Folka

HubSpot-verkkosivut henkilöstöpalvelualan yrityksen tarpeisiin

  • HubSpot -verkkosivut
  • Digitaalinen mainonta, mm. Google Ads
  • Sisällöntuotanto
  • Brändikuvaukset
otiga-kuvat-500kt-20211221-8 (1)-2


Verkkosivu-uudistus HubSpot CMS:llä

Folka on monipuolinen henkilöstöpalvelualan yritys, joka syntyi alalla pitkään toimineiden Personalhuset Staffing Groupin ja Aalto Henkilöstöpalveluiden yhdistyessä helmikuussa 2022. Yritys kuuluu myös norjalaiseen Otiga Group -konserniin. Folka tarjoaa kaikki HR-palvelut samasta osoitteesta helposti, ketterästi ja nopealla aikataululla. Folkan tavoitteena on olla työelämän luotettavin henkilöstökumppani, tarvitsitpa sitten laadukkaita henkilöstöpalveluita, päteviä työntekijöitä tai mielenkiintoisia töitä.

Tutustu Folkalle toteuttamiimme verkkosivuihinUudet verkkosivut uudelle brändille, HubSpot keskittää myynnin ja markkinoinnin työkalut yhteen paikkaan

Aava & Bangin ja Folkan välinen yhteistyö käynnistyi syksyllä 2021, kun henkilöstöpalvelualan yritykset Personalhuset Staffing Group ja Aalto Henkilöstöpalvelut olivat yhdistymässä uudeksi monipuoliseksi henkilöstöpalvelualan yritykseksi, Folkaksi.

Uuden brändin lanseerausta varten tarvittiin myös uudet verkkosivut, joiden julkaisujärjestelmäksi valikoitui HubSpot CMS. Tavoitteena oli, että verkkosivut palvelevat niin nykyisiä työntekijöitä, potentiaalisia työnhakijoita kuin asiakasyrityksiäkin. HubSpotiin päädyttiin erityisesti siksi, että yritykselle haluttiin saada yksi digitaalinen alusta, joka yhdistää myynnin ja markkinoinnin keskeiset toiminnot, kuten esimerkiksi CRM:n asiakkuuksien hallintaan, verkkosivuston päivitystyökalut, sosiaalisen median sisällöntuotannon, analytiikan sekä uutiskirjeet.

“Meille on tärkeää, että saamme toimivan järjestelmän, joka mahdollistaa kohderyhmäkohtaisen datalla johtamisen liiketoiminnan laajuus huomioiden”, kertoo Folkan markkinointipäällikkö Milla Kalliokoski.

Lisäksi tavoitteena oli päästä mittaamaan ja todentamaan markkinoinnin ROI, eli markkinointipanostusten tuotto sekä automatisoida markkinoinnin ja myynnin toimenpiteitä. Tärkeässä roolissa oli myös asiakkaan ostopolun mukaisten konversiopisteiden tunnistaminen niin asiakas- kuin hakijamarkkinoinnin liidiputket huomioiden. HubSpotin myötä kaikkia myynnin ja markkinoinnin työkaluja voidaan hallinnoida kätevästi samasta paikasta ja Folka pystyy tuottamaan poikkeuksellisen hyvää ja kohderyhmäkohtaista sisältöä sekä kehittämään asiakaskokemusta systemaattisesti tiedolla johtaen.

Järjestelmävalintaa puolsi myös Folkan markkinointipäällikön aiempi kokemus ja asiantuntemus HubSpotin parista. Milla kuvaileekin päätöstä selkeäksi: ”Kaiken datan yhteen kokoaminen, analytiikan kerääminen ja datan hallinta samasta paikasta oli ehdoton etu. Se auttaa markkinoinnin johtamista arkipäiväisessä työssä sekä strategisissa painopisteissä.”

Folkan verkkosivujen täytyy palvella monipuolisesti myös kansainvälistä kohderyhmää ja ulkomaisen työvoiman tavoittamiseksi sivusto julkaistiinkin heti neljällä kielellä.Meille oli tärkeää, että saamme toimivan järjestelmän, joka mahdollistaa kohderyhmäkohtaisen datalla johtamisen liiketoiminnan laajuus huomioiden
Milla Kalliokoski
markkinointipäällikkö, Folka

Kumppani, jonka kanssa ollaan samalla sivulla siitä, mitä ja miten tehdään

Markkinoinnin kumppanilta Folka haki joustavuutta, tiivistä yhteistyötä, ymmärrystä projektin vaatimuksista sekä kyvykkyyttä toteuttaa projekti nopealla aikataululla. Näillä kriteereillä yhteistyökumppaniksi valikoitui Aava & Bang.

