Aava & Bangin tavoitteena luoda 100 markkinoinnin työpaikkaa vuoden sisällä

Haluamme, että tulevaisuudessa suomalaiset yritykset tunnetaan maailman parhaina markkinoijina. Korkeatasoinen markkinointiosaaminen muodostaa tuolloin kasvun moottorin, jonka ansiosta yritykset menestyvät erinomaisesti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Tutkimusten mukaan markkinointi-investoinnit parantavat merkittävästi sekä yritysten liikevaihtoa että tulosta suhteessa yrityksiin, jotka eivät panosta markkinointiin.  Suomalaiset pk-yritykset tarvitsevat kasvuun siis lisää markkinoinnin osaamista ja osaajia. Vauhdittaaksemme tätä kehityskulkua olemme Aava & Bangilla ryhtyneet konkreettisiin toimiin markkinointiosaajien ja markkinointityöpaikkojen luomiseksi.

Töitä 100:lle markkinoijalle

Tuloksia ei synny ilman oikeaa tiimiä ja tekijöitä. Tavoitteemme on luoda seuraavan vuoden aikana 100 uutta markkinoinnin työpaikkaa kasvuhakuisiin pk-yrityksiin. Etsimme kasvuohjelmiimme niin oppimishaluisia kuin kokeneitakin markkinoijia, jotka haluavat olla mukana vauhdittamassa kasvuhakuisten yritysten menestystä. Markkinoinnin kasvuohjelmamme tarjoaa mahdollisuuden oman markkinointiosaamisen kehittämiseen ja uuden työpaikan rakentamiseen.  Valitsemme kasvuohjelmiin eri puolilla Suomea motivoituneita ja korkeasti koulutettuja työttömiä työnhakijoita tai työttömyysuhan alla olevia henkilöitä, jotka ovat valmiita kasvamaan uuteen tehtäväänsä yhdessä tulevan työnantajansa kanssa. Tavoitteena on, että osaaja palkataan yrityksen palvelukseen onnistuneen kasvuohjelman päätteeksi.

Kasvuohjelmat sisältävät aina kolme kulmaa: yrityksen markkinoinnin toimintatapojen ja sisältöjen kehittämisen, markkinointiosaamisen valmentamisen ja markkinoinnin toteutuksen resursoinnin tarpeen mukaan osaavilla tekijöillä. Ratkaisut pohjautuvat aina yrityksessä tunnistettuihin osaamisen ja tekemisen tarpeisiin esimerkiksi markkinoinnin johtamisessa, digitaalisessa markkinoinnissa, uusasiakashankinnassa tai vaikkapa asiakkuuksien kehittämisessä.

Näin varmistetaan, että markkinointiin laitetut eurot tuovat tulosta arjessa. Tuloksiin tähtäämme myös systemaattisella tekemisen suunnittelulla sekä toimenpiteiden ja tulosten jatkuvalla seurannalla. Mallin mukaisesti jokaisen yrityksen markkinointisuunnitelma myös happotestataan asiantuntijoiden ja asiakkaiden toimesta.

Lue lisää kasvumarkkinoinnin ohjelmistamme. Tehdään yhdessä suomalaisista maailman paras markkinointikansa!