Virittämöt Jätä tarjouspyyntö
Sulje

Admicom

Digitaalisen myyntikanavan rakentaminen ja verkkosivuston uudistus

  • Verkkopalvelu-uudistus
  • Sisältömarkkinointi
  • Liidikampanjan rakennus
  • Google Ads
  • Videotuotannot
  • Valokuvaus
Admicom – Digitaalisen myyntikanavan rakentaminen ja verkkosivuston uudistus


Digitaalisen myyntikanavan rakentaminen ja verkkosivuston uudistus

Admicom Oyj on vuonna 2004 Jyväskylässä perustettu järjestelmäkehityksen edelläkävijä. Toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi Admicom tarjoaa myös tilitoimistopalvelua ja apua liiketoiminnan kehittämiseen. Admicom on nopeasti kasvava, 2018 pörssiin listautunut yritys, jonka liikevaihto on kasvanut nopeasti ja kannattavasti jo vuosien ajan. Työntekijöitä koko konsernissa on tällä hetkellä yli 200 kuudessa toimipisteessä: Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa.

Tutustu AdmicomiinVerkkosivun uudistamisella selkeyttä kokonaisuuteen

Admicomin edellisestä verkkosivuston uudistuksesta oli kulunut jo yli viisi vuotta. Vuosien varrella kohderyhmiä on tullut lisää ja ohjelmistotuotteiden ominaisuudet ovat kehittyneet. Admicomilla havahduttiin siihen, että verkkosivujen sisältö on paisunut eivätkä käyttäjät enää löydä itselleen suunnattua sisältöä. Kokonaisuudesta oli tullut haastava hallita, niin käyttäjän kuin ylläpitäjän näkökulmasta. Verkkosivusto ei enää vastannut muuttuneisiin tarpeisiin eikä taipunut tarvittaviin muutoksiin.  

“Meille on tullut edellisen sivustouudistuksen jälkeen useampia uusia kohderyhmiä, joita sivusto ei enää palvellut yhtä hyvin kuin alun perin sivuston kohderyhminä olleita rakennus- ja talotekniikkayrityksiä. Sivustolla alkoi olla jo ikää ja se alkoi näyttämään siltä, että nyt tarvitsisi tehdä jotain”, kertoo Admicomin markkinointijohtaja Jenni Renko

“Tuotteemme on kasvanut ja ominaisuudet kehittyneet. Ominaisuuksia on suunnattu eri kohderyhmille. Käyttäjän oli haastavaa löytää sivuilta häntä koskevaa tietoa, emmekä me sisäisestikään ihan osanneet sanoa mikä kuuluisi mihinkin”, jatkaa Admicomin markkinointikoordinaattori Laura Kauppinen.Meillä oli aika pitkä lista siitä, mitä kaikkea haluamme saada lopputuloksena aikaan. Te ymmärsitte meidän tarpeet ja olimme heti samalla aaltopituudella.
Jenni Renko
markkinointijohtaja, Admicom

Syntyi idea myyntiä tukevasta työkalusta, joka ei ole sidottu aikaan ja paikkaan

Admicom on kehittänyt toiminnanohjausjärjestelmä Adminet Liten pienten rakennus- ja talotekniikka-alalla toimivien yritysten tarpeisiin. Potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen perinteisin keinoin tuntui kuitenkin tehottomalta – pienyritysten kohderyhmä on yritysten lukumäärässä tarkasteltuna suuri, jopa moninkertainen muihin yrityksen kohderyhmiin verrattuna.

Adminet Liten potentiaalisia ostajia on ollut myös haastavampi tavoittaa, sillä kohderyhmä koostuu pääasiassa erittäin kiireisistä yrittäjistä. Paras aika keskusteluun ei aina ole tyypillisten toimiston aukioloaikojen puitteissa, vaan arki-iltoina tai viikonloppuna, jolloin taas palveluntarjoajat ovat usein vapaalla. Kuinka voitaisiin helpottaa sekä Admicomin myyntiä että asiakkaiden ostamista

Pohdinnan tuloksena Admicomilla heräsi tarve ja idea työkalusta, jonka kautta asiakas pystyisi suoraan verkkosivuilla kartoittamaan tarpeensa ja jopa ostamaan Adminet Lite -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönsä. Uuden palvelun tarve kirvoitti myös tarvetta uudistetulle verkkosivustolle. Näitä haasteita lähdettiin ratkomaan yhdessä, mutta miten yhteistyöhön päädyttiin? 

