YKSITTÄISISTÄ KAMPANJOISTA STRATEGIALÄHTÖISEEN TEKEMISEEN.

Markkinoinnin suunnittelu ja brändi

MIKSI MARKKINOINTIA PITÄÄ SUUNNITELLA?

Markkinoinnissa ei ole kyse vain yksittäisistä toimenpiteistä, vaan sen tulisi kytkeytyä yrityksesi strategiaan ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Kuten mitä tahansa yrityksen toimintaa, myös markkinointia tulee tehdä suunnitelmallisesti ja mitattavasti. Jos yrityksesi tavoitteena on kasvaa, on tärkeää varmistaa, että brändinne viestii oikeita asioita ja on houkutteleva niin viestinnällisesti kuin visuaalisestikin. Etenkin kansainvälistymisen kynnyksellä brändiä ohjaavan strategian ja vision tulee olla kirkkaana.

Tapamme työskennellä pohjautuu aina yhdessä asiakkaan kanssa toteutettavaan työpajatyöskentelyyn, jossa palvelumuotoilun keinoin kirkastamme mm. yrityksen vision, tavoitteet, kilpailuedun, ydinviestit sekä tärkeimmät asiakassegmentit, niiden ostoarkkityypit ja ostopolut.

MITÄ TARJOAMME?

+ Kilpailija- ja kohderyhmäanalyysit
+ Brändin rakentaminen
+ Markkinoinnin suunnittelu
+ Markkinoinnin mittaristojen rakentaminen  
+ Markkinoinnin sparraukset ja ohjausryhmät

 

BRÄNDIN RAKENTAMINEN

Brändi on tunteistettu ydinviesti ja parhaimmillaan yrityksesi tärkein kilpailuetu. Se rakentuu kaikissa niissä kohtaamisissa, joissa asiakas brändisi kanssa kohtaa – olipa kyseessä sitten verkkosivut, asiakaspalvelu, tapaaminen tai yksittäinen esite. Suunnitelmallisella brändityön jalkautuksella varmistamme yhtenäisen linjan jokaisessa käyttämässänne viestintäkanavassa.

Brändin jalkauttamisen tärkein tavoite on siirtää brändin ydin osaksi jokapäiväistä toimintaa, jotta brändin sidosryhmissä muodostamat mielikuvat palvelevat yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Rakennamme yrityksellesi uuden brändi-identiteetin tai uudistamme nykyisen brändisi vastamaan sitä, mitä se todellisuudessa tällä hetkellä on. 

Rakensimme Robitille uuden brändikonseptin, visuaalisen ilmeen ja brand bookin. Brändilupaus kiteytyy sloganiin “FASTER. FURTHER.”, joka ohjaa yrityksen toimintaa ja sitä, millaisena toimijana Robitin halutaan näkyvän.

Lue asiakastarinoitamme

fimlab laboratoriot

”Teiltä olen saanut tuekseni kattavan ja kokonaisvaltaisen sekä tavoitteellisen markkinointisuunnitelman ja se on enemmän kuin osasin edes odottaa tai toivoa” – Jutta Rekimies, Fimlabin markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Lue Fimlabin tarina

MARKKINOINTISUUNNITELMAT

Markkinointisuunnitelma on kokonaisvaltainen analyysi markkinoinnin roolista ja mittareista, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Luomme kaikenkokoisia markkinointisuunnitelmia b2b -ja b2c -yrityksille, aina pienimmistä kotimaisista startupeista globaalisti toimiviin yrityksiin.

Hyvä markkinointisuunnitelma kiteyttää markkinoinnin roolin ja toimenpiteet yrityksen kasvu- ja myyntistrategian toteuttamiseksi eli mitä tulisi markkinoinnissa tehdä, jotta liiketoiminnan tavoitteisiin päästään. Suunnitelma sisältää analyysin kohderyhmistä ja heidän ostopoluistaan, markkinoinnin kärkiviestit sekä kanavavalinnat. Meiltä saat vaikuttavan, yhdessä laaditun markkinointisuunnitelman, joka selkeyttää organisaatiosi vision ja tavoitteet sekä konkreettiset työkalut ja toimenpiteet näiden saavuttamiseen.

