Sisältömarkkinointi rantautui käsitteenä tänne meille Suomeenkin jo vuosia sitten. Väittääpä osa sen jo täysin kuolleen. Osittain tämä on tottakin – tämän päivän sisältötulvassa vain laadukkaimmat ja aidosti merkitykselliset sisällöt menestyvät. Sisältömarkkinoinnin suosio ei varsinaisesti ole mikään ihme, sillä se on erittäin kustannustehokas markkinointimuoto ja auttaa rakentamaan tehokkaasti haluttuja mielikuvia unelma-asiakkaidesi mielissä. Ongelmalliseksi sisältömarkkinoinnin tekee se, että sitä tekevät kaikki.

Miten erottautua massasta, kun kuka tahansa voi tuottaa blogi- tai vaikkapa videomuotoista sisältöä helposti jopa omalla kännykällään?

PELKKIÄ KAUNIITA KUVIA?

On helppoa ajatella, että sisältömarkkinoinnissa on kyse vain hienoista valokuvista tai somepostausten tykkäysmääristä. Pelkkä sisällöntuotanto itsessään tai seuraajamäärien kasvattaminen ei kuitenkaan ole sisältömarkkinointia, vaan oikein tehtynä sisältömarkkinointi on suunnitelmallista, strategista ja tavoitteellista toimintaa, joka tuo tuloksia.

Mitä tämä sitten vaatii? Luova johtajamme Mikko Kalliola kertoi uuden brändimme julkistustilaisuudessa, että tämän päivän markkinoinnissa ainut toimiva keino on vielä muutama vuosi sitten markkinoijien parissa kirosananakin pidetty rehellisyys. Sisältöjen avoimuudesta ja kiinnostavuudesta ei voikaan tinkiä yhtään. Kerran sisältöjesi pariin eksynyt asiakkaasi ei koskaan palaa takaisin, jos hän matkan varrella pettyy tai pahimmassa tapauksessa kokee tulleensa huijatuksi.

laadukas sisältö aava bang
Sisältömarkkinointi on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, joka kytkeytyy yrityksesi liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

TAVOITTEET EDELLÄ

Laadukas, kiinnostava ja aidosti asiakkaallesi lisäarvoa tuottava sisältö on markkinoinnin ydin ja tuloksellisen sisältömarkkinoinnin edellytys. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena voi olla esimerkiksi yrityksen tunnettuuden kasvattaminen sekä myynnin kustannusten alentaminen pitkällä tähtäimellä. Sisältömarkkinoinnin tulee kuitenkin aina kytkeytyä tiukasti yrityksesi liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Sisältömarkkinointia kannattaa ajatella pitkän aikavälin systemaattisena toimintana, jolla ei tavoitella lyhyessä ajassa samanlaisia tuloksia, kuin vaikkapa taktisilla kampanjoilla. Onnistuessaan sisältömarkkinointi tuo kuitenkin joka kuukausi verkkosivuillesi enemmän kiinnostuneita ihmisiä ja tuottaa myynnille laadukkaita liidejä, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostuksensa yritystäsi kohtaan.

OIKEAA SISÄLTÖÄ OIKEAAN AIKAAN

Sisältömarkkinoinnin tavoitteiden saavuttamisen kannalta on äärimmäisen tärkeää tunnistaa yrityksesi kohdeasiakas sekä hänen ostopolkunsa. Koukuttavan aiheen ja oikean sisältöformaatin valintaan vaikuttaa muun muassa se, missä vaiheessa ostopolkua unelma-asiakkaasi on sekä se, minkälaista sisältöä ja missä kanavissa hän on tottunut niitä kuluttamaan.

Ihannetilanteessa jokainen verkkosivuillesi päätyvä henkilö olisi tietysti valmis ostamaan saman tien, mutta monesti tavoiteltavalla kohdeasiakkaalla ei ole vielä edes tietoa kyseisen palvelun tai tuotteen olemassaolosta – saati siitä, että hänellä on sille tarvetta. Koska kohdeasiakkailla on erilaisia tarpeita riippuen siitä, missä vaiheessa ostopolkua he ovat, on tärkeää luoda sopivia sisältöjä jokaiseen polun vaiheeseen. Digitaalisin keinoin asiakasta voidaan myös tukea ja kuljettaa häntä eteenpäin ostopolulla.

laadukas sisältö on markkinoinnin ydin
Tiedätkö, millaista sisältöä unelma-asiakkaasi tarvitsee ostopolkunsa eri vaiheissa?

HALUATKO LISÄTIETOJA?