“Kun hyvistä devaajista ja tekijöistä on pulaa, piti löytää kumppani, joka pysyy asian ytimessä”, kertoo Folkan markkinointipäällikkö Milla Kalliokoski ja jatkaa ”tarvitsimme tähän projektiin kumppanin, joka ymmärtää ettei nyt rakenneta rivitalokaksiota, vaan 300 neliömetrin omakotitaloa parilla kerroksella ja uima-altaalla.”

Tiivis aikataulu ja kunnianhimoiset tavoitteet edellyttivät samaa myös yhteistyöltä.

”Meille oli iso merkitys sillä, että meistä tulee kumppanin kanssa hetkellisesti tiivis projektitiimi. Oli tärkeää, että mahdollisten projektin aikaisten haasteiden kohdalla lasketaan suojamuurit, ratkaistaan eteen tulevat asiat tehokkaasti ja mennään yhdessä eteenpäin”, perustelee Milla Kalliokoski yhteistyön taustoja. 
Meille oli iso merkitys sillä, että meistä tulee kumppanin kanssa hetkellisesti tiivis projektitiimi. Oli tärkeää, että mahdollisten projektin aikaisten haasteiden kohdalla lasketaan suojamuurit, ratkaistaan eteen tulevat asiat tehokkaasti ja mennään yhdessä eteenpäin.

Milla Kalliokoski, markkinointipäällikkö
Folka


otiga-kuvat-500kt-20211221-2 (1)
 

HubSpot-verkkosivut julki neljällä kielellä, alle viidessä kuukaudessa

Verkkopalveluprojekti käynnistyi yhteisillä työpajoilla, joissa kartoitettiin lähtötilanne, toiveet ja tavoitteet. Projektin aloitusta edelsi Millan johdolla syksyn aikana toteutettu brändityö, joka saatiin päätökseen nopealla aikataululla. Ennen uuden sivuston julkaisua Folkalle tehtiin myös väliaikaiset verkkosivut WordPress -julkaisujärjestelmällä asiakasviestinnän mahdollistamiseksi muutoksen keskellä.

Projektin aloitustyöpajoissa luodun tarve- ja tavoitekartoituksen ohjaamana sekä tiiviin yhteistyömallin siivittämänä verkkopalveluprojekti saatiin onnistuneesti maaliin suomen- ja englanninkielisten verkkosivujen osalta reilussa kolmessa kuukaudessa. Tämän MVP-mallin (Minimum Viable Product) mukaan toteutetun kaksikielisen version jälkeen testattiin sivuston ja integraatioiden toimivuus, minkä jälkeen loput kaksi kieliversiota, ruotsi ja venäjä, julkaistiin parin viikon välein. Koko projektiin meni kaikkinensa siis alle viisi kuukautta. 

Tiiviissä aikataulussa onnistuminen edellytti ketterää kehitysmallia, jossa työtä tehtiin nopealla aikataululla sprinteissä, jatkuvasti kehittäen. Tärkeää roolia näytteli myös tiivis viestintä Aava & Bangin ja koko projektitiimin kesken. Kaksi kertaa viikossa kokoonnuttiin 20 minuutin palavereihin, joissa tavoitteena oli jakaa yhteinen ymmärrys siitä, missä mennään. Ketterä kehitysmalli vaati hyvää sisäistä johtamista Folkan puolelta ja yhteistyö luonnistuikin hyvän organisoinnin johdosta jouhevasti.

Julkaisuviikolla teimme töitä ketterästi tiiminä ja loimme digitaalisen komentokeskuksen onnistuneen lanseerauksen mahdollistamiseksi. Aava & Bang on auttanut Folkaa myös uuden sivuston ja brändin lanseerauksen kampanjoinnissa ja toteuttanut Folkalle brändikuvaukset.

Folkan uudet verkkosivut julkaistiin helmikuussa 2022.Folka-Logo+Slogan-021 (1)

Tutustu työnjälkeen

Käy tutustumaan Folkalle toteuttamiimme HubSpot- verkkosivuihin, niin näet lopputuloksen omin silmin.

Tutustu Folkan verkkosivuihin
Ilman Aava & Bangia emme olisi selvinneet julkaisuviikosta. Kyky reagoida akuuttiin tarpeeseen punnitsi kumppanin kyvykkyyden ja mahdollisti sivuston julkaisun ajallaan.

 
Milla Kalliokoski, markkinointipäällikkö
Folka


0

HubSpot-verkkosivusto

0

kieliversiota

0

brändikuvaukset

Aava & Bang jatkaa yhteistyötä Folkan Google Ads -kumppanina

Onnistuneen verkkosivuprojektin lisäksi Aava & Bang on toiminut digimarkkinoinnin saralla Folkan Google Ads -kumppanina loppuvuodesta 2021 lähtien. Hakusanamainonnan avulla on haluttu yritysten yhdistämisen jälkeen varmistaa, että vanhojen verkkosivujen liikenne saadaan ohjattua tehokkaasti Folkan uudelle, yhteistyön myötä julkaistulle verkkosivustolle ja Folkan kanssa onkin tehty tiivistä yhteistyötä tärkeimpien hakusanojen tunnistamiseksi ja niillä erottumiseksi.

