Means Oy - Brändiuudistus kansainvälisen kasvun tukena

  • Brändiuudistus
  • Viestintäkonsepti
  • Visuaalinen ilme & brand book
  • Uusi nimi
  • Myyntipresentaatio (PPT)
  • Mallinnukset verkkosivuille
MEANS-referenssi-4
 

Means Oy - More Than Savings

Means Oy (entinen JK-Savings Oy) on kumppani, joka saa muutoksen aikaan liiketoiminnassasi — säästöjä, tehostamista ja toiminnallisia hyötyjä. He ovat ostamisen asiantuntijoita, jotka työskentelevät kanssasi pitkäjänteisesti ja takaavat liiketoimintasi kannattavan kasvun. Meansin tehtävänä on varmistaa toiminnan laatu, toimitusketjun vakaus ja tuoda ennakoitavuutta arkeen. Aava & Bang toteutti Means Oy:n brändiuudistuksen ja jalkautusmateriaalit kansainvälisen kasvun tueksi.

Tutustu Meansiin 

Tavoitteena rakentaa uskottava ja yrityksen kansainvälistä kasvua tukeva brändi

Yhteistyö Aava & Bangin kanssa alkoi keväällä 2022, kun Meansilla (entinen JK Savings) haluttiin lähteä rakentamaan tulevaisuuden kansainvälistä brändiä ja selkeyttämään yrityksen viestintää. “Meidän tekeminen ja materiaalit vaikuttivat ulospäin vähän kotikutoisilta ja saimme myös meistä kiinnostuneilta sijoittajilta palautetta, että niitä olisi hyvä viedä eteenpäin. Halusimme lisää uskottavuutta erityisesti nimeen ja ilmeeseen, jotta kansainvälisille markkinoille lähtö olisi helpompaa”, Means Oy:n toimitusjohtaja Juha Nurmenrinta taustoittaa.

Aava & Bangin valintaa kumppaniksi puolsi erityisesti yhteisen ymmärryksen löytyminen ja kokemuksen näkyminen jo hyvin aikaisessa vaiheessa prosessia. “Saimme jo tarjousvaiheessa kysymättä vastauksia juuri niihin asioihin, mitä olimme miettineet. Se kertoo Aava & Bangin kokemuksesta ja siitä, että olette paneutuneet meidän kaltaisiin asiakkaisiin ja ongelmiin aikaisemminkin, koska osaatte lähestyä asiakasta oikein jo ennen kuin olette häntä edes tavanneet”, Juha kertoo.

Meansilla brändin merkitys kannattavan kasvun näkökulmasta oltiin tunnistettu ja siksi brändiuudistukseen haluttiin investoida jo ennen kuin kansainvälistyminen tehdään. “Uskottava brändi auttaa myynnissä. Toki myyntityö on aina omasta aktiivisuudesta kiinni, mutta nykyään on isompi merkitys sillä mielikuvalla, mikä asiakkaalla on kaikista kosketuspisteistä. Enää ei riitä se, että saat ne 300 kontaktia, vaan pitää myös pystyä lunastamaan lupaus alusta lähtien.”MEANS-referenssi-1
 

Uusi nimi ja ydinviesti viestinnän ytimessä

Brändiuudistus alkoi Aava & Bangin toimintatapojen mukaisesti ennakkokyselyllä ja yhteisillä työpajoilla. Ensimmäisessä työpajassa kirkastettiin brändin tavoitteet, ydin, tarina ja tunne, joka on houkutteleva ja jolla asiakkaalle pystytään jättämään erottuva muistijälki. Lisäksi selkeytimme halutun brändiposition ja tärkeimpien kohderyhmien mielenmallin. Viestintäkonsepti rakennettiin uuden ydinviestin “more than savings” ympärille, joka kuvaa kumppanuutta ja muutoksen aikaansaamista — niin säästöjä, tehostamista kuin toiminnallisia hyötyjä. Ydinviestin lisäksi muotoilimme Meansin tarinan, palvelulupaukset, tone of voicen ja kilpailuedut.

 

Toisessa työpajassa tavoitteena oli löytää yritykselle uusi nimi, joka toimii kansainvälisesti ja on helppo lausua. Bangin projektitiimi lähti etsimään yritykselle sopivaa nimeä työpajan, eri kategorioiden ja shortlistien kautta, ja nimen ideointiin osallistettiin lopulta koko 60-henkistä Aava & Bangin asiantuntijajoukkoa. JK Savingsin uudeksi nimeksi annettiin Means, jonka ympärille myös uusi visuaalinen ilme ja elementit rakennettiin. “Meille oli tärkeää saada markkinoinnillisesti toimiva nimi, joka on helppo lausua ja jättää myös avoimia kysymyksiä. Bangilla siihen saatiin rakennettua hyvä tarina ja mahtavia lausahduksia. Olen tosi tyytyväinen!”
En tiedä oliko sattumaa vai oletteko kuunnelleet puheluita, mutta emme ehtineet edes kysyä, kun jo vastasitte. Meidän tavoitteet, toiveet ja tahtotila otettiin tosi hyvin huomioon alusta asti. Saitte hyvin kiinni meidän ajatuksista ja siitä, mikä on tärkeää ja mitä painottaa. Ehdottomasti suosittelen teitä! Tuli fiilis, että rahalle saa oikeasti vastinetta.

