Siirry suoraan sisältöön
Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Kiva, kun kiinnostuit!

Yhdistämme syvän asiakas- ja työntekijäymmärryksen luovaan suunnitteluun, vaikuttavaan viestintään ja vahvaan digiosaamiseen.

Jätä tarjouspyyntö

Blogi ja asiantuntijamateriaalit

Kasvata osaamistasi markkinoinnista, viestinnästä, myynnistä ja johtamisesta blogimme ja maksuttomien asiantuntijamateriaalien avulla. Mukavia oppimishetkiä! 

Aava & Bang

Autamme rakentamaan yrityksiä, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat haluavat sitoutua.

Ollaanko yhteyksissä?

Oli asiasi pieni tai suuri, olemme täällä. Jätä viestisi tästä, niin otamme yhteyttä pikimmiten. Ollaan kuulolla!

Ota yhteyttä

 

Markkinointistrategia ja tutkimukset

Tiedolla johdettua ja suunnitelmallista markkinointia

Tarjouspyyntö
Aavabang-verkkosivut-1920-20220530-11
 

Kohti suunnitelmallisempaa, tiedolla johdettua markkinointia

Markkinointia on tarkasteltava pitkällä aikavälillä toteutettavana kokonaisuutena, jota johdetaan tiedolla ja toteutetaan systemaattisesti. Yksittäisiin kampanjoihin sekä markkinointitoimenpiteisiin on hyvä panostaa, mutta järjestelmällisen ja tuloksekkaan markkinoinnin toteuttamiseksi tarvitaan liiketoiminnan tavoitteiden ja yrityksen strategian pohjalta laadittu markkinointistrategia ja markkinointisuunnitelma. Tekemistä johdetaan tiedolla ja suunnitelmien taustalle on hyvä toteuttaa kilpailija-analyysi ja kerätä tietoa asiakkaidenne ostokäyttäytymisestä sekä tarjoamastanne asiakaskokemuksesta. 

Markkinointistrategia laaditaan liiketoimintastrategian pohjalta

Tuloksellisen, suunnitelmallisen ja vaikuttavan markkinoinnin taustalle tarvitaan yrityksen liiketoimintastrategiaan pohjautuva markkinointistrategia, joka kokoaa yhteen tiedon siitä, miten asiakkaita saadaan ja miten heidät pidetään. Onnistunut markkinointistrategia kiteyttää yrityksen tuote- tai palvelutarjooman ja kilpailuedut, määrittelee kohderyhmät, pääviestit sekä kanavat, joista asiakkaat tavoitetaan. Markkinointistrategia huomioi myös tarvittavat markkinoinnin resurssit. Markkinointistrategiaa laadittaessa tunnistamme yrityksen kärkituotteet ja -palvelut ja valitsemme kenelle, millä viestillä, miten ja minkälaisilla resursseilla yritys viestii strategiaansa. Markkinointistrategia sanoittaa yrityksen suunnan houkuttelevalla ja asiakaslähtöisellä tavalla.

Markkinointistrategian laatiminen
 

Näin teemme markkinointistrategian 1. Alkutapaaminen 2. Ennakkokysely ja tutkimukset 3. Työpajat 4. Markkinointistrategia

Kartoitamme tapaamisessa yrityksenne strategiatyöskentelyn laajuuden ja teemme teille tarjouksen markkinointistrategian laatimisesta. 

Tutustumme yrityksenne liiketoimintastrategiaan, tavoitteisiin sekä markkinoinnin nykytilaan ennakkokyselyn avulla ja toteutamme tarvittavat tutkimukset.

Työpajoissa syvennymme kilpailutilanteeseen ja kirkastamme markkinoinnin tavoitteet, kohderyhmävalinnat, kanavat sekä kärkiviestit.

Kiteytämme yhteisen työskentelyn pohjalta markkinointistrategian kirjalliseksi dokumentiksi, johon tutustumme yhdessä. 

 

Kilpailija-analyysi ja kilpailuedun kirkastaminen

Tehostaaksesi asemaasi markkinoilla tarvitset tietoa kilpailijoistasi sekä kilpailukentästä. Kilpailija-analyysi auttaa arvioimaan ja ennakoimaan kilpailijoidenne toimintaa sekä ymmärtämään kilpailutilannetta. Analyysi tukee strategiatyössä, tarjoten tietoa päätösten tueksi. Analyysi auttaa myös uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä yrityksen kilpailukyvyn ja kilpailuedun kirkastamisessa. Kilpailija-analyysin tuottamaa tietoa voit hyödyntää markkinoinnissa viestimällä entistä selkeämmin yrityksenne vahvuuksista markkinoilla.

Kilpailija-analyysi kiteyttää kilpailuedun
 

Näin teemme kilpailija-analyysin 1. Alkutapaaminen 2. Ennakkokysely 3. Työpaja 4. Kilpailija-analyysi

Kartoitamme tapaamisessa yrityksenne tarpeet kilpailija-analyysin osalta.

Tutustumme yrityksenne kilpailutilanteeseen ja nykytilaan teille toimitettavan ennakkokyselyn avulla.

Työpajassa akennamme yhteisen ymmärryksen yrityksenne kilpailijoista ja kilpailuasemasta sekä kirkastamme kanssanne yrityksen kilpailukyky- ja etutekijät.

