Kurikka Timber Oy

Digibisnes -kehitysohjelma

  • 7kk digitaalisen liiketoiminnan valmennus
  • Yrityskohtainen digitaalisuuden kehittäminen ja sparraus
  • Yrityksen avainhenkilöiden kasvumarkkinoinnin, johtamisen ja digitaalisuuden osaamisen kasvattaminen
Kurikka Timber digibisnes
 

Kurikka Timber Oy on asiakaslähtöinen puuteknologiayritys, josta on vuosien varrella kehittynyt Euroopan ikkunateollisuuden luotettava yhteistyökumppani. Innovatiivisen vientiyrityksen tuotantolinjoihin ja -tiloihin on viime vuosina tehty mittavia investointeja. Kurikka Timberin tuotannossa hyödynnetäänkin alan uusinta tekniikkaa ja uusimpia laitteita. Tuotekehityksensä lisäksi yritys panostaa kestävään metsätalouteen sekä laadun ja toimitusten varmistukseen.

Tutustu Kurikka Timberiin 

Lähtötilanne

Kurikka Timber päätti lähteä mukaan Aava & Bangin ja JAMKin Digibisnes-kehitysohjelmaan, koska digitaalisuuden merkitys korostuu maailmassa alati kiihtyvällä vauhdilla ja heille oli tärkeää pysyä mukana muutoksen aallonharjalla, kertoo yrityksen markkinointipäällikkö Taija Kurikka. Digibisnes -kehitysohjelmasta Kurikka Timber haki omaan toimintaansa uusia arjen digiratkaisuja sekä tapoja tehostaa toimintaa digitaalisuuden avulla. Valmennukseen osallistuivat markkinointipäällikkö Taija Kurikka sekä tehdaspäällikkö Teemu Nieminen.

Digitaalisuuteen liittyvän viimeisimmän sekä oman yrityksen kannalta relevantin tiedon etsiminen netin tietotulvasta on usein haastavaa, eikä siihen tahdo riittää aikaa arjen työssä. Taijan mukaan valmennuspäiviin osallistuminen tuntuikin helpolta tavalta omaksua itselle tärkeää tietoa. “Samalla päästiin kuulemaan, mitä muissa firmoissa tapahtuu ja miten he suhtautuvat digitaalisuuden haasteisiin. Helposti nimittäin jämähtää vain omaan tekemiseen, eikä näe, mitä ympärillä tapahtuu. Jos emme olisi lähteneet mukaan, digitaalisuuden kehittäminen olisi hautautunut arjen rutiinien pyörittämiseen”, Taija summaa.
Nekin valmennuspäivät, joiden sisältö tuntui hieman vieraalta oman yrityksen toiminnan näkökulmasta yllättivät positiivisesti ja poikivat ideoita oman yritystoiminnan kehittämiseen.

Taija Kurikka
markkinointipäällikkö
Kurikka Timber Oy


 

Digibisnes ylitti odotukset

Taijan mukaan heidän odotuksensa kehitysohjelmasta eivät vain täyttyneet – ne ylittyivät. Valmennuspäivät kirkastivat yrityksen digitaalisuuden tarpeita sekä auttoivat digitaalisuuden kehittämisen tärkeyden perustelemisessa yrityksen sisällä.

Taijan ja Teemun mielestä parasta Digibisneksessä olivat käytännönläheiset ja järkevästi toteutetut ryhmätyöt, joiden aikana pääsi ideoimaan ja keskustelemaan muiden ohjelmaan osallistuneiden, eri toimialoilta tulevien asiantuntijoiden kanssa. Kaikki tehtävät ja aihepiirit oli erinomaisesti sidottu oman yrityksen toimintaan, jolloin niiden tekemiseen riitti intoa ja mielenkiintoa. “Kehitysohjelman aikataulu oli sopivan joustava, eikä se tuntunut liian työläältä muun työn ohella”, Taija kertoo. Kehuja häneltä saavat myös Aava & Bangin ja JAMKin loistavat valmentajat, joiden ammattitaito sekä kiinnostava opetustyyli teki opiskelusta hauskaa ja helppoa. Valmennuspäiviä Taija kuvailee innostaviksi ja mukaansatempaaviksi, mikä helpotti uusien kokonaisuuksien omaksumista.

Digibines -kehitysohjelmaan osallistumisen myötä Kurikka Timberissä on viety arjen käytäntöihin monia pieniä, mutta toiminnan kannalta tärkeitä asioita. “Sisäisen viestinnän kehittäminen sekä työnantajaimagon parantaminen on sitten suurempi kehitysprojekti, jota olemme lähteneet viemään eteenpäin Digibisneksen pohjalta yhteistyössä Aava & Bangin kanssa. Tässä kehitystyössä myös digitaalisuudella esimerkiksi viestintäkanavien osalta on tärkeä merkitys”, kertoo Taija.

Taija rohkaisee muitakin yrityksiä lähtemään mukaan Digibisnes -kehitysohjelmaan, mikäli ajantasaisen tiedon saaminen digitaalisuuden mahdollisuuksista ja oman näkökulman laajentaminen on tarpeen. Osaavien ja ammattitaitoisten valmentajien johdolla laajan sekä teknisesti haastavan aihealueen omaksuminen on helpompaa kuin yksin opiskellen. Valmennukseen liittyvää työmäärää ei Taijan mukaan kannata kavahtaa, sillä koko ohjelma on rakennettu siihen osallistuvien yritysten tarpeiden pohjalta ja aikataulu on riittävän väljä sopiakseen täydellisesti myös oman työn ohelle.

Lue lisää Digibisnes -kehitysohjelmasta.Kurikka Timber logo

Tutustu asiakkaaseen

Käy tutustumassa Kurikka Timberin toimintaan tarkemmin heidän verkkosivuillaan.

Tutustu Kurikka TimberiinPete Okkonen

Markkinointi- ja myyntijohtaja, partner

Partner, uudet asiakkaat

Soita +358 50 3467 002
pete.okkonen@bang.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.