KAIKISTA TÄRKEIN MARKKINOINTI TEHDÄÄN YRITYKSEN SISÄLLÄ.

Sisäinen markkinointi

Älä unohda markkinoinnissa sitä tärkeintä eli omaa henkilöstöäsi.

Kasvumarkkinoinnin ydin rakentuu sen varaan, että yrityksen sisäinen toimintamalli ja henkilöstön osaaminen saadaan viritettyä huippuunsa. Onnistuminen vaatii myös sisäisen kulttuurin muutosta siihen suuntaan, että jokainen työntekijä on asiakas talon sisällä ja heistä jokainen työskentelee yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisäisen markkinoinnin kehittäminen on yhä useamman yrityksen yksi suurimmista kehityskohdista. Ilman henkilöstä ei ole yritystä. Vaikka yrityksellä olisi kuinka upeat verkkosivut tai visiot tahansa, niillä ei ole mitään merkitystä, jos henkilöstö ei ole omaksunut niitä eikä se näy yrityksen toiminnassa käytännössä mitenkään.

MIKSI SISÄINEN MARKKINOINTI ON TÄRKEÄÄ?

1. Suunniteltu ja johdettu sisäinen viestintä vahvistaa sitoutumista ja lisää osallistumisen tunnetta. Näin muutos ja kehittäminen saadaan tuntumaan henkilökunnan omalta asialta.

2. Ennakoiva sisäinen viestintä säästää resursseja ja suuntaa energian työntekoon. Epävarmuus ja huhut voivat maksaa helposti yli 200 000 € vuodessa pelkästään menetetyn työtehon näkökulmasta parinsadan hengen organisaatiossa.

3. Yrityksen uskottavuus kärsii, jos ulos viestitään toista kuin mitä talon sisällä. Yrityksen oma väki on aina tiedonkulun keskiössä.

4. Osallistumisen ja sitoutumisen kokemukset vahvistavat työhyvinvointia. Työhyvinvointiin laitettu euro tuo kuusi euroa takaisin.

5. Sisäisen viestinnän pohja rakennetaan silloin kun kaikki on hyvin. Kriisitilanteessa se ei enää onnistu.

6. Yrityskulttuuriin satsaaminen näkyy myös liiketoiminnan tuloksissa. Suomen parhaat työpaikat tekevät kasvua vuositasolla keskimäärin 29 % ja niiden sairauspoissaolot ovat 2,4 %.


NÄIN ME SEN TEEMME

Sisäisen markkinoinnin kehittämisen avulla rakennamme yrityksenne tarpeisiin sopivan viestinnän mallin ja varmistamme uuden konseptin juurruttamisen. Samalla pystymme vahvistamaan henkilökunnan sitoutumista, jotta kaikilla on riittävästi tietoa viestiä ja toimia muuttuneessa toimintaympäristössä. Tarpeistanne riippuen kirkastamme yleensä myös esim. yrityksenne vahvuustekijöitä, arvoja ja tekemisen ydintä sparraavalla otteella.

Tavoitteenamme on aloittaa sisäisen markkinoinnin kehittäminen aina johtotasolta. Tällöin voimme varmistua siitä, että muutos saa johdon tuen ja esimerkin, joka viestitään oikein myös muulle henkilöstölle. Sisäisessä markkinoinnissa on isossa kuvassa tunnistettavissa kolme tärkeää tasoa:

1. Yrityksen visio ja tavoitteet
Miten varmistamme, että yrityksen visio toimii arjessa innostavana ja ohjaavana voimavarana?

2. Työn tekeminen ja tiimityö
Miten varmistamme, että pystymme tarjoamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen työn laadun tiimin osaamista hyödyntäen?

3. Yrityskulttuuri ja yhteisöllisyys
Miten tuemme yhteisöllisyyden rakentumista arjessa ja mahdollistamme yksilöiden osallistumisen yhteisen kulttuurin rakentamiseen?

Sisäisen markkinoinnin kehittämisen tarkoituksena on yhtenäistää, innostaa ja tarjota uudenlaista osaamista viestiä siitä, mitä yrityksenne on ja mitä se tarjoaa. Annamme työkaluja siihen, kuinka näistä kannattaa viestiä ja kenelle. Tämä mallinnetaan konkreettisesti esim. pelikirjaan, joka toimii sisäisen markkinoinnin tärkeänä perustana. Identiteetin kirkastamisen ja henkilöstön sitouttamisen lisäksi on tärkeää ymmärtää, että kun yrityksen sisäinen markkinointi toimii, saadaan myös ulkoisen markkinoinnin toimenpiteistä ja koko yrityksen kasvumarkkinoinnista paras hyöty irti. Jos yritys ei itse ole sitoutunut siihen tai tiedä mitä tehdään, on sitä hyvin vaikeaa myöskään viestiä ulospäin.


KIINNOSTUITKO NÄISTÄ PALVELUISTAMME VAI ONKO HAASTEESI TOISENLAINEN? KYSY, NIIN KERROMME LISÄÄ.

Satu Vainio

Asiakkuusjohtaja, valmennusohjelmat

Päivi Nieminen

Asiakkuuspäällikkö, valmennusohjelmat

Piia Raidén

Asiakkuusjohtaja, markkinointiviestintä

Kasvuohjelmat

Kasva kanssamme huipulle erilaisten valmennusten, hankkeiden, verkostojen ja Kasvu Openin avulla.

MarketingPeople-verkosto

Kokoamme yhteen markkinointiosaamista rekrytoivat yritykset, markkinoinnin asiantuntijat ja uutta uraa hakevat markkinoinnin tekijät ympäri Suomen.

Puhujakeikat

Meiltä innostavat ja inspiroivat puhujat erilaisiin tapahtumiin ja yrityskohtaisiin valmennuksiin.