Laadimme teille kirjallisen raportin yrityksenne kilpailutilanteesta sekä kirkastetuista kilpailukyky- ja etutekijöistä. Tutustumme raporttiin yhdessä. 

 

Asiakaskokemustutkimus

Markkinointistrategiaa laadittaessa ja markkinointia kehitettäessä tarvitaan jatkuvasti tietoa yrityksestä, asiakkaista ja toimintaympäristöstä. Asiakaskokemustutkimus on selvitys olemassa olevien asiakkaiden mielikuvista sekä kokemuksesta yrityksesi brändistä ja palveluista. Asiakaskokemustutkimuksen avulla saat hyödyllistä tietoa liiketoiminnan kehittämiseen asiakaspalvelun, markkinoinnin ja myynnin saralla. Yhteistyökumppanin avulla varmistat puolueettoman tutkimuksen.

B2B-asiantuntijayrityksen kohderyhmä on usein suppeampi. Tällöin puhelinhaastattelu on kustannustehokas menetelmä, jonka avulla saadaan kattava kuvaus nykytilanteestanne. Suurempien kohderyhmien osalta voidaan hyödyntää sähköistä kyselyä.

Asiakaskokemustutkimus keinona kerätä tietoa asiakkaista ja toimintaympäristöstä
 

Näin teemme asiakaskokemustutkimuksen1. Alkutapaaminen 2. Tutkimus 3. Raportti 4. Tulosten analysointi

Kartoitamme tarpeet tutkimukselle sekä tutkittavan kohderyhmän laajuuden. Tarpeen ja taustatietojen perusteella sovimme yhdessä tutkimusmenetelmästä ja tarkennamme haastattelukysymykset.

Kontaktoimme ja haastattelemme asiakkaanne toimittamanne listan perusteella joko puhelimitse tai sähköisesti. Toteutustapa tarkentuu valitun tutkimusmenetelmän perusteella. 

Tutkimuksen pohjalta koostamme haastattelun tulokset selkeäksi ja helppolukuiseksi raportiksi, jota voitte hyödyntää myynnin-, markkinoinnin-, asiakaskokemuksen- ja liiketoiminnan kehittämisen työkaluna. 

Puramme tutkimuksen tulokset yhdessä loppupalaverissa ja autamme teitä analysoimaan ja hyödyntämään teille toteutettua raporttia parhaalla tavalla. 

 

Ostoprosessin mallinnus

B2B-liiketoimminnassa jokaisen investoinnin taustalla on tarve ja lähes poikkeuksetta ostoprosessi käynnistyy verkossa. Tiedätkö sinä, millainen on asiakkaanne ostoprosessi palveluanne tai tuotettanne ostettaessa?

Ostoprosessin mallinnus tarjoaa hyödyllistä tietoa myynti- ja markkinointiprosessin kehittämiseen. Ostoprosessin mallinnuksen avulla kasvatat ymmärrystä potentiaalisten asiakkaiden tiedonhakukanavista, siitä minkälaista sisältöä he arvostavat vertaillessaan tuotteita ja palveluita ja ymmrrät paremmin asiakkaasi päätöksenteon kriteereistä.

B2B-asiantuntijayrityksen kohderyhmä on tyypillisesti melko suppea. Puhelinhaastattelun avulla saadaan kustannustehokkaasti tietoa ja kattava näkemys rajallisen kohderyhmän ostokäyttäytymisestä. Myös vastausprosentti on puhelimitse toteutettavan kyselyn avulla digitaalista kyselyä korkeampi. 

Millainen on B2B-asiakkaan ostoprosessi?
 

Näin mallinnamme B2B-asiakkaan ostoprosessin1. Alkutapaaminen 2. Tutkimus 3. Raportti 4. Tulosten analysointi

Kartoitamme tarpeet tutkimukselle sekä tutkittavan kohderyhmän laajuuden. Tarpeen ja lähtötietojen pohjalta sovimme yhdessä tutkimusmenetelmästä. Kartoituksen pohjalta laadimme haastattelukysymykset valmista mallia hyödyntäen.

Kontaktoimme ja haastattelemme asiakkaanne toimittamanne listan perusteella. Tutkimus voidaan toteuttaa joko puhelimitse tai sähköisesti, riippen valitusta tutkimusmenetelmästä. Rajalliselle B2B-kohderyhmälle suosittelemme puhelimitse toteutettavaa kyselytutkimusta.

Koostamme tutkimuksen tuloksista selkeän ja helppolukuisen raportin, jonka saatte käyttöönne.

Puramme tutkimuksen tulokset yhdessä loppupalaverissa ja autamme teitä analysoimaan aporttia parhaalla tavalla. 

Timo Koponen

Timo Koponen

Partner, uudet asiakkaat

Soita +358 40 0542 778
timo.koponen@bang.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

 

Uusimmat blogitMikä HubSpot-lisenssi kannattaa valita?

HubSpot tarjoaa laajan valikoiman työkaluja markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun, mutta omiin tarpeisiin...

HubSpot on Customer Platform – mitä se tarkoittaa?

 HubSpot on työkaluna monelle markkinoijalle jo varsin tuttu, eikä sen suosio tunnu horjuvan. Tutkimuksetkin...

10 B2B-digimarkkinoinnin trendiä vuodelle 2024

Tämänhän me kaikki tiedämme: digitaalisen markkinoinnin kehitysvauhti on päätähuimaavaa ja aallonharjalla pysyminen...