Laadukkaan sisältömarkkinoinnin tarve on kasvanut useissa yrityksissä, mutta suhteellisen harvalta löytyy omasta takaa mahdollisuuksia tai resursseja tämän tekemiseen. Tähän tarpeeseen olemme perustaneet uuden digi- ja sisältömarkkinoinnin tiimin, jonka käsissä syntyvät ketterästi kuukausipalveluna niin digimarkkinointikampanjat, tekstisisällöt kuin videotkin aina isoista tuotannoista kevyisiin somevideoihin. Me autamme sinua suunnittelemaan ja tuottamaan laadukasta, kiinnostavaa ja aidosti asiakastasi palvelevaa sisältöä monikanavaisesti.


KIRJOITTANUT

Eveliina Vähä-Ruka

Tiiminvetäjä, Sisältö- ja digimarkkinointi

Brändi on parhaimmillaan yrityksesi tärkein kilpailuetu

Brändi. Sana, joka voi herättää ristiriitaisia tuntemuksia. Brändääminen kuulostaa trendikkäältä, mutta mistä siinä on oikeasti kyse ja miksi jokaisen yrityksen tulisi siihen panostaa? Yksi yleisistä harhaluuloista on se, että brändi olisi sama asia kuin tuote tai palvelu. Tai että logo ja hienot verkkosivut ovat brändin ydin.

Jpg, eps, png, pdf, ai… – mitä näistä pitäisi tietää?

Hämmentääkö tiedostomuotojen määrä? Mikä on vektori ja mikä rasteri? Entäs sitten se resoluutio? Näyttääkö yrityksesi logo aina suttuiselta lehti-ilmoituksissa? Nappaa tästä tärkeimmät opit ja selviät jatkossa tiedostoviidakossa sekä pidät parempaa huolta yrityksesi viestinnästä.

Sosiaalisen median trendit 2019

Olemme keskustelleet Markkinointivirittämö-koulutusohjelmassamme osaajiemme aikana markkinoinnin trendeistä ja toiminnoista. Selvitimme osaajien kanssa mm., mitä ovat sometrendit vuonna 2019 ja miten huomioida ne omassa työssä.

Mitä on markkinointi?

Siinäpä vasta kysymys. Kuten luova johtajamme Mikko Kalliola videoillaan toteaa: se ei ole päälle liimattua ja teennäistä tekemistä, vaan aitoa asiaa ja vilpitöntä halua auttaa asiakasta. Taidetta, tunnetta ja tarinoita. Istuin alas toimitusjohtajamme Pete Okkosen kanssa ja lähdin selvittämään, mitä markkinointi Aava & Bangilla tarkoittaa.

Moni yritys pohtii sitä, kuinka asiakkaita saadaan ja kuinka ne pidetään? Markkinointi on itse asiassa vastaus näihin molempiin. Vaikka markkinointi ei rakettitiedettä olekaan, ei sen tekeminen ole aina helppoa. On tärkeää ymmärtää, että markkinoinnissa ei ole kyse vain yksittäisestä videosta, esitteestä tai sloganista. Markkinointi on kokonaisvaltaista toimintaa, joka kytkeytyy tiukasti yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Se on avain kasvuun ja kehitykseen, ja parhaimmillaan taitavasti toteutettu markkinointi on yrityksen tärkein kilpailuetu.

Nainen pitää markkinoinnin luentoa

Kokosimme alle kolme ajatusta markkinoinnista.

1. MARKKINOINNISSA ON KYSE IHMISISTÄ

Markkinoinnin tehtävä on tuottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua. Kasvu syntyy kuitenkin viime kädessä ihmisistä eli asiakkaista, joilla on ongelma, yritysten työntekijöistä, jotka heitä palvelevat ja heille markkinoivat, sekä johtajista, jotka tekevät liiketoiminnan ja markkinoinnin päätöksiä tulospaineen alla vaikuttaen sekä henkilöstöön että asiakkaisiin. Vielä nykyisessä digitaalisessa maailmassakin markkinoinnin tulisi keskittyä ensisijaisesti ihmiseen, jonka älylle tekoäly on ihmisten onnistumisen mahdollistava erinomainen apuväline.

Markkinoinnissa on kyse ihmisten vuorovaikutuksesta eli johdon, henkilöstön ja asiakkaiden yhteispelistä. Jos he kaikki kokevat sen itselleen merkitykselliseksi, markkinointi on huomioimaan, yhdistämään ja toteuttamaan eri näkökulmat ja odotukset käytännössä.

2. KASVUMARKKINOINTI – KASVUA SYNTYY KUN KOKONAISUUS TOIMII

Kasvumarkkinointi on Aava & Bangin kehittämä markkinoinnin ja myynnin johtamisen ja toteuttamisen malli. Se ohjaa kasvua hakevia, markkinallaan haastaja-asemassa olevia yrityksiä löytämään kilpailuetunsa, ja hyödyntämään markkinoinnin sekä myynnin koko potentiaalin. Kasvumarkkinointi tarjoaa pohjan vanhojen, toimimattomien mallien ravistelulle ja tavoitteelliselle kasvun ja osaamisen rakentamiselle aina strategiasta arjen pieniin ratkaisuihin.

