KAIKISTA TÄRKEIN MARKKINOINTI TEHDÄÄN YRITYKSEN SISÄLLÄ.

Sisäinen viestintä ja kulttuurin kehittäminen

Älä unohda markkinoinnissa sitä tärkeintä eli omaa henkilöstöäsi.

Päivittäisessä työssämme autamme asiakkaitamme rakentamaan yrityksiä, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat haluavat sitoutua. Yhteinen kulttuuri ja sitouttavat toimintamallit rakentuvat systemaattisesti johdetun viestinnän avulla. Viestintä läpäisee kaikki yrityksen toimintatasot, joten sen merkitystä ei voi korostaa liikaa kulttuurin rakentamisen tai menestyksekkään työn tekemisen näkökulmasta. Parhaimmillaan sisäinen viestintä tukee yrityksen strategisia tavoitteita ja vahvistaa yhteisöllisyyttä talon sisällä, mikä näkyy ulospäin myös parempana asiakaskokemuksena.

Viestinnän voima voi joko erottaa tai tuoda ihmisiä yhteen. Ilman toimivia sisäisen viestinnän malleja meillä on vain taitavia yksilöitä, ei yhteisestä unelmasta innostuvaa työyhteisöä. Siksi viestintään tulee panostaa. Sisäinen viestintä on kaikkien vastuulla, mutta sen onnistumisen mahdollistaminen on johdon tehtävä.

SISÄINEN VIESTINTÄ

Toimiva sisäinen viestintä on aktiivista, ennakoivaa ja avointa. Se ei ole pelkästään tiedottamista, vaan vuorovaikutusta ihmisten välillä eri kanavissa ja kasvotusten. Onnistuessaan se sitouttaa, motivoi ja tuo tuloksia.

Arjessa toimivan sisäisen viestinnän avulla varmistetaan, että:

 • Oikea-aikainen ja oleellinen informaatio on oikeissa kanavissa.
 • Arjessa on mahdollisuus kysyä ja kuunnella, antaa ja saada palautetta sekä vaikuttaa oikeissa kanavissa.
 • Viestintäkulttuurin tulee vahvistaa asiakkaan kokemaa laatua ja työntekijöiden itseohjautuvuutta.
 • Viestinnälle on määritetty yhteinen tahtotila ja mitattavat tavoitteet, joita tarkastellaan säännöllisesti. Toimenpiteet ja resurssit on mitoitettu oikein.

“Aava & Bangin kanssa kaikilla yrityksillä ja johtoryhmillä on mahdollisuus siihen, että yhdessä tekemisen voima hyödynnetään koko yrityksen hyödyksi. Sen avulla saadaan avattua johtamisessa ajatuksia siitä, miten hyödynnetään kaikkea sitä tieto-taitoa, jota yrityksessä on, ihan siihen viimeiseen lattiatasoon asti. Kenenkään ei pidä ajatella niin, että jonkun homman voisi hanskata täysin yksin tämmöisessä joukkueurheilussa, vaan siellä tarvitaan ihan kaikkien osaamista. Ja se osaaminen voidaan saada valjastettua yhteiseen hyvään.”

– Marko Silventoinen Toimitusjohtaja Otavan Kirjapaino Oy

Toteutimme Otavan kirjapainon kanssa yhteistyössä sisäisen viestinnän ja yrityskulttuurin kehittämistyön, jonka aikana tunnistettiin vahvuustekijöitä ja keskeisiä kehittämiskohteita johtoryhmä ja henkilöstö osallistaen.

Lue lisää Otavan kirjapainon kehittämistyöstä

MIKSI SISÄISEN VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ?

 1. Suunniteltu ja johdettu sisäinen viestintä vahvistaa sitoutumista ja lisää osallistumisen tunnetta. Näin muutos ja kehittäminen saadaan tuntumaan henkilökunnan omalta asialta.
 2. Ennakoiva sisäinen viestintä säästää resursseja ja suuntaa energian työntekoon. Epävarmuus ja huhut voivat maksaa helposti yli 200 000 € vuodessa pelkästään menetetyn työtehon näkökulmasta parinsadan hengen organisaatiossa.
 3. Yrityksen uskottavuus kärsii, jos ulos viestitään toista kuin mitä talon sisällä. Yrityksen oma väki on aina tiedonkulun keskiössä.
 4. Osallistumisen ja sitoutumisen kokemukset vahvistavat työhyvinvointia. Työhyvinvointiin laitettu euro tuo kuusi euroa takaisin.
 5. Sisäisen viestinnän pohja rakennetaan silloin kun kaikki on hyvin. Kriisitilanteessa se ei enää onnistu.
 6. Yrityskulttuuriin satsaaminen näkyy myös liiketoiminnan tuloksissa. Suomen parhaat työpaikat tekevät kasvua vuositasolla keskimäärin 29 % ja niiden sairauspoissaolot ovat 2,4 %.