Aava & Bang valikoitui kumppaniksi yhteisen ymmärryksen vuoksi

Aava & Bang valikoitui Admicomin kumppaniksi muutaman mutkan kautta. “Keskusteltiin useamman yrityksen kanssa ja käytiin pari kierrosta läpi. Itse asiassa aloitimme ensin yhteistyötä toisen tahon kanssa, mutta emme päässeet kovin pitkälle kun todettiin, ettei yhteistyömme suju toivotun mukaisesti”, Jenni muistelee.

Yhteistyön alkaessa yhteinen sävel löytyi heti. “Meillä oli aika pitkä lista siitä, mitä kaikkea haluamme saada lopputuloksena aikaan. Te ymmärsitte meidän tarpeet ja olimme heti samalla aaltopituudella”, toteaa Jenni. “Aluksi emme osanneet täysin itsekään määritellä paperille mikä on se lopullinen tuote, joka tarvitaan. Ymmärrätte meidän selityksistä ja saatte meidän katkonaisistakin ajatuksista järkeviä lauseita”, Laura jatkaa.Sisältö ja kohderyhmät edellä

Aava & Bang prosessikaavio

Verkkopalvelu-uudistusta ja Adminet Liten kartoitustyökalua lähdettiin suunnittelemaan rinnakkain. Projekti eteni yhteisestä aloitustyöpajasta sivuston käsikirjoitukseen, sisältöihin ja visuaaliseen suunnitteluun sekä ohjelmointiin.

Työvaiheet etenivät loogisessa ja toimivassa järjestyksessä, mikä edesauttoi sujuvaa projektin etenemistä. Verkkosivustoa suunniteltaessa on tärkeää määritellä tarkasti tavoitellut kohderyhmät – keitä asiakkaat ovat, mitkä ovat heidän tarpeensa ja mikä sisältö tarpeita palvelee.

“Oli tärkeää lähteä heti alussa sisältö ja kohderyhmä edellä, eikä hypätä perä edellä suoraan tekniseen päätyyn. Ensin piti keskustella siitä, mitä me ylipäätänsä tehdään, ketkä meidän asiakkaat on ja mitä he tarvitsevat. Suunnittelun lähtökohdat olivat mielestäni oikeat”, Jenni miettii.

Admicom logo

Tutustu työnjälkeen

Käy tutustumaan Admicomille toteuttamiimme verkkosivuihin, niin näet lopputuloksen omin silmin.

Tutustu Admicomin verkkosivuihin
Halusimme Aava & Bangin näkökulman miten asiat kannattaa tehdä, myös käytettävyyden näkökulmasta.

 
Laura Kauppinen, markkinointikoordinaattori
Admicom


 

Jatkuva ja säännöllinen yhteydenpito ei jätä kenellekään kysymyksiä 

Yhteydenpito toteutettiin yhteisellä Teams-kanavalla sekä viikottaisilla sprinteillä, joissa käytiin läpi projektin etenemistä, suunniteltiin jatkotoimenpiteitä ja muita ajankohtaisia asioita. Tapaamisiin osallistui aina projektin ydintiimi ja projektin vaiheesta riippuen Aava & Bangin eri asiantuntijoita. Projektin onnistumisen kannalta tiivis yhteydenpito jokaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta jokainen osapuoli tietää, missä mennään.

“Viestintä Teamsin kautta on ollut helppoa, sieltä ollaan saatu yhteys heti oikeisiin ihmisiin ja tieto on liikkunut todella sujuvasti”, Laura kertoo. “Ei ole tarvinnut kaikkea asiaa tiivistää palavereihin, muuten oltaisiin projektissa vieläkin pahasti kesken”, Jenni lisää. 

