Mukamas Learning Design

Mukamas on Jyväskylästä lähtöisin oleva kuuden naisen tehotiimi. Yritys on Suomen johtava oppimismuotoilutoimisto, joka auttaa luomaan työpaikoille ketterää oppimisen kulttuuria oppimismuotoilun, fasilitoinnin ja osallistavien valmennusten keinoin. Palvelutarjooma on siis monipuolinen tarjooman yltäessä aina strategiatyöstä johtamisen kehittämiseen. Mukamas-tiimin monenlainen osaaminen kootaan aina asiakkaan tarpeen mukaisesti ja projektikohtaisesti.

TUTUSTU MUKAMAKSEEN

Mitä olemme tehneet:

Kasvustrategian sparraus

 

Yhteistyön lähtökohdat

Yhteistyöhön lähdettiin keväällä 2020. Silloin Mukamaksella oli näköpiirissä kasvua, ja kasvun tielle haluttiin tukea ja vauhditusta kasvustrategian avulla. “Halusimme hakea fokusta siihen, että ymmärrämme yhdessä ydinajatuksemme riittävän hyvin.” kertoo Mukamaksen toimitusjohtaja Vilma Mutka. Mukamas itsekin fasilitoi strategiatyötä asiakkaille. “Teemme tätä työtä itsekin, joten tiedämme, että ulkopuolisen rooli on tärkeää strategiatyössä. Uskomme, että ulkopuolinen pystyy antamaan meille uusia näkökulmia ja haastamaan meitä. Se on hyväksi pienessä kasvuyrityksessä”.

Me Bangilla uskomme, että voimme kirkkaammilla kasvustrategioilla sekä paremmalla markkinoinnilla auttaa organisaatioita kasvamaan ja menestymään yhdessä. Siksi olemme kehittäneet kasvumarkkinoinnin johtamisjärjestelmän, jolla hahmotetaan ja johdetaan markkinoinnin laaja-alaista kokonaisuutta – ja se on vuosittain satojen Suomalaisten yritysten kanssa testattu toimivaksi!

Halusimme modernia ja dynaamista otetta, sekä käytännönläheistä, toimeenpanevaa ja soveltavaan pyrkivää strategista ajattelua.

Vilma Mutka

Toimitusjohtaja, Mukamas Learning Design

Kehittämistyö

Kehittämistyö alkoi lähtötilanteen tarkastelulla yhdessä. Mutka puhuu 360-asteen lähtötilanteen tarkastelusta, jossa katsottiin yritystä myös ulkopuolisen silmin. “Kysyimme itseltämme miksi teemme kasvustrategiaa, mitä me siitä ajattelemme ja mitä kasvu meille tarkoittaa. Selvitimme myös toiveita koko prosessilta”. Samalla varmistettiin, että Mukamaksella kasvustrategian näkökulmasta asioista ajateltiin samalla tavalla talon sisällä.

Kehittämistyön parissa sparrailtiin ja pohdittiin muun muassa Mukamaksen ydinviestiä, kohderyhmiä ja kilpailuetuja. “Jotta kilpailuetuja voidaan vahvistaa, selvitimme taistelut, jotka meidän pitää käydä. Saimme kiteytettyä 3 must-win battlea, jotka kaikki ovat lähteneet toteutumaan tänä vuonna – kuten ajattelimmekin”. Must-win battle edellyttää hyvää näkemystä yrityksen nykyhetkestä ja kehitysnäkymistä. Valittuja taisteluita varten laaditaan tarkat suunnitelmat ja matkan varrella arvioidaan edistymistä ja reflektoidaan korjaten tarpeen vaatiessa.

“Prosessin aikana mietimme kasvun paikkoja. Emme halunneet strategiaa vain strategian vuoksi vaan siksi, että se eläisi arjessa.” Sparrauksen aikana kiteytettiin kasvustrategia kahdeksi simppeliksi säännöksi. Simppelit strategiset säännöt voivat kertoa suoraan, kuinka strategisissa kohdissa ja ydinprosesseissa toimitaan, tai mihin mahdollisuuksiin tartutaan. Ne auttavat priorisoimaan ja rytmittämään tekemistä sekä auttavat hahmottamaan, milloin jokin tekeminen kannattaa lopettaa. “Löysimme kaksi todella hyvää strategista simppeliä sääntöä, joilla meidän on helppo muistuttaa toisiamme” kertoo Mutka.

Mikä kirkastui?

Parhaimmillaan yhdessä taottu kasvustrategia toimii suunnannäyttäjänä arjen tekemiselle ja tuottaa menestystä mitattavissa olevaa menestystä yritykselle.

Mukamaksella haettiin kirkkautta ja ajatuksia strategisten painopisteiden valitsemiseen, ja siinä onnistuttiin. “Konkreettinen tulos on se, että saimme strategiatyön hyvin vauhtiin. Samalla tuli hurja kasvu liikevaihdossa ja yhteistyö auttoi meitä fokusoimaan sekä kirkastamaan omaa tekemistämme. Olimme jo oikealla tiellä, mutta valittu tie vahvistui ja ymmärsimme kirkastuksen merkityksen. Yhteistyö auttoi meitä sanoittamaan asioita yhdessä ja luomaan niille konkretiaa eteenpäin esimerkiksi markkinoinnin linjauksiin, verkkosivujen rakentamiseen ja myynnin järjestelmien kehittämiseen – sieltä tulee kasvu” kuvailee Mutka.

Strategiatyö on jatkuvaa työtä, sillä tehtyjä linjauksia on hyvä seurata, tarkistaa ja tarkentaa aina aika ajoin. Mukamaksella määritettiin keväällä kaksi askelta: mitä tulee olla tehtynä ennen Juhannusta, ja vuoden 2021 alkuun mennessä. Näiden askelten perusteella yrityksessä kootaan yhteenvetoa siitä, mitkä asiat lähtivät toteutumaan, ja missä pitää vielä tsempata ensi vuonna. Tervettä reflektointia siis!

Kasvustrategia on pohdituttanut meillä aivan joka puolella, kuten hyvä strategia tekeekin. Hyvä strategia alkaa elämään organisaatiossa, ja se on kartta jonka avulla voi suunnistaa koronasumussakin.

Vilma Mutka

Toimitusjohtaja, Mukamas Learning Design

Millä otteella strategiaa sparrattiin?

Yrityksen kasvustrategian sparraus sai rutkasti kiitosta Mukamaksen suunnilta: “Valmentaja sopi meille ihmistyyppinä ja osaamisprofiililtaan ja siksi halusimme hänet kanssamme prosessiin. Tykkäsimme etenkin yksilösparrauksista, joissa sai boostausta, rohkaisua ja pohdittiin yhdessä, mikä on kenellekin tärkeää kasvun vaiheessa” kertoo Mutka.

Mukamaksella työskennellään itsekin asiakkaiden strategiatöiden parissa, mutta kuten Mutka kuvailee: “Kehittäjäkin tarvitsee kehittäjäkumppania. Osasimme ottaa yhteistyöstä kaiken irti, sillä olimme hyvin motivoituneita yhteistyöhön”.

Aava & Bangin ja Mukamaksen yrittäjäystävyys tulee jatkumaan tulevaisuudessakin. “Meillä on monenlaista yhteistyötä puolin ja toisin. Olen tyytyväinen asiakas, joka suosittelee ja on suositellutkin palveluita eteenpäin. Yhteistyö jatkukoon!” kiteyttää Mutka lopuksi.

KIINNOSTUITKO? KYSY, NIIN KERROMME LISÄÄ.