Riihos Oy

Riihos Oy tarjoaa kirjanpitopalveluita kuukausikirjanpidon, viranomaisilmoitusten, tilinpäätöksen sekä palkanlaskennan saralla. Yhteistyö räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan, ja asiakasta autetaan tarvittaessa myös muissa yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Riihoksen toimintaperiaatteiden kulmakiviä ovat huolehtiminen, ennakointi ja käytännöllisyys – asiakas maksaa vain tarvitsemastaan palvelusta. Kun kirjanpitoasiat ulkoistetaan Riihokselle, asiakas voi keskittyä toteuttamaan omaa ydinosaamistaan.

Tutustu Riihokseen

Näitä olemme tehneet:

+ Strategian viestinnällistäminen
+ Viestinnän konsepti
+ Visuaalinen ilme
+ Verkkopalvelu
+ Videotuotannot
+ Myynnin materiaalit

Emme hakeneet kumppania vain yhteen projektiin. Haimme kumppania, joka pystyy skaalautumaan myös tulevaisuudessa meidän tarpeisiin.

Tero Hänninen, kaupallinen johtaja

Riihos Oy

YHTEISTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Yhteistyömme alkoi tammikuussa vuonna 2021, kun Riihos etsi kumppania rakentamaan brändiä sekä liiketoiminnan kasvua. Riihos toteutti avoimen kilpailutuksen, jonka myötä Aava & Bang valikoitui parhaaksi kumppaniksi eri osa-alueita arvioimalla. Arvioidut osa-alueet olivat muun muassa referenssit, hinta, asiakasymmärrys sekä käytettävissä olevat tekniset ratkaisut. Kilpailutuksessa tarkasteltiin myös sitä, kuka toimija olisi sopiva kumppani pitkäaikaiseen yhteistyöhön. “Emme hakeneet kumppania vain yhteen projektiin. Haimme kumppania, joka pystyy skaalautumaan myös tulevaisuudessa meidän tarpeisiin”, kertoo Riihoksen kaupallinen johtaja Tero Hänninen.

Yhteinen matkamme alkoi, kun Riihoksella oli olemassa liikeidea sekä nimi. Tavoitteena oli selkeyttää brändin ydin –  miltä Riihos näyttää ja kuulostaa. Yhteisten työpajojen kautta Riihokselle luotiin viestinnällinen konsepti sekä brand book, jossa määriteltiin yrityksen palvelukonsepti ja visuaalinen ilme. Näiden pohjalta toteutettiin esitysmateriaalit sekä verkkosivut liiketoiminnan tueksi. “Mehän luotiin yhdessä yrityksen brändi”, Tero summaa. Aava & Bang on saanut olla alusta alkaen mukana Riihoksen kasvussa. 

Mehän luotiin yhdessä yrityksen brändi.

Tero Hänninen, kaupallinen johtaja

Riihos Oy

TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ JA ROHKEAA AJATUSTEN HAASTAMISTA

Kun brändityötä lähdetään tekemään alusta saakka yhdessä, tiivis yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu ovat merkittävässä roolissa. Vain avoimella dialogilla voidaan saavuttaa yhteisymmärrys ja haluttu lopputulos. Teron mukaan erityisesti sparraaminen sekä näkemysten haastaminen ovat tuoneet markkinointikumppanista lisäarvoa. “Ei haluttu toimijaa, joka vain mukailee meidän ajatuksia, vaan nimenomaan uskaltaa sanoa jos jokin asia voisi olla eri tavalla. Siitä olen tykännyt alusta alkaen, että yhteistyö on vuorovaikutusta, eikä niin, että tehdään vain mitä pyydetään. Tulee puolin ja toisin ideoiden heittelyä ja kyseenalaistamista sopivassa mittakaavassa”. Markkinointikumppanin näkemysten lisäksi myös yrityksen omat tarpeet ja visio on tärkeää tuoda esiin. “Pitää pystyä sanoittamaan oma suunta. Kommunikaatio ja yhteisymmärrys ovat edellytyksenä yhteistyön onnistumisessa”, Tero toteaa.

