Kurikka Timber Oy

Sisäisen viestinnän kehitystyö

  • Sisäisen viestinnän nykytilanteen kartoittaminen
  • Arvojen ja vahvuustekijöiden kirkastaminen
  • Johtoryhmän työpajat ja tavoitteiden määrittäminen
  • Viestinnän tasot, kanavat ja vastuut
  • Henkilöstön työpajat ja arjen viestintäkäytänteet
  • Sisäisen viestinnän malli ja manuaali, johon liitetty myös perehdytysopas uusille työntekijöille
  • Suunnitelma kehittämistyön jalkauttamiseen
  • Yhteinen lanseeraustilaisuus
Kurikka Timber sisäisen viestinnän kehitystyö
 

Sisäisen viestinnän kehitystyö

Kurikka Timber Oy on Äänekoskella toimiva ikkuna- ja oviaihioita valmistava puuteknologiayritys, joka on jo lähes sadan vuoden aikana kasvanut perheyrityksestä yhdeksi Euroopan suurimmaksi mekaanisen puunjalostuksen jatkojalostajista. Asiakaslähtöisyys, joustavuus, kotimaiset raaka-aineet sekä laatu ovat Kurikka Timberin toiminnan keskiössä. Tuotteiden parhaan laadun takaa jatkuva laadun kehitys sekä ammattitaitoiset ja osaavat työntekijät.

Tutustu Kurikka Timberiin
Tutustuin bangilaisiin Digibisnes – kehitysohjelman yhteydessä, ja minulle tuli hyvä fiilis teistä kaikista.

Tarja Kurikka
markkinointipäällikkö
Kurikka Timber Oy


 

Yhteistyön lähtökohdat ja tavoitteet

Yhteistyömme alkoi ensimmäisen kerran vuonna 2019, kun Kurikka Timber osallistui Aava & Bangin ja JAMKin Digibisnes -kehitysohjelmaan. Jo tuolloin nousi esiin tarve sisäisen viestinnän sparraamisesta ennen ulkoisen viestinnän kehittämistä. Aikaisempi yhteistyö vaikutti Aava & Bangin valikoitumiseen yhteistyökumppaniksi. “Tutustuin bangilaisiin Digibisneksen yhteydessä, ja minulle tuli hyvä fiilis teistä kaikista.”, toteaa Kurikka Timberin markkinointipäällikkö Taija Kurikka. Kesällä 2020 käynnistettiin projekti sisäisen viestinnän kehityksestä ja sen jalkauttamisesta.

Yhteistyön tavoite oli Kurikka Timberin yrityskulttuurin kirkastaminen ja toimivan sisäisen viestinnän mallin rakentaminen, mikä auttaisi nostamaan Kurikka Timberin yrityskulttuurin ja sisäisen viestinnän uudelle tasolle. Tavoitteena oli, että viestinnän kynnys toimihenkilöiden sekä tuotannon työntekijöiden madaltuisi ja työntekijät oppisivat tuntemaan johdossa toimivia henkilöitä. “Tärkein tavoite oli se, että työntekijät tietävät, että heitä kuunnellaan päätöksenteossa”, Taija summaa.
Kiireiden keskellä me harvoin pysähdytään miettimään, pohtimaan ja ideoimaan. Nyt meidän oli pakko.


Tarja Kurikka
markkinointipäällikkö
Kurikka Timber Oy


Aava & Bang sisäinen viestintä
 

Osallistamista, vanhan haastamista ja uusia toimintatapoja

Sisäisen viestinnän kehittäminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä. Kehitystyön aloittaminen voi kuitenkin olla haastavaa ja helposti jäädä arjessa muiden työtehtävien jalkoihin. Yhdeksi yhteistyön merkittäväksi lisäarvoksi Taija kokeekin sen, että tärkeiden asioiden äärelle tulee oikeasti pysähdyttyä ja varattua niille aikaa. Kumppanin avulla asiat eivät jää ainoastaan puheen tasolle. “Kiireiden keskellä me harvoin pysähdytään miettimään, pohtimaan ja ideoimaan. Nyt meidän oli pakko. Ja vielä kun joku kirjaa ne ylös meille, ne eivät jää kahvipöytäkeskusteluihin ja unohdu taas hetken päästä”, Taija pohtii.

Ensimmäiset askeleet otettiin kartoittamalla Kurikka Timberin vahvuuksia työnantajana, selvittämällä viestinnän nykytilannetta ja toteuttamalla laaja henkilöstökysely. Tulosten pohjalta toteutettiin kaksi työpajaa, joihin osallistuivat Kurikka Timberin toimihenkilöt sekä tuotannon työntekijät. Aava & Bang vieraili projektin aikana keskustelemassa tuotannon työntekijöiden kanssa, jolla varmistettiin Kurikka Timberin ympäristöön sopiva ja realistinen toteutus.

