Suunnittelemme ja toteutamme eri mittaluokan verkkosivuja ja verkkopalveluita yrityksille, aina pienimmistä kotimaisista globaalisti toimiviin yrityksiin.

Työmme pohjaa aina yritykseen kasvustrategiaan, liiketoiminnan tavoitteisiin ja kohderyhmämäärittelyihin. Näin voimme olla varmoja, että verkkosivut täyttävät niille asetetut tavoitteet.

Jaamme verkkopalvelutoteutuksen neljään vaiheeseen.

1. Tavoitteet / työpaja

Aloitustyöpaja (kick-off)

Varmistetaan onnistunut projekti. Määritellään yhdessä hyvät tavoitteet, aikataulu, jaetaan vastuut ja muotoillaan sellainen projekti, joka vastaa sinun tavoitteisiisi.

Aloitamme yhteisen projektimme yhteisellä työpajalla, jossa varmistamme, että uusi verkkopalvelu tehdään oikeita tavoitteita tukemaan.

Rakennamme aloitustyöpajalle rungon, jonka avulla saamme yhteneväisen suunnan projektille. Workshopissa käymme läpi mm. verkkopalvelun vaatimusmäärittelyn sekä kohderyhmänne, kuinka heidät tavoittaa ja mitä he verkkopalvelultanne haluavat. Käymme myös läpi koheryhmänne palvelupolut ja kartoitamme mitä sisältöä verkkopalvelu tarvitsee.

Verkkopalvelun uudistus ilman tavoitteita, ajatuksella tuotettua sisältöä ja ilman pohdittuja palvelupolkuja on pelkkä nykyaikainen visuaalinen näyteikkuna jota vain ihaillaan.

2. Käsikirjoitus, sisältö

Käsikirjoitus (rakenne, konsepti)

Ilman kunnollista käsikirjoitusta ei kannata elokuvaa lähteä kuvaamaan, eikä verkkopalvelua toteuttamaan. Käsikirjoitus on suunnitelma siitä, millainen verkkopalvelun tulisi olla: miten tavoitteet täytetään ja haasteisiin vastataan.

Käsikirjoitusvaiheessa voidaan tunnistaa uusia vaikuttamismahdollisuuksia: miten asiakkaan kokemuksesta saadan mahdollisimman ilahduttava ja vaikuttava ja miten asiakas saadaan sekä palveltua että ostamaan.

Käsikirjoitus kokoaa tavoitteet ja tunnistetut vaikuttamisen mahdollisuudet ja ideat yksiselitteiseksi dokumentiksi, jota käytetään verkkopalvelun toteuttamiseen.

Käsikirjoituksesta selviää, miten käyttäjää palvellaan ja millainen on käyttäjän polku läpi palvelun kohti haluttua loppupistettä. Käskirjoitusvaiheessa dokumentoidaan miten liidit kerätään, miten niitä hoidetaan ja miten näillä tuetaan myyntiänne.

Käsikirjoituksessa hyödynnetään teidän mahdollista Digimarkkinointi- ja viestintäsuunnitelmaanne. Tutkimme myös olemassa olevan sivustonne kävijäanalytiikkatietoja sekä mahdollista konversioseurannan tulosraporttianne.

Sisällöntuotanto

Ilman huolellisesti suunniteltua ja tuotettua sisältöä verkkopalvelu on pelkkä visuaalinen uudistus, joka ei takaa tavoitteiden saavuttamista.

Sisällöntuotanto ja tekstityö ovat yksi tärkeimpiä osia verkkopalvelun suunnitteluprojektia. Liian usein sisältö jää verkkopalvelun heikoimmaksi kulmakiveksi ja projektin aikataulun romuttajaksi.

Yrityksenne perustietojen pohjalta sekä teiltä saatavan mahdollisen hakusanakartoituksen avulla Aava & Bang kirjoittaa uutta markkinointitapaa kunnioittavat viimeistellyt, julkaisukelpoiset tekstit ja huolehtii, että kaikki sisältö on olemassa hyvissä ajoin.