Siitä olen tykännyt alusta alkaen, että yhteistyö on vuorovaikutusta, eikä niin, että tehdään vain mitä pyydetään. Tulee puolin ja toisin ideoiden heittelyä ja kyseenalaistamista sopivassa mittakaavassa.

Tero Hänninen, kaupallinen johtaja

Riihos Oy

Tero kiteyttää tärkeimmäksi yhteiseksi onnistumiseksi liikeidean henkiin herättämisen. “Meillä oli selkeä liikeidea ja ajatus, mitä me halutaan Riihoksen olevan ja miltä me halutaan, että Riihos näyttää tai mitä se tuo pöydälle. Saitte piirrettyä meidän mielessämme olevan luomuksen näkyväksi.” 
Lisäarvoa yhteistyölle on tuonut myös koko projektin ydintiimi sekä mahdollisuus hyödyntää Aava & Bangin laaja-alaista osaamista. Kehittämistyö on sujuvampaa ja yhtenäisempää, kun koko projektin ajan matkassa kulkee samoja henkilöitä. Mutta silloin kun tarvitaan eri osa-alueiden osaamista, sitä ei tarvitse etsiä muualta. “Pitää olla riittävän pieni tiimi, mutta riittävän laaja organisaatio, jotta sieltä löytyy myös eri alojen osaajia. Teiltäkin me ollaan jo projekteissa nähty monenlaista eri tekijää. Se helpottaa, että te olette myös oikean kokoinen tekemiseen. Mutta sitten kuitenkin sellainen kotoisuus tulee koko ajan läpi.”

Projektit ovat menneet siinä aikataulussa ja niissä kustannuksissa, mitkä ollaan yhdessä sovittu.

Tero Hänninen, kaupallinen johtaja

Riihos Oy

YHDESSÄ KOHTI TAVOITTEITA JA KASVUA

Ensimmäiset yhteiset projektit ovat sujuneet Teron odotusten mukaisesti. “Projektit ovat menneet siinä aikataulussa ja niissä kustannuksissa, mitkä ollaan yhdessä sovittu. Kaikki on mennyt mukavasti yhteistyössä sekä tiiviissä vuorovaikutuksessa puolin ja toisin”, Tero pohtii. Lopputuloksena syntyneestä yritysilmeestä saatiin toteutettua toiveiden mukainen. “Siitä tuli juuri se mitä tilattiin – se ei välttämättä ollut täysin sellainen kuin me ensin kuvittelimme, mutta se korostaa juuri niitä asioita mitä halusimmekin”. 

Yhteistyön myötä liiketoiminnan toteuttaminen sekä myynti on helpottunut, jolloin asiakkaiden sekä työntekijöiden määrää on saatu kasvatettua. Riihoksen ja Aava & Bangin yhteinen matka jatkuu erinäisten projektien merkeissä kasvun tarpeiden myötä.  “Matka on vasta täysin alussa monellakin tavalla. Tähän mennessä olemme saaneet tehtyä juuri ne asiat mitkä on pitänytkin tehdä siinä aikataulussa ja kustannuksissa, kun alunperin sovittiin. Ja ehkä loppujen lopuksi lopputuloksesta saattoi tulla jopa parempi, kuin alun perin itse ajattelin. Aava & Bang pystyi tuomaan lisäarvoa omalla osaamisellaan, kuitenkin kunnioittaen alkuperäistä ajatustamme.”, Tero toteaa.

Loppujen lopuksi lopputuloksesta saattoi tulla jopa parempi, kuin alun perin itse ajattelin.

Tero Hänninen, kaupallinen johtaja

Riihos Oy

KIINNOSTUITKO? KYSY, NIIN KERROMME LISÄÄ.

Katja Asikainen

Liiketoimintajohtaja, varatoimitusjohtaja

Päivi Nieminen

Asiakkuusjohtaja