NÄIN ME SEN TEEMME

Sisäisen viestinnän ja kulttuurin kehittämisen avulla rakennamme yrityksenne tarpeisiin sopivan viestinnän mallin ja varmistamme uuden konseptin juurruttamisen arkeen. Kirkastamme yrityksenne vahvuustekijöitä, arvoja ja tekemisen ydintä sparraavalla otteella. Aloittaen sisäisen viestinnän kehittämisen johtotasolta varmistumme siitä, että muutos saa johdon tuen ja esimerkin, joka viestitään oikein myös muulle henkilöstölle. Kehittämistyötä ohjaa kolme tärkeää tasoa:
 1. Yrityksen visio ja tavoitteet:  Miten varmistamme, että yrityksen visio toimii arjessa innostavana ja ohjaavana voimavarana?
 2. Työn tekeminen ja tiimityö: Miten varmistamme, että pystymme tarjoamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen työn laadun tiimin osaamista hyödyntäen?
 3. Yrityskulttuuri ja yhteisöllisyys: Miten tuemme yhteisöllisyyden rakentumista arjessa ja mahdollistamme yksilöiden osallistumisen yhteisen kulttuurin rakentamiseen?
Sisäisen viestinnän kehittämisen tarkoituksena on yhtenäistää, innostaa ja tarjota uudenlaista osaamista viestiä ja vuorovaikuttaa sisäisesti. Tarjoamme työkaluja ja mittareita viestinnän onnistuneeseen johtamiseen. Kokonaisuus dokumentoidaan pelikirjaan, joka toimii sisäisen viestinnän ja perehdytyksen tärkeänä perustana. Identiteetin kirkastamisen ja henkilöstön sitouttamisen lisäksi on tärkeää ymmärtää, että sisäisen viestinnän toimiessa saadaan myös ulkoisen markkinoinnin toimenpiteistä ja koko yrityksen kasvumarkkinoinnista paras hyöty irti.


MIKSI AAVA & BANG?

Me Aava & Bangilla nostimme työkulttuurin kehittymisen ja sijoittumisen Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon strategisten tavoitteiden keskiöön virallisesti vuonna 2018.

Parhaimmillaan vahva yrityskulttuuri näkyy ja tuntuu yrityksen ulkopuolella houkuttelevana brändinä, johon myös asiakkaat haluavat sitoutua. Kun yrityksen kilpailukyky perustuu ihmisiin, vaatii se panostamista yhteiseen aikaan sekä tietoista kehittymisen, yhteistyön ja vuorovaikutuskulttuurin johtamista.

Me haluamme elää kuten saarnaamme ja tunnustuksena tästä meidät onkin palkittu vuonna 2020 Great Place to Work® -listauksessa Suomen parhaana työpaikkana ja Euroopan 3. parhaana työpaikkana. Yksi keskeisiä onnistumisen avaimia on ollut se, että olemme rakentaneet yrityskulttuuriamme yhdessä koko työyhteisön kanssa. Pienillä arjen teoilla on rakennettu perusteita luottamuksen ja yhdessä onnistumisen ilmapiirille. Samalla voimaa yrityskulttuuriin on haettu sisäisen viestinnän mallista, mikä luo meille arjessa mahdollisuuden kohdata, jakaa kokemuksia ja johtaa toimintaa yhteisten päämäärien ohjaamana. Nämä opit viemme myös asiakkaidemme arkeen päivittäisessä työssämme.

Määritelmämme mukaan kasvumarkkinointi on sitä, miten rakennetaan kestävää kasvua vahvaan yrityskulttuuriin nojaten pitäen samanaikaisesti huolta sekä uusista että nykyisistä sitoutuneista asiakkaista. Vasta kun työntekijät rakastavat yritystä voidaan toivoa myös asiakkaiden tuntevan samoin. Ehkä voisimme auttaa juuri teitä tällä tiellä?


KIINNOSTUITKO PALVELUSTAMME VAI ONKO HAASTEESI TOISENLAINEN? KYSY, NIIN KERROMME LISÄÄ.

Vilja Laaksonen

Toimitusjohtaja

Pete Okkonen

Markkinointi- ja myyntijohtaja, partner

Markkinoinnin suunnittelu

Autamme luomaan liiketoimintalähtöisiä markkinointi- ja kampanjasuunnitelmia sekä kansainvälisesti erottuvia brändejä.

Palvelut

Kasvun rakentaminen aloitetaan kirkastamalla liiketoiminnan päämäärät ja toimintamallit, kasvattamalla henkilöstön markkinointi- ja myyntiosaamista sekä viemällä uudistus arkeen markkinoinnin ja myynnin työkalujen tasolla. Joskus kasvumatka alkaa akuutisti tarvittavista toimenpiteistä tai valmennuksesta, mutta yhdessä käymme koko matkan.

Markkinoinnin johtaminen

Autamme johtoa saamaan tuloksia aikaan kasvumarkkinoinnin keinoin ja ihmisiä onnistumaan työssään.