Markkinointivirittämö

Markkinointivirittämössä luomme osallistujille modernin, yrityskasvua tukevan markkinointi- ja myyntimallin, autamme hyödyntämään markkinointiosaamista käytännössä sekä innostamaan myös henkilöstöä aktiiviseen markkinointi- ja myyntityöhön.

Lue lisää

Oman osaamisen kaupallistaminen

Tee itsestäsi menestys ja ilmoittaudu Minusta Menestys -valmennuksiin Kuopioon, Iisalmeen, Varkauteen, Karttulaan tai Juankoskelle! Valmennuksessa opit tunnistamaan, tuotteistamaan ja viestimään osaamisesi. Saat syvemmän ymmärryksen omasta osaamisestasi ja sen kaupallistamisesta, sekä roppakaupalla intoa oman erityisosaamisesi myymiseen.

Lue lisää

Sisältömarkkinoinnin perusteet

Valmennuksessa saat työkaluja oman tai yrityksesi tarinan rakentamiseen sisältömarkkinoinnin keinoin. Opit luomaan yrityksellesi kohderyhmiäsi kiinnostavia sisältöjä ja hallitset perusteet videon ja sosiaalisen median tarjoamista keinoista kertoa tarinasi.

Lue lisää

Markkinoinnin ja myynnin johtamisen valmennus

Valmennuksessamme osallistujia autetaan ottamaan käyttöön omat markkinoinnilliset voimavaransa ja innostamaan myös muut mukaan markkinointi- ja myyntityöhön.

Lue lisää

Markkinoinnin ja myynnin toteutuksen johtaminen

Strategia ja suunnitelma on kyllä laadittu ja tiedetään mitä halutaan, mutta toteutus ei ole tehokasta. Jos sinä tiedät selkeästi mitä haluat ja miksi se on asiakkaillesi tärkeää, niin tämän valmennusjakson jälkeen osaat johtaa ja toteuttaa markkinointia ja myyntiä yhtenäisesti kohti tavoitettasi niin, että tuloksia syntyy.

Lue lisää

Markkinoinnin ja myynnin strateginen johtaminen

Tee yrityksestäsi markkinoinnin ja myynnin johtamisen edelläkävijä. Opit hahmottamaan yrityksesi kasvupolun, ja johtamaan markkinointia ja myyntiä kasvutavoitteiden mukaisesti. Saat intoa ja uutta osaamista itsellesi, ja opit motivoimaan ja kasvattamaan myös muita muutoksen rakentamiseen.

Lue lisää

Video & some markkinoinnissa -valmennus

Opi kertomaan yrityksesi tarina eri kanavissa ja osallistamaan asiakkaasi sen kertomiseen. Oivallat videoiden tavoitteellisen tekemisen salat, ja osaat suunnitella niiden käytön markkinointiviestinnässä.Valmennus on tähdätty kasvuhakuisten yritysten markkinoinnin avainhenkilöille.

Lue lisää

Kasvua hakevien yritysten tärkein kehittämistarve on myynnin ja markkinoinnin osaamisessa.

Valmennamme kasvuhakuisia yrittäjiä ja yritysten henkilöstöä, sillä avainhenkilöiden kasvumarkkinointi- ja myyntiosaamisen kasvu on ainoa reitti aitoon toimintatapojen muutokseen.