 


 

Ketterää testaamista ja nopeita muutoksia

Jotta sisällöt pystyttiin suunnittelemaan verkkosivustoa palvelevaksi, niiden testaaminen mahdollistettiin suoraan sivuston testiympäristössä. Tämä osaltaan myös sujuvoitti projektin etenemistä, kun työtä pystyttiin tekemään rinnakkain.

“Jos me ei oltaisi päästy siihen testiympäristöön, niin me siirrettäisiin sisältöä vielä ensi vuoden puolellakin. Eikä välttämättä oltaisi huomattu niitä asioita mitkä toimii ja mitkä ei, koska meillä ei olisi jäänyt aikaa aikaa testaamiselle”, Laura kertoo. “Kun huomattiin, että me tarvitaan tähän jotain lisää ja tuota pitää hioa, pystyttiin nopeasti tekemään muutoksia sen sijaan, että se olisi aina joku uusi jatkokehitysprojekti. Kaikki meni hyvin sillä tavalla käsi kädessä”, Jenni toteaa.

”Mielestäni kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa sujui mainiosti. Sen avulla pystyttiin nopeuttamaan prosessia ja poistamaan ylimääräisiä työvaiheita”, toteaa sivuston ohjelmoinnista vastannut Aava & Bangin web-kehittäjä Konsta Hirvilampi.

Lopputuloksena uudistunut verkkosivusto ja Adminet Liten digitaalinen myyntikanava

Projektin lopputuloksena syntyi uudistunut verkkosivusto, jossa eri toimialojen kohderyhmät ja ostopolut on huomioitu. Sisältö on helpommin saavutettavissa, eivätkä uudet julkaisut huku enää vanhojen sekaan. Uuden kuvamaailman myötä sivustolle saatiin lisättyä inhimillisyyttä, ja voit nähdä Admicom Mikon seikkailemassa ympäri sivustoa.

Toinen projektin tärkeä lopputuotos on kartoitustyökalu, joka löytyy uudistetulta verkkosivulta. Kartoitustyökalun avulla asiakas voi itse kartoittaa oman yrityksen tarpeet ja tilata Adminet Lite -ohjelmiston siltä istumalta. Vaihtoehtoisesti hän voi jättää tietonsa ja odottaa myyjän yhteydenottoa. Näin asiakkaan ei tarvitse käydä läpi pitkiä prosesseja ja asioinnin voi hoitaa missä ja milloin vain. Työkalu säästää myös myyjien aikaa helpottaen työn priorisointia.

“Nyt on helpottunut olo! Hyvä fiilis siitä, että on saatu projektin maaliin. On hienoa nähdä konkreettisesti käytännössä ne asiat, joita on monta kuukautta työstetty”, hihkuu Jenni.

“Juuri mietittiin, mitä siihen kartoitustyökaluun pitäisi jatkokehittää esimerkiksi ensi vuonna, ja itselläni tuli mieleen ajatus, että ei mitään – sehän on jo täydellinen!” Laura naurahtaa. “Minulla on luotto siihen, että kun tätä on yhdessä mietitty ja punnittu, tästä tulee ihan sairaan hyvä!


Itselläni on ollut projektin aikana helpotuksen tunne. On ollut sellainen olo, että voi luottaa ja teillä ymmärretään meitä ja ajatellaan meidän sekä meidän asiakkaidemme parasta. Helppo fiilis siitä, että asiat sujuu.

 
Jenni Renko, markkinointijohtaja
Admicom


Projektista jatkuvaan kumppanuuteen

Erityisesti kiitosta yhteistyöstä Jenni ja Laura antavat sujuvasta yhteistyöstä, jossa on ollut molemminpuolinen luottamus.

“Itselläni on ollut projektin aikana helpotuksen tunne. On ollut sellainen olo, että voi luottaa ja teillä ymmärretään meitä ja ajatellaan meidän sekä meidän asiakkaidemme parasta. Helppo fiilis siitä, että asiat sujuu”, Jenni miettii.