Lopputuloksena on toteutuskelpoinen suunnitelma.

Käsikirjoituksen sisältö

Miksi, kenelle mitä ja miten?

Tavoitteet ja kohderyhmät, tärkeimmät haasteet ja niiden ratkaisujen kuvaaminen.

Sisältörakenne

Yksiselitteinen puurakenne sivuston sisällöstä.

Käyttäjien polut ja rautalankamalli

Rautalankamallit tai muut suunnitelmat, mitkä selittävät, miten käyttäjä etenee pitkin verkkopalvelua. Tärkeimpien näkymien mallintaminen rautalankatasolla.

Markkinointi ja analyysityökalut

Selvitys siitä, millaiset myyntiä ja uusasiakashankintaa verkossa tukevat työkalut sivustolle asennetaan ja miten työkaluja seurataan.

3. Muotoilu, suunnittelu

Suunnittelu ja ilme (responsiivinen)

Sivustolle suunnitellaan rakenteen ja sisällön pohjalta ulkoasu ja käyttöliittymät. Ulkoasun suunnittelussa kunnioitetaan yrityksenne visuaalista yritysidentiteettiä.

Tyylejä havainnollistetaan tarvittavilla sivupohjaesimerkeillä. Sivupohjaesimerkkejä tehdään niin monta kuin projektissa on esille nousseita tarpeita. Nykyaikaisen verkkopalvelun vaatimuksiin kuuluu myös laiteriippumattomuus ja mukautuvuus erilaisille päätelaitteille ja esimerkiksi kokovaihteluille, mikä otetaan huomioon suunnittelussa.

Mobiililähtöisesti responsiivinen

Aito responsiivisuus syntyy vain mobiilia ensin ajattelemalla – alhaalta ylöspäin. Siksi aloitamme sekä suunnittelun että toteutuksen ajattelemalla ensin kaikkein pienintä, rikastaen kokemusta asteittain mahdollisuuksien ja ruutukokojen kasvaessa.

Useissa analysoimissamme palveluista mobiiliselaus on jo ohittanut työpöytäkoneilla tai kannettavilla tehtävän selaamisen. Tänä päivänä pidämme responsiivista toteutusta itsestäänselvyytenä.

4. Toteutus, julkaisu, koulutus

Ohjelmointi (responsiivinen)

Hyväksytyt verkkosivun vedokset ohjelmoidaan selaimissa toimiviksi sivupohjiksi. Periaatteenamme on responsiivinen, pienestä suurempaan kasvava toteutus, jossa yksi ja sama sivusto on käytettävissä laitekoosta riippumatta. Näin sivusto palvelee käyttäjiä eri ympäristöissä ja käyttökokemus on mahdollisimman hyvä myös pienemmillä laitteilla, kuten kännyköillä. Sivupohjien toimintaa testataan moderneilla laitteilla ja selaimilla, jotta kriittinen toiminnallisuus voidaan varmistaa mahdollisimman monelle vierailijalle.

Julkaisujärjestelmä (WordPress)

Suosittelemamme julkaisujärjestelmä WordPress on laajalti käytetty ja mahdollistaa ennen kaikkea sivuston sujuvan kehittämisen myös laajentamistarpeita ajatellen. Meille vakiintuneiden lisäosien avulla voimme myös laajentaa toteutusta turvallisesti ja tarjota käyttöönne tehokkaita lisätyökaluja esimerkiksi lead-lomakkeiden hallintaan.

Koulutus

Ennen sivuston julkaisua järjestämme yrityksenne verkkosivujen ylläpitäjille käyttökoulutuksen.

Modulaarinen toteutus

Hallintajärjestelmän sivutyökalut rakennetaan modulaarisesti, jotta sivupohjien muokkaaminen onnistuu teiltä myös itsenäisesti. Toteutuksessa pyrimme kaikin mahdollisin keinoin tekemään päivittäjien työn helpoksi.