Yrityksissä syntyy vaikuttavuutta ja kestävää kasvua, kun johtajat osaavat tehdä oikeita markkinointipäätöksiä ja johtaa niiden toteutusta kohti kasvutavoitteita. Henkilöstö osaa toteuttaa markkinointia systemaattisesti hyödyntäen uusimpia teknologioita ja palvelee asiakkaita sitoutuneesti. Kasvua syntyy, kun asiakkaat kokevat yrityksen ja sen tuotteen tai palvelun sellaisena kuin on haluttu, saavat siitä aidosti lisäarvoa ja löytävät ratkaisun ongelmaansa. Markkinointi on siis aina asiakkaan auttamista ja ongelman ratkaisemista koko organisaation yhtenäisellä voimalla. Ei kliseisiä korulauseita ja turhia lupauksia.

3. MARKKINOINTI TÄHTÄÄ VIIME KÄDESSÄ TULOKSEN KASVATTAMISEEN

Markkinointi ei ole vain markkinointipäällikön tehtävä. Se on koko yrityksen yhteinen asia ja parhaimmillaan yrityksen kasvun avaintekijä. Kauppalehden analyytikon Ari Rajalan tekemästä selvityksestä ilmeneekin, että markkinointiin investoiminen näkyy nopeallakin aikataululla liikevaihdossa positiivisesti ja tuo pitkällä aikavälillä merkittävää parannusta kannattavuuteen. Tämä on mahdollista, kun yritys osaa valita itselleen sopivat asiakkaat, joille sillä on paras mahdollinen ratkaisu ja palvelumalli, ja tyytyväiset asiakkaat ovat alkaneet suositella palvelua muillekin. Silloin tehdään oikeita asioista oikealla tavalla ja asiakas on valmis maksamaan oikean hinnan ratkaisuista, joista tietää aidosti hyötyvänsä. Tästä syntyy kannattavuutta.

Johto, henkilöstö ja asiakkaat. Markkinoinnissa on kyse heidän yhteispelistään. Kykymme auttaa asiakkaitamme tuottamaan kestävää kasvua ja tulosta perustuu siihen, että vastaamme kaikkien kolmen tärkeimpiin kysymyksiin muodostaen vastauksista ehjän kokonaisuuden, jota voi johtaa ja toteuttaa systemaattisesti. Markkinointi on siis sitä miten uusia asiakkaita saadaan ja miten ne pidetään. Kun tämä osataan erinomaisesti, tehdään paljon hyvää. Aava & Bangin visio on tehdä suomalaisista maailman paras markkinointikansa, yritys ja ihminen kerrallaan, auttamalla heitä tekemään laadukkaita markkinointipäätöksiä, toteuttamaan ja viestimään päätöksensä, kehittämään markkinointiosaamistaan, rekrytoimalla markkinointiosaamista ja tarjoamalla huipputason markkinointiviestinnän palvelut ja teknologiat. Tiivistäen: autamme asiakkaitamme tekemään ammattimaista markkinointia kestävin tuloksin.

Miten voimme auttaa teitä kasvuun?


Kirjoittaja

Emilia Vanhatapio

Sisällöntuottaja

Ensimmäinen kuukausi työharjoittelijana

Viikko sitten tuli tasan kuukausi siitä, kun istahdin ensimmäistä kertaa työpöytäni ääreen täällä Aava & Bangilla. Muistan, kuinka vaikeaa edellisenä iltana oli saada unta. Ei siksi, että pelottaisi. Vaan siksi, koska olin niin innoissani, etten olisi malttanut edes nukkua! Kuukausi on lyhyt aika, mutta samaan aikaan tuntuu siltä, kuin olisin ollut jo paljon pidempään osana tätä yhtä suurta perhettä. Mitä kaikkea ensimmäinen kuukausi onkaan pitänyt sisällään ja millaista on työskennellä Aava & Bangilla?

Kohti unelmatyötä

Kiinnostuin markkinoinnista jo kymmenen vuotta sitten, kun kartoitimme tulevaisuuden haaveitamme muiden 9.luokkalaisten kanssa. Olen kiitollinen siitä, että löysin ns. oman polkuni jo niin aikaisin. Tällä hetkellä olen juuri siinä työtehtävässä, josta silloin 15-vuotiaana haaveilin. Aika uskomatonta, eikö? Matka tähän pisteeseen ei ole ollut helppo, sillä jouduin kolmena keväänä peräkkäin pettymään, kun kauppakorkeakouluun pääsy jäi muutaman pisteen päähän. Yliopistoon meneminen oli ollut minulle aina itsestään selvää, mutta onneksi päätin kolmantena hakukeväänä laittaa vaihtoehdoksi myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun.

