OPAS yrityskulttuurin rakentamiseen hybridiarjessa – 5 näkökulmaa onnistumiseen

Miten hybridityö vaikuttaa yrityskulttuuriin ja miten kulttuuria voi rakentaa monipaikkatyön arjessa? Uusimmassa maksuttomassa oppaassamme esittelemme viisi näkökulmaa yrityskulttuurin rakentamiseen hybridiarjessa. Pääset myös testaamaan, mitkä tekijät ovat teillä hallussa ja mihin huomio kannattaisi kiinnittää ja kuulet, mikä on ollut meidän reseptimme yrityskulttuurin rakentamiseen ja menestykseen Suomen- ja Euroopan parhaiden työpaikkojen joukossa.

vuorovaikutuskulttuuria sekä työntekijäkokemusta johdettava diginä ja etänä

Yrityskulttuuriin perustuva kilpailukyky perustuu pohjimmiltaan ihmisiin. Se vaatii panostamista yhteiseen aikaan sekä tietoista vuorovaikutuskulttuurin ja työntekijäkokemuksen johtamista, sekä diginä että livenä. Parhaimmillaan vahva yrityskulttuuri näkyy ja tuntuu yrityksen ulkopuolella houkuttelevana brändinä, johon potentiaaliset työntekijät ja asiakkaat ihastuvat. Jos ihmiset tekevät yrityksen, niin ihmisten välinen viestintä ja vuorovaikutus rakentavat sen kulttuurin. Pääset myös testaamaan, mitkä tekijät teillä on hallussa ja mihin huomio kannattaisi kiinnittää ja kuulet, minkä on ollut meidän reseptimme yrityskulttuurin rakentamiseen ja menestykseen Suomen- ja Euroopan parhaiden työpaikkojen joukossa.

Sisäisellä viestinnällä on oma merkittävä roolinsa niin liiketoiminnan tavoitteita tukevan kulttuurin kehittämisessä, uusien toimintamallin juurruttamisessa sekä työntekijöiden sitouttamisessa yhteisten tavoitteiden eteen työsketelyyn. Onnistumisen kannalta on keskeistä, että jokainen työntekijä ymmärtää oman roolinsa ja vastuunsa osana yhteisiä sisäisen viestinnän ja kulttuurin käytänteitä, sekä saa mahdollisuuden osallistua. Tällä on vaikutusta myös siihen kuinka jokainen työntekijä kokee oman työnsä merkityksen ja rakentaa yksilönä yhteistä kulttuuria arjessa. Haasteeksi hybridityössä muodostuu se, miten näitä asioita tulisi johtaa ja yhteisöllisyyttä rakentaa, kun ihmiset eivät ole fyysisesti samassa paikassa.

Käsilläsi olevassa maksuttomassa oppaassa esittelemme viisi näkökulmaa yrityskulttuurin rakentamiseen hybridiarjessa. Näistä rakennuspalikoista pääset liikkeelle, kun yhdistät etä- ja lähityötä arjessa. 

lataa maksuton opas, niin tiedät

  • Miten sisäinen viestintä toimii kulttuurin rakentajana
  • Kuinka yhdessä jaettu ymmärrys ohjaa toimintaa
  • Tiedät, kuinka tukea esihenkilötyötä hybridityössä
  • Tunnistat yhteisten kohtaamisten ja traditioiden merkityksen kulttuurin kulmakivenä
  • Ymmärrät perehdyksen merkityksen hybridityön sujuvuuden varmistajana
  • Pääset testaamaan, mistä teidän kannattaa lähteä liikkeelle
  • Kuulet reseptimme menestyvän yrityskulttuurin rakentamiseen

Lataa opas täyttämällä oheinen lomake. Opas on maksuton, eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.

Yrityskulttuuri hybridiarjessa