 Tiivis, toimiva ja hyvin johdettu yhteistyömalli. Nopealla aikataululla toteutettu projekti edellytti selkeää, toimivaa ja tiivistä viestintää.

Milla Kalliokoski, markkinointipäällikkö
Folka


otiga-kuvat-500kt-20211221-8 (1)-1
 

Case Folka: Yhteistyön onnistumisen edellytykset ja tärkeimmät työvaiheet

Yhteistyön onnistumisen edellytyksiä ja tärkeimpiä työvaiheita kysyttäessä nostaa Folkan markkinointipäällikkö keskusteluun kolme onnistumisen ohjenuoraa.

Tiivis, toimiva ja hyvin johdettu yhteistyömalli. Nopealla aikataululla toteutettu projekti edellytti selkeää, toimivaa ja tiivistä viestintää. Kahdesti viikossa toteutetut palaverit mahdollistivat ydintiimin nopean reagoinnin ja yhteisen suunnan tarkastamisen. Tiesimme, mihin suuntaan olemme menossa ja mitä keneltäkin odotetaan, jotta yhteinen onnistuminen on taattu.

Yhteiset työpajat. Yhteinen aika mahdollisti ideoinnin ja keskustelun siitä, mitä tavoitteita projektilla on ja minkälaista lopputulosta toivomme. Toimme esille omat ajatuksemme ja ideoimme ja kehitimme ratkaisua niiden pohjalta yhdessä. Työpajojen jälkeen lähdettiin rakentamaan sivuston rakennetta sekä visuaalista ilmettä.

Kumppanin ketteryys ja reagointiherkkyys julkaisuviikolla. Ilman Aava & Bangia emme olisi selvinneet julkaisuviikosta. Meillä Folkalla tuli julkaisuviikon aikana muutamia yllättäviä tilanteita, joihin saimme akuuttia apua Aava & Bangilta. Tällöin puntaroitiin kumppanuuden kyvykkyys. Intensiivisellä ja dynaamisella yhteistyöllä sivusto saatiin julkaistua aikataulussa.

 

Case Folka: Tärkeimmät oivallukset HubSpot-verkkosivuprojektista

Projektin tärkeimpiä oivalluksia tiedusteltaessa, nousee esiin kumppanuus, realistiset resurssit sekä verkkopalvelun jatkuvan kehityksen merkitys.

Kumppanuus. Pieni dynaaminen markkinointitiimi tarvitsee kumppanin, joka sulautuu osaksi omaa markkinointitiimiä. Tällaisessa projektissa nimenomaan se kumppanuus on tärkeässä roolissa ja mukaili yhtä Folkan tärkeistä arvoista – kumppanuutta.

Resurssit. On tärkeää lähteä liikkeelle rajaamisen logiikalla: mitä jätetään pois? Yhteistyökumppanin kanssa tulee käydä keskustelua siitä, mitä olemme kyvykkäitä julkaisemaan ja mihin mennessä.

Jatkuva kehittäminen. Verkkosivusto ei ole koskaan lopullisesti valmis, vaikka se onkin julkaistu. Järjestelmänä HubSpot tarjoaa eväät sekä ketterät työkalut jatkuvaan kehittämiseen ja markkinointiviestintään samasta paikasta.

aavabang-henkilosto-500kt-20211015-33

Timo Koponen

Partner, uudet asiakkaat

Soita +358 40 0542 778
timo.koponen@bang.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Olemme sinuun yhteydessä pikimmiten. Ollaan kuulolla!

Helppokäyttöisyys ja mitattavuus

Tärkeiden toimintojen keskitettävyys

Parempi asiakaskokemus

 

Tutustu myös näihin3 min read

Liidien määrästä liidien laatuun – näin määrittelet ideaaliasiakkaan

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä käsittelevän blogisarjan ensimmäisessä osassa kävimme läpi yhteisten tavoitteiden...

3 min read

Tuotteista tai kuole – varmista paikkasi asiakkaan digitaalisella ostopolulla

Asiakkaiden ostoprosessi on digitalisoitunut pysyvästi. Gartnerin tutkimuksen mukaan 77 % B2B-ostajista kokee...

4 min read

Kaikki, mitä sinun täytyy tietää evästeistä (cookies)

Evästebannerit ovat olleet tiiviin keskustelun aiheena erityisesti keväästä 2020 asti, jolloin...