Näin vuoden päätteeksi meistä moni tekee yhteenvetoa kuluneesta vuodesta, sen tapahtumista, muutoksista, onnistumista, opeista ja vastoinkäymisistäkin. Aava & Bangille vuosi 2017 oli monessa suhteessa yksi yrityksemme lähes 15 vuotisen historian tapahtumarikkaimmista vuosista, johon kuului kaikkia edellä mainitsemiani kokemuksia sekä tietysti kovasti työtä. Tässä hieman summaustani päättyneen vuoden ajalta.

Kolme toimintaamme painopistettä vuonna 2017

Vuosi alkoi, ainakin omalta kannaltani, merkittävällä muutoksella palatessani parin vuoden tauon jälkeen Aava & Bangin toimitusjohtajaksi. Teimme tuolloin muutaman tärkeän linjauksen. Ensiksi päätimme keskittyä entistä selkeämmin kasvuhakuisten pk-yritysten palvelemiseen. Toiseksi halusimme kehittää ja lanseerata uusia palvelumalleja juuri tämän kohderyhmän markkinoinnin haasteiden ratkaisemiseksi. Kolmanneksi, ehkäpä tärkeimpänä asiana, päätimme keskittyä ihmisiin. Seuraavaksi haluan avata hieman tarkemmin sitä, miksi teimme nämä valinnat ja mihin ne ovat meidät vuoden aikana johtaneet.

Kasvuhakuisten pk-yritysten markkinointihaasteiden ratkaiseminen

Ensimmäinen päätöksemme perustuu siihen, että pk-yritysten selkeästi tärkein kehittämisen tarve kohdistuu myyntiin ja markkinointiin. Pk-yrityksistä 53 % tunnistaa nämä tärkeimmiksi kehittämiskohteikseen (1. Markkinoinnin haasteet ovat pk-yrityksissä, ja varsinkin B to B -yrityksissä syvällä, sillä ne näkevät markkinoinnin useimmiten tukifunktiona (2.

Kokemuksemme mukaan kasvuhakuisten pk-yritysten suurimpia markkinointihaasteita ovatkin usein markkinointiresurssien, markkinoinnin vakiintuneiden toimintamallien ja strategisen suunnittelun osaamisen puute. Haluamme olla luomassa asiakkaillemme, emme ainoastaan erinomaista markkinointiviestintää, vaan myös kestäviä markkinoinnin toimintamalleja, kulttuuria ja osaamista, joka tuottaa kasvua ja menestystä pitkällä aikavälillä. Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet kymmeniä uusia asiakkaita, joiden kanssa olemme oppineet, kuinka pk-yrityksen markkinointi voidaan valjastaa kasvun tuottamiseen kestävästi ja tehokkaasti.

Uusien palvelumalliemme lanseeraus – case kasvuohjelma

Uusien palvelumalliemme osalta esittelen yhden uusista lanseerauksistamme, jolla ratkaisemme kasvavan pk-yrityksen em. markkinoinnin haasteita. Kyseessä on kasvuohjelma, jonka puitteissa rekrytoimme, perehdyttämme ja koulutamme markkinointiosaajia asiakkaamme tarpeisiin. Syksyn aikana olemme etsineet Pohjois-Savon Markkinointivirittämö -kasvuohjelman 15 yrityksen tarpeita vastaavan ihmisen ja kouluttaneet hänet uusimpien markkinointiosaamisten hallitsijaksi. Tänä vuonna määrä tulee moninkertaistumaan, sillä Pirkanmaan Markkinointikiihdyttämö on juuri alkamassa ja uusia kasvuohjelmia ollaan parhaillaan aikatauluttamassa. Lisätietoja jo käynnissä olevasta Pohjois-Savon Markkinointivirittämö -kasvuohjelmasta löytyy nettisivuiltamme (3.

Ihmiset kasvun tekijöinä

Valintamme keskittyä ihmisiin ja markkinoinnin osaamiseen liittyy edellä esittelemääni kasvuohjelma-palvelumalliin, mutta se on myös ohjannut voimakkaasti toimintaamme Aava & Bangin sisällä. Ohjenuoranamme on ollut, ettemme rekrytoi ihmisiä tekemään hankittuja töitä, vaan palkkaamme henkilöitä tekemään kasvua meille sekä asiakkaillemme. Ammatti-ihmiset juuri heille sopivissa tehtävissä, oikealla sparrauksella ja tuella voivat hyvinkin olla niitä usein etsittyjä ihmeidentekijöitä. Heidän löytäminen asiakkaillemme ja itsellemme on tarkoittanut kovaa työtä: satoja yhteydenottoja, satakunta haastattelua sekä intensiivistä sparraamista niin uusille tulokkaille kuin vanhoille osaajille. Tämä työ on kuitenkin jo tuottanut tulosta, koska olemme löytäneet useita mahtavia uusia työkavereita itsellemme ja asiakkaillemme.

Alkavana vuotena 2018 työmme näiden meille tärkeiden asioiden parissa jatkuu, mutta luonnollisesti ensi vuosi tuo myös uusia tuulia tullessaan. Niistä kerron tarkemmin heti seuraavassa blogissani.

Tehdään yhdessä suomalaisista maailman paras markkinointikansa!

Lähteet:

1) Pk-yritysbarometri – syksy 2017

2) Siksi markkinointia -hankkeen esitys s. 79 / Marketing Clinicin tutkimus

3) Pohjois-Savon Markkinointivirittämö -kasvuohjelma