Komasin kova myyntityö ja uudistushalu yhdessä uusien ratkaisujen kanssa on tuottanut tulosta. Henkilöstö on parin vuoden aikana lisääntynyt useilla kymmenillä, ja liikevaihto on kasvanut miljoonilla. Jatkossa Komas Oy tavoittelee noin 15 % vuosikasvua.

Katso Komasin verkkosivut

Case

Uusi Komas Oy perustettiin vanhasta Komas Oy:stä siirtämällä siihen Jyvässeudulla 1.12.2012 toimineet yksiköt. Muut vanhan Komas Oy:n yksiköt siirrettiin osaksi Fortaco Oy:tä vuoden 2013 alussa, Jyväskylään ja Laukaaseen jäi neljä yksikköä: koneistus, hydrauliikka, levypalvelu ja takomo. Näin muodostui suomalaista konepajateollisuutta palveleva komponenttien sopimusvalmistaja Keski-Suomeen.

Omistajapohja ja johto oli asettanut konkreettiset liikevaihto- ja kasvutavoitteet haastavaan tilanteeseen ja tuleville vuosille. Tavoitteena oli tehdä markkinoinnista, myynnistä ja asiakkuuksien johtamisesta entistä systemaattisempi toiminto kasvun tueksi. Samalla haluttiin uusia myynnin ja markkinoinnin työkaluja – viesti uudistuneesta ja uudistuvasta Komasista haluttiin mahdollisimman vahvasti läpi markkinoilla.

Komasin myynti- ja markkinointijohtaja Miikka Jämsen kertoo: ”Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Aava & Bangin henkilöstö on osaavaa ja projektit on hyvin suunniteltuja. Tuloksena päivitettiin Komasin uuteen strategiaan ja ydinarvoihin pohjautuva yrityksen ilme ja viesti, jonka lanseerausta Alihankintamessuilla 2013 suunniteltiin yhdessä ja johon myös saimme asiantuntevaa messukoulusta Aava & Bangiltä. Välittömästi otimme käyttöön Komasille uudet www-sivut ja esitemateriaalit. Pidemmällä tähtäimellä tulokset tukevat varmasti kasvustrategiaamme ja saamme uutta liikevaihtoa.

Työ jatkui asiantuntijapalveluiden tuotteistuksen ja henkilöstön tuotteistusvalmennuksien muodossa. Nämä uudet myyntijärjet edelleen vahvistivat Komasin asemaa kasvuvaiheessa.

Komasin kova myyntityö ja uudistushalu yhdessä uusien ratkaisujen kanssa on tuottanut tulosta. Henkilöstö on parin vuoden aikana lisääntynyt useilla kymmenillä, ja liikevaihto on kasvanut miljoonilla. Jatkossa Komas Oy tavoittelee noin 15 % vuosikasvua.