastaisi mahdollisimman hyvin nykypäivän vaatimuksiin, myös megatrendejä peilattiin Stemman toimintaan ja kilpailijakentästä tehtiin kattava analyysi. 

Stemmalaisuuden ytimeen pureuduttiin napakasti kolmessa työpajassa, jossa myllytettiin Stemman ydintä, visiota, kilpailuetua ja kohderyhmiä perusteellisesti. Työpajoissa oli mukana suuri joukko Stemman kauppiaita, jotta lopputuloksesta saataisiin sellainen, jonka takana jokainen voisi seistä. “Oli hirveän tärkeää, että meillä oli tässä toistakymmentä stemmalaista mukana. Nyt voimme aidosti sanoa, että uutta brändiä on oikeasti tehty yhdessä“, Sari toteaa korostaen henkilöstön osallistamisen tärkeyttä.

“Ihan ensimmäisissä työpajoissa oli vähän sellaista skeptisyyttä, että näinköhän meistä löytyy valmiita erottuvuustekijöitä, mutta ulkopuoleltahan ne asiat näkee ihan eri tavalla. Ehdottomasti oli siis hyödyllistä, että mukana oli ulkopuolinen, osaava kumppani. Huomasimme myös, että monet sellaiset asiat, joita olemme pitäneet aivan itsestäänselvyytenä, ovatkin oikeastaan hienoja ja uniikkeja asioita. Sieltähän se Stemman ydin sitten lopulta löytyikin”, Stemman markkinointikoordinaattori Susanna Oksman kertoo.

Työpajoissa Stemman ytimen perusteellinen myllyttäminen koettiin äärimmäisen tärkeäksi: “Se oli todella tärkeää ja tietyllä tavalla kaiken perusta, että kirkkaimman ytimen löytämiseen käytettiin riittävästi aikaa. Ja se, että Aava & Bangin väki ammattilaisina keräsi ja kasasi sieltä tärkeimmät asiat talteen, oli kyllä äärimmäisen tärkeää. Meillä ei olisi riittänyt osaaminen noin laajaan työhön, joten siihen tarvittiin nimenomaan se ammattilaistiimi, joka osaa katsoa asioita ulkopuolelta, verrata meitä ympäristöön ja haastaa meitä. Ensimmäisestä työpajasta tuli tosi hyvä tunne ja sellainen olo, että tällaista oikeasti tarvitaan.  Työpajan paras anti oli se, että meillä kaikilla stemmalaisilla oli todella samansuuntaiset ajatukset siitä, missä tilanteessa olemme nyt, ja että jotain pitää ehdottomasti tehdä” Sari kommentoi.

Työpajojen pohjalta luotiin kaksi vaihtoehtoista brändikonseptia. Näistä Stemma lopulta valitsi vaihtoehdon, joka korosti erityisesti Stemman ydinarvoja: rehellisyys, rehtiys, paikallisuus ja elämänmakuisuus. Osa konseptia oli luonnollisesti uusi visuaalinen ilme ja päivitetty myymäläkonsepti. Brändiuudistus ei saisi koskaan tarkoittaa ainoastaan päälleliimattua visuaalisen ilmeen muutosta, vaan brändin on jalkauduttava kaikkeen: palveluun, tuotteisiin ja ilmeeseen.
Tosi hyvä fiilis lopputuloksesta! On uskomatonta, miten se kaikki, mitä prosessissa kaivettiin esiin, kuvaa niin hyvin meitä ja kaikki voivat seistä sen takana. Tuli fiilis, että tämä pitää nyt vain äkkiä päästä kertomaan kaikille, että mitä Stemma on! Lopputulema on ollut todella hyvä ja siitä on tullut mielettömän hyvää palautetta nyt, kun se lanseerattiin kauppiaillekin. Se kuvastaa hyvin Stemmaa.

Sari Kankkunen
toimitusjohtaja
Stemma Oy


 

"Ei tarvitse jännittää, vaan tässä ollaan me"

“Kun kaikki on todellista, rehellistä ja oikeasti totta, voi seistä ylpeänä näiden asioiden takana. Ei tarvitse jännittää, vaan tässä ollaan me! Tällaisia me ollaan”, Susanna kertoo.

Uusi brändi on tarkoitus jalkauttaa hiljalleen myös myymälöihin, vaikka yksi iso mullistus onkin jo takanapäin: uusittu Stemman verkkokauppa.Stemma logo

Tutustu asiakkaaseen

Käy tutustumassa Stemman toimintaan tarkemmin heidän verkkosivuillaan.

Tutustu Stemmaan 

Jatkuvasti positiivisia yllätyksiä

Markkinoinnin kumppanuudessa olennaista on, että asiakas saa keskittyä omaan ammattiosaamiseensa täydellä sydämellä, ja markkinoinnin kumppani tekee proaktiivisesti työtä asiakkaan etu kirkkaana mielessä. Sari kiittääkin yhteistyön aktiivisuutta: “Brändityön lisäksi, joka kokonaisuudessaan meni todella hyvin, saimme todella paljon hyviä kehitysideoita matkan varrella. Me ollaan kyllä ammattilaisia tässä omassa tekemisessämme ja markkinointiakin ollaan tehty, mutta on hyvä saada ulkopuolista näkökulmaa ja ajatusta siitä, että voisiko asioita tehdä paremmin. Tietynlaista markkinoinnin johtamista tulee sieltä ulkopuolelta ja se on ollut tosi tärkeää! Sellaista todellista kumppanuutta, että pyytämättä kerrotaan, että teidän kannattaisi varmaan miettiä vähän erilailla teidän tekemistä. Sellainen yhteistyö, että kaikki pitää pyytää ja kysyä, ei toimi, koska eihän me tiedetä mitä pitää kysyä. On ollut tärkeää, että kun A&B:llä  on todella paljon osaamista, niin sieltä puolelta heitellään paljon ideoita ”.

“Ollaan myös päästy reaktiivisesta mallista suunnitelmalliseen markkinointiin. A&B:n  porukka on ihan hirveän mukavaa ja kommunikointi on sellaista sujuvaa ja jämäkkää, ja sieltä tulee sitä johtajuutta. Yhteistyö on kyllä todella helppoa”, Susanna kertoo. Brändityössä tärkeää on saada ensin oma henkilöstö sitoutumaan. Siksi Aava & Bang suunnitteli ja toteutti myös sisäisen kick-off -tapahtuman kahdessa osassa kauppiaille ja muulle henkilöstölle. Brändityö jalkautettiin myös uuteen verkkokauppaan, jonka sisällöllisestä konseptista sekä visuaalisesta ilmeestä A&B:llä oli vastuu. Lisäksi uusi brändi tarvitsi jalkautusta varten omat uniikit brändikuvat ja videomateriaalia, jotka ovat myös Aava & Bangin käsialaa. Uuden brändin ulkoiseen lanseeraukseen tehtiin myös monikanavainen lanseeraussuunnitelma, joka korona-epidemian vuoksi päätettiin lopulta toteuttaa kahdessa osassa: ensin verkkokaupan osalta ja myöhemmin kivijalkamyymälöiden osalta. Stemman ja Aava & Bangin yhteinen matka jatkuu seuraavaksi brändin jalkautuksen lisäksi myös esimerkiksi sisältömarkkinoinnin kuukausisopimuksella.aavabang-henkilosto-500kt-20211015-33

Timo Koponen

Partner, uudet asiakkaat

Soita +358 40 0542 778
timo.koponen@bang.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.