SISÄLTÖSTRATEGIAT JA SISÄLTÖSUUNNITELMAT

Sisältöstrategiassa määrittelemme mistä teemoista ja aiheista yrityksesi tulisi viestiä, mille kohderyhmille ja missä kanavissa, jotta liiketoiminnan ja markkinoinnin tavoitteisiin päästään. Varmistamme, että sisällöt tukevat aidosti kasvu- ja liiketoimintatavoitteitasi. Määrittelemme lähtökohdat sisältöjen toteutukselle yhteisessä palvelumuotoilun keinoin toteutetussa työpajassa, jotta saatte sisältöstrategiasta -ja suunnitelmasta mahdollisimman hyvän työkalun oman markkinointinne tueksi.

Suunnittelemme yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn sisältöstrategian ja -suunnitelman, jossa määrittelemme sisältömarkkinoinnin lähtökohdat, kuten yrityksen kohderyhmät ja asiakasarkkityypit, sisältölajit-, teemat- ja tyypit, kanavavalinnat sekä julkaisukalenterin. 

biokaasu markkinointi

Rakensimme kattavan sisältösuunnitelman pitkäaikaisen asiakkaamme Mustankorkean uudelle liiketoiminnalle, biokaasulle. Sisältöstrategia kattoi mm. erilaiset kohderyhmät, tavoitteet, ydinviestit ja kuukausittaiset sisältöteemat kanavavalintoineen. Autamme Mustankorkeaa myös kuukausittaisessa sisällöntuotannossa.

Tutustu Mustankorkean tarinaan

digimarkkinoinnin mittaaminen

MARKKINOINNIN MITTARISTOJEN RAKENTAMINEN

Sitä saat, mitä mittaat! Kaikkea markkinointia tulee pystyä mittaamaan ja onnistumisen mittarit on hyvä määritellä mahdollisimman alkuvaiheessa. Mittaaminen on järkevää ja perusteltua, jotta tiedetään mitä markkinoinnin investointeja on myös helpompi perustella, kun taustalle on laadittu selkeät mittarit osoittamaan investoinnin tuottoa. Markkinoinnin mittaaminen on jatkuvaa oppimista ja sitä tuleekin kehittää ja seurata jatkuvasti.

Autamme yritystäsi laatimaan tavoitteista johdetun mittariston niin koko markkinoinnille kuin yksittäiselle osa-alueelle, kuten digimarkkinoinnille tai kampanjalle.

KAMPANJA- JA LANSEERAUSSUUNNITELMAT

Kampanja- ja lanseeraussuunnitelma auttaa johtamaan toteutusta, etenkin kun kampanjaa voi usein olla toteuttamassa useampikin henkilö, niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolella. Kampanja- ja lanseeraussuunnitelman laatimisella varmistamme, että jokainen ymmärtää kampanjan tavoitteet ja sen strategiset valinnat. Suunnitelman avulla on myös helpompaa mitata kampanjan onnistumista, kun sille on etukäteen laadittu hyvät mittarit.

Autamme kampanja- ja lanseeraussuunnitelmien tekemisessä ja aloitamme prosessin aina yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelumuotoilun keinoin toteutetussa työpajassa kirkastamme kampanjan tavoitteet, kohderyhmät, pääviestit, kanavavalinnat ja mittarit.

Suunnittelimme ja toteutimme Osuuskauppa Keskimaalle ”Ilo Auttaa”-hyväntekeväisyyskampanjan konseptin. Lisäksi rakensimme sitä tukevat markkinointimateriaalit, kuten valokuvat sekä tv- ja somespotit.

Lue asiakastarinoitamme

KIINNOSTUITKO NÄISTÄ PALVELUISTAMME VAI ONKO HAASTEESI TOISENLAINEN? KYSY, NIIN KERROMME LISÄÄ.

Timo Koponen

Myyntijohtaja, partner

Katja Asikainen

Liiketoimintajohtaja, markkinointiviestintä

Hanna-Riikka Ilkka

Asiakkuusjohtaja, markkinointiviestintä