Tavoitteena aina kannattava yrityskasvu.

Kasvumarkkinointi on Aava & Bangin kehittämä markkinoinnin ja myynnin johtamisen ja toteuttamisen malli. Se ohjaa kasvua hakevia, markkinallaan haastaja-asemassa olevia yrityksiä näkemään ja hyödyntämään markkinoinnin ja myynnin koko potentiaalin.

Markkinointia ja myyntiä erinomaisesti johtavat ja toteuttavat yritykset kasvavat, kun taas suurimman yrityskasvun esteet muodostavat puutteelliset markkinointi- ja myyntitaidot. Niin yksinkertaista se on.

Kasvumarkkinointi tarjoaa pohjan vanhojen, toimimattomien mallien ravistelulle ja tavoitteelliselle kasvun ja osaamisen rakentamiselle aina strategiasta arjen pieniin ratkaisuihin.

Ja ravistelua yritykset tarvitsevatkin – sillä se 7 % suomalaisista yrityksistä, joka toteuttaa markkinointiaan kokonaisvaltaisesti liiketoimintastrategiastaan käsin, kasvaa jopa tuplasti voimakkaammin kuin muut!

Kasvu­markkinointi­matriisi

Ratkaise oikeita ongelmia ja johda kokonaisuutta.

Usein yritykset eivät näe markkinoinnin ja myynnin kokonaisuutta. Huomio suuntautuu todellisten ongelmien ratkaisun ja kokonaisuuden johtamisen sijaan osaratkaisuihin. Yritykset ostavat mainostoimistopalveluja, valmennusta, konsultointia tai myynnin täsmäsovelluksia erillään toisistaan. Kokonaisuuden johtaminen hajoaa eikä yrityksen toimintatavat ja kokonaisymmärrys kehity.

Kasvumarkkinointimatriisi nivoo yhteen markkinoinnin ja myynnin kokonaisuuden johtamisen ja uudistusten viennin arkeen, hallitusti.

Lataa kasvumarkkinointiopas (PDF)

01Tahto × 02Lupaus × 03Lunastus

Matriisiin kiteytyy kasvumarkkinoinnin yksinkertainen kaava Tahto × Lupaus × Lunastus tai sama tutummin: Strategia × Uusasiakashankinta × Asiakastyytyväisyys.

Matriisin neljä askelmaa osoittavat pääteemat joihin strategiassa, uusasiakashankinnassa ja asiakkuuksien hoidossa tulee keskittyä. Askelmat ovat: visio, ydinviesti, ihmiset ja toteutus. Matriisin askeleiden sisältämät toimenpiteet tekemällä yritys pääsee askel askelmalta kohti kasvua ja luo sillan yrityksen suuren strategian ja arjen pienen toteutuksen välille.

Timo Koponen, Aava & Bang Oy
Ota yhteyttä

Timo KoponenMyynti, Strategi

040 0542 778
timo.koponen@bang.fi

Ota yhteyttä

Pete Okkonenkasvujohtaja

050 346 7002
pete.okkonen@bang.f