Juha Nurmenrinta
Toimitusjohtaja
Means Oy


 

Suoraviivainen yhteistyö ja selkeät roolit takasivat onnistuneen lopputuloksen

Brändikonseptin (viestinnällinen ja visuaalinen) lisäksi teimme Meansille uuden brändin mukaisen myyntipresentaation sekä layoutin ja ehdotukset verkkosivumuutoksia varten. Näin voimme varmistaa, että uudistettu ja upea brändi viedään mahdollisimman ketterästi maailmalle. Meansilla ollaan erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. “Meillä oli yhtenä tavoitteena, että halutaan näyttää isommalta ja kv-markkinalle sopivalta kumppanilta - tämä onnistui! Työpajat olivat hyviä ja Bangilla oli selkeä tiimi, jossa jokaisella oli oma vastuu, eikä kyseessä ollut yhden miehen tai naisen show”, Juha kiittelee.

Erityistä kiitosta Juha antaa Aava & Bangille siitä, kuinka tarpeet ja toiveet otettiin huomioon koko yhteistyön ajan. “En tiedä oliko sattumaa vai oletteko kuunnelleet puheluita, mutta emme ehtineet edes kysyä, kun jo vastasitte. Meidän tavoitteet, toiveet ja tahtotila otettiin tosi hyvin huomioon alusta asti. Lisäksi saitte hyvin kiinni meidän ajatuksista ja siitä, mikä on tärkeää ja mitä kannattaa painottaa. Ehdottomasti suosittelen teitä, jos joku kysyy! Tuli fiilis että rahalle saa oikeasti vastinetta.” Myös Bangin projektitiimissä koettiin, että yhteistyö sujui ja maaliin päästiin ketterästi. “Oli ihanaa, kun asiakas luotti meidän näkemykseen ja antoi hyvin vapaat kädet. Toisaalta he myös sanoivat suoraan, mistä eivät tykänneet ja siksi prosessi eteni ketterästi yhteistyössä maaliin”, Aava & Bangin konseptisuunnittelija Heidi Valkola kertoo.MEANS-referenssi-3
 

Meansilla koetaan, että tehty brändityö tukee kasvua, kansainvälistymistä ja asetettuja liiketoiminnan tavoitteita tulevaisuudessakin. “Uskon, että tämä helpottaa meidän uskottavuuden kasvattamista. Meidän bisnes on kuitenkin 100% luottamusbisnestä eli sitä, antaako meidän asiakkaat omat ostoprosessinsa meidän läpikäytäviksi, halutaako avata lukuja ja hakea prosesseihin toiminnallista hyötyä. Jos meihin ei luoteta, ei saada kauppaa. Kotikutoisuuden poistaminen oli meille brändityössä tärkeää. Yhteistyöhön Aava & Bangin kanssa olen tyytyväinen ja käytämme teitä jatkossakin, jos ja kun tarve tulee”, Juha kiteyttää.

Juhan vinkit yrityksille, jotka suunnittelevat brändiuudistuksen tekemistä:


1. Aseta realistiset tavoitteet, jotka ovat budjetin kanssa linjassa. “Konseptin rakentamisen pitää edetä pieni pala kerrallaan ja yhdestä osasta jalostuu aina se seuraava. Meillä uusi nimi oli se ykkönen, ja siitä se lähti rakentumaan ja laajenemaan. Jos tekee kerralla kaikki, tukehtuu.”

2. Luota ammattilaisiin, mutta osallistu aktiivisesti myös itse. “Ammattilaiset osaavat pukea ne ajatukset markkinoinnillisesti paremmin kuin sinä itse, eli anna itsestä sinne markkinoinnin kumppanille se oma ammattitaito ja ymmärrys. Uskalla sanoa mitä ajattelet, mutta toisaalta älä yritä itse tuputtaa vanhoja ja samoja ajatuksia - anna ammattilaisen tehdä ammattilaisten työ. 

Brändin rakentaminen

Brändi on parhaimmillaan yrityksen tärkein kilpailuetu. Rakennamme yrityksellesi uuden brändi-identiteetin tai uudistamme nykyisen brändisi vastamaan sitä, mitä se todellisuudessa tällä hetkellä on. Suunnitelmallisella brändityön jalkautuksella varmistamme puolestaan yhtenäisen linjan jokaisessa käyttämässänne viestintäkanavassa.

Lue lisää brändin rakentamisesta

aavabang-henkilosto-500kt-20211015-33

Timo Koponen

Partner, uudet asiakkaat

Soita +358 40 0542 778
timo.koponen@bang.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.