Askarruttaako digimarkkinointi?

Aloitin harjoittelun Aava & Bangilla syyskuussa ja olen erikoistunut digimarkkinointiin. Harjoittelussa olen oppinut ymmärtämään digimarkkinointia käytännössä muun muassa Google-, YouTube- ja Facebook -markkinoinnin sekä uutiskirjeiden ja hakusana-analysoinnin avulla.

Tällä hetkellä eletään keskellä digitaalisen muutoksen aikaa, jossa kuluttajat haluavat kommunikoida monipuolisemmin yritysten ja muiden kuluttajien kanssa erilaisissa digitaalisissa kanavissa. Tästä syystä yrityksen pitäisi markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan markkinointikanavissa, joita asiakkaat käyttävät.

Mitä digimarkkinointi on?

Digimarkkinointi on tuotteiden ja palveluiden markkinoimista nykyisille ja uusille asiakkaille verkon kautta. Digimarkkinoinnista voidaan käyttää montaa termiä kuten online-markkinointi, internet-markkinointi tai sähköinen markkinointi.

Suurin eroavaisuus digimarkkinoinnilla ja perinteisellä markkinoinnilla ovat erilaiset markkinointikanavat. Perinteisessä markkinoinnissa käytetään painettuja materiaaleja esimerkiksi lehtimainoksia ja esitteitä, kuin taas digimarkkinoinnissa markkinointikanavia voivat olla vaikka verkkosivut, sähköposti tai sosiaalinen media.

Viisi syytä miksi yrityksesi pitäisi panostaa digimarkkinointiin

1. Lisää kilpailukykyä

Hyvin suurella todennäköisyydellä kilpailijasi ovat panostaneet digimarkkinointiin ja asiakkaasi odottavat sitä myös sinun yritykseltäsi. Nykyisin asiakkaat arvostavat sitä, että he löytävät tietoa tuotteista ja saavat tehdä tilauksen helposti verkossa.

2. Parantaa asiakassuhdetta

Digimarkkinoinnissa yrityksellä ja asiakkaalla on suora yhteys toisiinsa ilman välikäsiä. Yrityksen suora yhteys asiakkaisiin parantaa asiakassuhdetta, koska yritys ja asiakkaat pystyvät kommunikoimaan helpommin keskenään. Suora yhteys on tehokasta erityisesti yritysten välisessä markkinoinnissa, jossa kohderyhmä on suppeampi ja vaikutusvaltaisempi.

3. Kasvattaa yrityksen tunnettavuutta

Verkon kautta asiakkaille voidaan markkinoida yritystä ja tuotteita monipuolisemmin sekä tehokkaammin. Asiakkaat saavat yritykseltä uusia kokemuksia ja ulottuvuuksia esimerkiksi verkkosivujen, mainosvideoiden ja blogitekstien kautta. Monipuolisempi sisältö antaa lisäarvoa nykyisille sekä potentiaalisille asiakkaille, mikä samalla kasvattaa yrityksen tunnettavuutta.

4. Säästää kuluja

Digimarkkinoinnin budjetti on pienempi kuin perinteisen markkinoinnin, sillä yritys voi maksaa vain klikatuista mainoksista. Lisäksi digimarkkinoinnin tarkempi kohdentaminen säästää kuluja ja tuottaa parempia tuloksia.

5. Mitattavuus

Digimarkkinoinnin tehokkuutta voidaan mitata tarkasti esimerkiksi mainoksen klikkausten, konversioiden ja näyttökertojen perusteella. Mitattavuus on tärkeää, jotta markkinointia osataan kehittää paremmaksi. Mitattavuuden perusteella yritys tietää mistä se maksaa ja millaisia tuloksia markkinointi tuottaa.

Hannele Myllymäki

hannele.myllymaki@bang.fi
https://fi.linkedin.com/in/hannelemyllymaki

Jos yrityksesi pitäisi panostaa digimarkkinointiin ja tarvitset apua käytännöntoteuttamisessa, ota yhteyttä meihin lomakkeella tai digitiimimme vetäjään Jouni Sutiseen jouni.sutinen@bang.fi
Yhdessä kasvatamme yrityksesi liiketoimintaa digimarkkinoinnin keinoin.

Lähteet

Chaffey, D. & Smith, P. R. Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing. ROUTLEDGE, 2017. Sivut 23-24.

Kananen, J. Digimarkkinointi ja sosiaalinen media : miten yritykset voivat saavuttaa tuloksia digimarkkinoinnilla ja sosiaalisella medialla? Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013. Sivut 5-6.

Miller, M. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses. Que Publishing, 2012. Sivut 29-34.