“No siis tyypithän on aivan huippuja! Jokainen kenen kanssa on tehty töitä on aidosti mukana ja haluaa auttaa. Ollaan joustavia ja mietitään boksin ulkopuolelta ja reagoidaan heti meidän kommentteihin ja mielipiteisiin. Teidän osaamisen näkee siinä, että pystytte lennosta ideoimaan täysin uutta vanhan tai jo suunnitellun päälle! Rauhallinen fiilis ollut koko projektin ajan. Ei ole tarvinnut ahdistua ja stressaantua kun tietää, että homma toimii”, kehuu Laura

Verkkopalveluprojektin jälkeen yhteistyö jatkuu uuden kartoitustyökalun lanseerauskampanjan kanssa sekä jatkuvalla kumppanuudella digimarkkinoinnin kuukausipalvelun ja jatkuvan kehittämisen parissa.

”Me Aava & Bangilla olemme innoissamme yhteisen matkan jatkumisesta! Koko projekti on ollut antoisa ja yhteistyö Admicomin kanssa on sujunut erinomaisesti. On ollut mahtavaa päästä tekemään hommia yhdessä tiiminä. Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä jatkamaan kehitystyötä!” iloitsee Aava & Bangin projektipäällikkö ja tiiminvetäjä Eveliina Vähä-Ruka.

Käy tutustumassa Admicomin uudistuneisiin verkkosivuihin ja kartoituspalveluun täältä.

Teidän osaamisen näkee siinä, että pystytte lennosta ideoimaan täysin uutta vanhan tai jo suunnitellun päälle! Rauhallinen fiilis ollut koko projektin ajan. Ei ole tarvinnut ahdistua ja stressaantua kun tietää, että homma toimii
Laura Kauppinen
markkinointikoordinaattori, Admicom
 

Admicomin neljä tärkeintä oivallusta projektin onnistumisesta

1. Varaa projektille tarpeeksi aikaa. Eri vaiheet tarvitsevat oman aikansa, joten kannattaa laatia realistinen aikataulu. Kiireestä ja paniikista ei ole hyötyä kenellekään. 

2. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä pätee monessa asiassa, myös verkkopalveluprojektissa. Projektia nopeuttaa ja helpottaa kun suunnitteluun käyttää riittävästi aikaa, niin sisäisesti kuin yhteistyökumppanin kanssa. 

3. Valitse sopiva yhteistyökumppani. Projektiin kannattaa valita sellainen kumppani, kenen kanssa päästään samalle aaltopituudelle ja johon pystyy täysillä luottamaan. Projektin etenemistä helpottaa huomattavasti se, että kumppanilta saa apua moneen, aina teknisestä toteutuksesta tekstisisältöihin ja visuaalisiin elementteihin. 

4. Pidä mieli avoimena. Uskalla päästää irti ja vältä lukkiutumasta liikaa omiin näkemyksiin siitä, miten asiat tulisi tehdä. Kuuntelemalla ja olemalla avoin uusille ideoille, päästään parhaisiin lopputuloksiin!

aavabang-henkilosto-500kt-20211015-33

Timo Koponen

Partner, uudet asiakkaat

Soita +358 40 0542 778
timo.koponen@bang.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Olemme sinuun yhteydessä pikimmiten. Ollaan kuulolla!

 

Tutustu myös näihin3 min read

Yhdistymisen anatomia: kokemuksia ja tuloksia yritysjärjestelystä

 

Siitä on nyt noin 80 päivää, kun Aava & Bang Oy ja Markkinointitoimisto Bermuda Oy yhdistyivät Aava & Bangin nimen...

3 min read

Drupal 7:n elinkaari päättyy pian – on aika toimia

Onko verkkosivustonne alustana Drupal 7? Suosittelemme korvaajaksi helppokäyttöistä WordPressiä tai HubSpotia, jotka...

2 min read

Uusi maksuton markkinoinnin, myynnin ja digitaalisen asiakaskokemuksen koulutusohjelma on täällä!

Haluatko kehittää monikanavaista, odotukset ylittävää asiakaskokemusta? Onko sinulla osaamista ottaa markkinoinnin...