Aloitin opiskelun ammattikorkeakoulussa kolmisen vuotta sitten, enkä voisi olla tyytyväisempi siihen, kuinka asiat lopulta menivät. Ensimmäisen vuoden lopussa tulin kuuden muun vuosikurssilaiseni kanssa valituksi brändiosaaja-kärkeen, jonka myötä olen keskittynyt opinnoissani mm. asiakasymmärrykseen, markkinoinnin suunnitteluun, brändistrategioihin sekä brändin johtamiseen, markkinointiviestintään ja digimarkkinointiin. Yksi ammattikorkeakoulussa opiskelun eduista on se, että opintoihin kuuluu pakollisena viiden kuukauden mittainen työharjoittelu. Mikä olisikaan parempi tapa päästä testaamaan omaa osaamistaan ja näkemään ammattilaisten työskentelyä, kuin hypätä heidän mukaansa viideksi kuukaudeksi?

Ensimmäisen kuukauden tunnelmat ja tärkeimmät opit

Työharjoittelua on nyt takana kuukausi, enkä voisi olla kiitollisempi ja onnellisempi tällä hetkellä. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien olen kokenut todella sen rakkauden ja välittämisen ilmapiirin, mikä on yksi Aava & Bangin arvoista ja se näkyy päivittäisessä tekemisessä. Olen tuntenut oloni alusta asti todella tervetulleeksi ja vaikka yleensä jännitän uusia tilanteita, on olo täällä ollut todella vapautunut ja rento. Alussa minulle annettiin  melko vapaat kädet, jotta voisin kokeilla erilaisia työtehtäviä ja sitä kautta löytää oman polkuni. Tämän ensimmäisen kuukauden aikana olen päässyt mukaan moneen mielenkiintoiseen projektiin, joissa olen tehnyt asiakasyrityksille mm. asiakasarkkityyppejä, kilpailija-analyysejä ja sisältösuunnitelmia sekä suunnitellut digimarkkinointia ja uutta visuaalista ilmettä. Aava & Bangilla työskentely on vastannut juuri sitä, mitä olen opiskellut ja mistä olen kiinnostunut. Täällä työharjoittelija on tasavertainen osa työyhteisöä, ei kahvinkeittäjä tai sivustaseuraaja.

On ollut mahtavaa päästä mukaan työpajoihin, joissa markkinointia lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä asiakkaan kanssa. Olen oppinut, että markkinointi on avainasemassa yrityksen kasvun kannalta. Markkinointi ei voi olla irrallinen osa muusta liiketoiminnasta, eikä sitä voi kukaan ulkopuolinen toiselle täysin määrittää. Markkinoinnin suunnittelu lähtee aina siitä, että tunnistetaan yrityksen arvot, visio, missio ja ydinlupaus. Se, mitä ollaan ja mitä ei olla. Ja se, kenelle markkinoidaan ja ketä vastaan kilpaillaan. Uudet verkkosivut, esitteet ja somepäivitykset ovat lopputulos tästä tärkeästä taustatyöstä, jota ei sovi unohtaa.

Kaikkein tärkeimpinä oppeina pidän kuitenkin sitä, millainen on hyvä työpaikka. Hyvässä työpaikassa pelataan yhdessä joukkueena, mutta huomioidaan jokaisen ainutlaatuisuus ja osaaminen. Hyvässä työpaikassa arvostetaan ja kunnioitetaan toisia sekä pidetään huoli siitä, että kaikilla on hyvä olla. Hyvässä työpaikassa ei ole tiukkaa marssijärjestystä, vaan toimitusjohtaja saattaa viedä työharjoittelijan lounaalle. Hyvässä työpaikassa panostetaan yhdessä tekemiseen ja olemiseen, esimerkiksi aloittamalla viikko aina yhteisen aamiaisen ääressä, pitämällä säännöllisesti salaattipäiviä, äänestämällä joka perjantai viikon onnistuja ja lähtemällä yhdessä matkalle Italiaan. Hyvässä työpaikassa kysytään ”mitä kuuluu?” ja heitetään työkaverille ensimmäisenä aamulla high fivet, jotta päivä lähtee hyvin käyntiin. Hyvässä työpaikassa harjoittelija otetaan oikeasti osaksi työyhteisöä ja uskalletaan antaa vastuuta. Hyvässä työpaikassa tehdään hommia täysillä ja tosissaan, mutta pilke silmäkulmassa ja hymy huulilla.

Sitä vaan tietää, kun on oikeassa paikassa. Täällä on ihmisen hyvä olla.


Kirjoittaja

Emilia Vanhatapio

Sisällöntuottaja

Kirjoittaja on brändin strategiseen suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen erikoistuva liiketalouden tradenomi, joka tekstin julkaisun aikaan työskenteli Aava & Bangilla työharjoittelijana. Nyt Emilia on tärkeä & pysyvä osa työyhteisöämme.