Työpajoissa kerätyn tiedon pohjalta loimme Kurikka Timberin sisäisen viestinnän manuaalin. Sisäisen viestinnän ohjeistuksen lisäksi manuaaliin lisättiin uuden työntekijän perehdyttämisen kannalta olennaisimmat tiedot. Näin manuaalista saatiin myös päivitettävä ja pitkäaikainen perehdyttämisen käytännön työkalu. Sisäisen viestinnän lanseeraus toteutettiin pandemiatilanteen johdosta hybriditoteutuksella, jolloin työntekijät osallistuivat joko fyysisesti paikan päällä tai verkon välityksellä. Tämä otettiin tilaisuutena kehittää ja testata uutta tapaa tiedottaa asioista. Näin koko henkilöstö pystyy ketterästi tapaamaan ilman, että kaikki ovat fyysisesti samassa paikassa.

 Tämä ei ole pelkkää sanahelinää, vaan toimivalla sisäisellä viestinnällä on suuri vaikutus tuotantoon, asiakkaisiin sekä myyntiin.

 
Tarja Kurikka
markkinointipäällikkö
Kurikka Timber Oy


 

Sisäinen viestintä liiketoiminnan kivijalkana

Kurikka Timber on kasvanut nopeasti perheyrityksestä lähes sadan työntekijän työllistäjäksi. Sisäisen viestinnän kehitys ei ole aina ollut toiminnan keskiössä – muutos on vaatinut ponnistuksia niin toimintatavoissa kuin asenteissa. Yhteistyö Aava & Bangin kanssa on Taijan mukaan auttanut koko yritystä hahmottamaan sisäisen viestinnän merkityksen. “Aava & Bangin tullessa mukaan huomaa, että henkilöstö ymmärtää oikeasti sen, että tähän pitää panostaa ja tämä on yksi tärkeimmistä asioista muun työn ohella. Tämä ei ole pelkkää sanahelinää, vaan toimivalla sisäisellä viestinnällä on suuri vaikutus tuotantoon, asiakkaisiin sekä myyntiin. Me toimihenkilöt annetaan esimerkki siitä, mitkä on ne meidän tavat toimia. Nyt on havaittu, ettei tätä voi sivuuttaa – maailma muuttuu, ja meidän on pakko muuttua siinä mukana.”
Sisäisen viestinnän projektilla on aika iso merkitys meidän kannattavuuteen ja liikevaihtoon. Motivoitunut ja hyvä ilmapiiri vaikuttaa suoraan tuotantomääriin.

 
Tarja Kurikka
markkinointipäällikkö
Kurikka Timber Oy


Aava & Bang sisäinen viestintä
 

Sisäisen viestinnän kehittämistyö on investointi. “Sisäisen viestinnän projektilla on aika iso merkitys meidän kannattavuuteen ja liikevaihtoon. Motivoitunut ja hyvä ilmapiiri vaikuttaa suoraan tuotantomääriin. Virheiden vähentyminen taas vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, tuotteen laatuun ja myynnin kasvuun. Sitä kautta yrityksemme menestyy ja pystymme pitämään yllä työpaikkoja sekä pysymään kilpailukykyisenä työnantajana”, Taija kertoo. Sisäisen viestinnän kehitystyö on Kurikka Timberillä edistänyt avoimempaa vuorovaikutusta henkilöstön keskuudessa. “Toimihenkilömme viestivät aktiivisemmin työntekijöille. Tartutaan herkemmin hyviin asioihin ja myös palkitaan niistä.Kurikka Timber logo

Tutustu asiakkaaseen

Käy tutustumassa Kurikka Timberin toimintaan tarkemmin heidän verkkosivuillaan.

Tutustu Kurikka Timberiin
Valmentajat toivat koulutuksissa esiin erilaisia näkökulmia, jotka saattoivat olla hyvinkin yksinkertaisia, mutta niitä ei vain itse ollut hoksannut.

 
Tarja Kurikka
markkinointipäällikkö
Kurikka Timber Oy


 

Erityisesti kiitosta Aava & Bang sai Taijalta ammattitaitoisista valmentajista, jotka onnistuivat osallistamaan ja innostamaan koko henkilöstön mukaan. Kun asioita tarkastellaan yrityksen ulkopuolelta, usein löydetään uusia tärkeitä näkökulmia. “Teillä on ammattitaitoiset ja osaavat valmentajat, joilla on kokemusta monesta muustakin yrityksestä, kun taas me näemme vain itsemme. Valmentajat toivat koulutuksissa esiin erilaisia näkökulmia, jotka saattoivat olla hyvinkin yksinkertaisia, mutta niitä ei vain itse ollut hoksannut”.

“Meillä suurin työ alkoi vasta projektin päätyttyä, koska tehtävänämme on tuoda tehty mallinnus käytäntöön.” Taija huomauttaa. Huolellisen pohjatyön myötä voidaan alkaa rakentamaan koko työyhteisön hyvinvointia, jolla on parhaimmillaan kauaskantoiset vaikutukset. Sisäisen viestinnän kehitystyötä voitaisiinkin kuvailla alkusysäyksenä kohti kestävämpää yrityskulttuuria.aavabang-henkilosto-500kt-20211015-33

Timo Koponen

Partner, uudet asiakkaat

Soita +358 40 0542 778
timo.koponen@bang.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.